Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udviklende Læringsforløb for Lægesekretærer og øvrigt Administrativt personale med tæt kontakt til patientforløb ULLA Sektion for Rekruttering og beskæftigelsesfremme.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udviklende Læringsforløb for Lægesekretærer og øvrigt Administrativt personale med tæt kontakt til patientforløb ULLA Sektion for Rekruttering og beskæftigelsesfremme."— Præsentationens transcript:

1 Udviklende Læringsforløb for Lægesekretærer og øvrigt Administrativt personale med tæt kontakt til patientforløb ULLA Sektion for Rekruttering og beskæftigelsesfremme CPH Business, Lyngby Heidi Fjordvald – Sektion fra Rekruttering og Beskæftigelsesfremme og skal fortælle jer om et projekt, vi har lavet i samarbejde med Lyngby Erhvervs Akademi. Projektet er et efteruddannelsesprojekt som kom til at hedde ……. Startede med efterspørgsel fra et par hospitaler, hvor man godt kunne tænke sig at få noget efteruddannelse for lægesekretærer for på det tidspunkt (2008) var ikke rigtigt noget udover it eller at det kostede en hulens masse penge. Min kollega Anette Nielsson og jeg inviterede ledere, udviklingsafdelinger, uddannelsesledere for lægesekretæreleverne, HK og medarbejdere til et seminar. Brainstorm på indhold Nedsættelse af arb.gr og styregruppe /HK ULLA sammensat af behovet for uddannelse

2 Personlig udvikling og den anerkendende tilgang
Består af 9 moduler Personlig udvikling og den anerkendende tilgang Samarbejde og professionel kommunikation Undervisningsplanlægning og præsentation Arbejdsgangsanalyse og kvalitet i opgaveløsningen, patientrettigheder Forandring som dynamisk proces, DRG Fra projekt til forandringer i virkeligheden Coaching som ledelsesværktøj Praktikvejledning og praktikvejlederens kommunikation For ledere – ledelse af kompetenceudvikling Fra starten af 6 moduler – nu 9 Modul 1 obligatorisk – de andre er valgfri efter behov 1 – 6 oprindelig 1 – 7 – 8 elevansvarlig 9 ledere – efterlysning fra kursister – ikke gennemført endnu, men oprettet et til foråret Ville ikke stå og lave en minutiøs gennemgang af indholdet på modulerne, men vil kort sige, at der er megen personlig udvikling i forløbet, fokus på det tværfaglige samarbejde, den anerkende tilgang, viden om hvad læring er, fagidentitet og fagstolthed, større viden om regionen, om DRG og mange andre ting. Afholdt 15 modul 1 med gennemsnitligt kursister/modul Forløbet er gratis for deltagerne og det er også en væsentlig faktor for afdelingerne.

3 Formål: Sikre endnu større kvalitet og fleksibilitet i løsningen af de administrative opgaver i relation til patientforløbene. Deltagerne får større indsigt i egne præferencer og samarbejdet med øvrige faggrupper. Der skabes øget arbejdsglæde og større faglig stolthed. Forløbet er tværregionalt så der skabes mulighed for erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs af virksomhederne Øge fastholdelsen af lægesekretærer i Region Hovedstaden Ringet op af en leder

4 Metoder: - Læringskontrakt - JTI-test - Opgaveløsning - Anerkendende tilgang
Gerne have at ULLA var forskellig fra andre kurser, hvor man var af sted på kursus, kom hjem og så blev det ligesom glemt. Læringskontrakten udfyldes af leder og kursist i fællesskab – bliver enige om hvad læringsmålene for modulet skal være og hvilken betydning dette skal have for den fremtidige virke i afdelingen. Hermed ved både medarbejder og leder præcist hvad der forventes at medarbejderen når hun har været på kurset. Læringskontrakten har også en opfølgende del, så lederen aktivt kan arbejde med kompetenceudviklingen i afdelingen. JTI-test: Alle deltagerne udfylder en JTI-test og denne bruges gennem hele forløbet – oplevet det har givet større selvindsigt og forståelse for andre. Udover at have reddet en del ægteskaber – historien med narkomanen. Opgaveløsning: Modulerne er opdelt i mindre dag á 2 – 3 dage af gange for at give mulighed for refleksion og afprøvning af det lærte og der er der på de fleste moduler en hjemmeopgave som har til formål at skabe sammenhæng mellem den teori der læres på forløbet og dagligdagen i afdelingen. Der er ingen krav til opgavens størrelse, så opgaven kan give mindre eller større læring alt efter den energi der lægges i det. Den overordnet pædagogiske tilgang er den anerkendende tilgang, hvor forskelligheder ses som en styrke og som potentiale til udvikling og læring

5 "Rigtig godt kursus med en meget engageret underviser
"Rigtig godt kursus med en meget engageret underviser. Det har været rigtig godt, at kurset har taget så meget udgangspunkt i situationer fra hverdagen. Jeg har fået stor indsigt i min egen person og mit reaktionsmønster." ”Ja, så sidder jeg her som ledende lægesekretær på Gentofte og er bare så super glad for det arbejde vi satte i gang for et par år siden. Sikke en succes. De sekretærer jeg har haft af sted her er så fulde af engagement og flyver nærmest når de kommer hjem. Det er fantastisk at se. Nu vil jeg sende nogle flere af sted. Jeg vil bare give lyd fra mig og sige tillykke med det” ”Jeg er lige kommet tilbage fra ULLA kursus modul 1 og 3. Det har været nogle rigtig gode kurser, og jeg sad i går og ønskede, at du havde været til stede: Vi skulle vælge et emne i en 3-mands gruppe og forberede en præsentation på 10 min.. Der var 2 grupper, der havde valgt ULLA-kurset, og de var alle så begejstret for det, virkelig gode og ind levne præsentationer, og 2 af dem fortalte, at de nu havde fået mod på at tage initiativ til nye tiltag i deres afd. Og havde sagt ja til nogle arbejdsopgaver, som de ellers ikke havde turde sige ja til før :-)”


Download ppt "Udviklende Læringsforløb for Lægesekretærer og øvrigt Administrativt personale med tæt kontakt til patientforløb ULLA Sektion for Rekruttering og beskæftigelsesfremme."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google