Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagsorden til møde for årskorthavere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagsorden til møde for årskorthavere"— Præsentationens transcript:

1 Dagsorden til møde for årskorthavere
Velkomst og formål med mødet - Anders Hvordan har åen det - Anders Vision og strategi for fremtiden i åen – Jørgen Diskussion af fremtiden - alle Nedsættelse af arbejdsgrupper - alle Skriv jer på mail liste

2 Vision: Halleby skal være en havørred å som de jyske åer
Vision: Halleby skal være en havørred å som de jyske åer. En realistisk chance for at fange en bækørred på +0,5 kg Strategi – Hvordan kommer vi derhen: Fortsæt udsætninger og forbedre gydeforhold Mere fiskbart vand, hvor vi allerede har fiskeret Fiskeret på nye strækninger og bevare det vi har Hvilke muligheder rummer åen, og hvorledes kan de virkeliggøres Bekæmp tyvfiskeri og skarver

3 1. Fortsæt udsætninger og forbedrede gydemuligheder
Mål for : Moderfisk kun fra Halleby å så snart det er muligt Antal udsatte fisk som hidtil – På lang sigt skulle åen gerne blive selvreproducende Flere gydebanker Kontrol af eksisterende gydebanker Hvad skal der gøres Hjælpe med den nye vandløbsundersøgelse og lave handleplan for udvalgte vandløb baseret på den Tale med kommunen om miljøforbedringer på aftalte målsatte vandløb. Sikre at kommune og lodsejere overholder forpligtigelse Mere beplantning og andre tiltag??

4 2. Mere fiskbart vand, hvor vi allerede har fiskeret
Mål for 2014: I Å markstykket mere fiskbart – ca 50 % af rør skæres ned Stykket fra Y’et til Ornum bro mindst 50 % tilgængeligt Vi har en fast gruppe på min 10 mand til at skære Hvad skal der gøres Aftale med lodsejere om beskæring gennem lodsejeransvarlig– hvor meget og hvor Aftale med kommune om beskæring nedstrøms Y Søge penge til maskiner hos Friluftsråd, kommune eller andre steder

5 3. Fiskeret på nye strækninger og bevare det vi har
Mål 2014: 1 km nyt vand nedenfor Tissø og 1 km nyt vand ovenfor Tissø Mindst 2 mand har talt med hver lodsejer Vi har fundet ud af hvordan vi kan motivere nye og eksisterende lodsejere Hvad skal der gøres: Lave liste over alle lodsejere fra flasken til Bromølle og udpeg lodsejeransvarlige , 2 til hver. Besøge lodsejere systematisk Lodsejer møde? Lodsejer information? Finde måder at motivere lodsejere - Single malt? - hvad gør man ved andre vandløb på Sjælland Prioriter nye strækninger, f. eks. 1 Ågårdstykket Filipsdal, 2 Filipsdal, 3 andre stykker nedstrøms Tissø, 4. Kattrup skov og Hejrebjerg Hvad skal der til for at få lov at fiske en større del af året , hvor vi er begrænset pga jagt. Nye bræmmeregler giver måske nye muligheder. Fra Juli og til 1 Oktober burde det være muligt.

6 4. Hvilke muligheder rummer åen, og hvorledes kan de virkeliggøres
Mål 2014 Inden udgangen af 2013 har vi med hjælp fra Forbundet/DTU Aqua fået afklaret, hvad vi realistisk set kan udvikle Halleby å til og fået lavet en femårig handlingsplan. Hvad skal der gøres: Kontakt Forbundet og DTU/Aqua Hvordan gør vi kommunerne interesserede Hvilke begrænsninger er der? Kan dele af åen genslynges – Åmosen opstrøms Tissø kan måske genslynges med midler fra den næste miljøhandlingsplan Stridsmølle problemet – Miljø ministeriet har afsat 390 mill til den slags Regulering af flow i kanal – kan Miljøministeriets pulje bruges her Vandflow regulativ - Niveau kontrol i Tissø, herunder fordeling af vand til Flasken/kanalen Kan vi få noget ud af Havørred Sjælland – Åen er Sjællands næststørste Fisketegnsmidler Kontakt Finn Sivebæk og få DTU/Aqua til at lave en vurdering af åens potentiale og evt komme til et møde for årskortindehavere sammen med Kaare Ebert.

7 5. Bekæmpelse af tyvfiskeri ved munding og reduktion af skarver og evt gedder
Mål 2013: Systematisk registrering og anmeldelse af tyvfiskeri ved å munding Vi skal afklare om skarv og gedder er et problem Hvad skal der gøres: Regelmæssig kontrol af net ved udløbet og ruser Hvordan kan det gøres? Få en mailliste over alle, der vil være med Lav aftale med Fiskerikontrol Undersøge skarv og gedde problemet


Download ppt "Dagsorden til møde for årskorthavere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google