Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program Væk med ulykkerne Hvor langt: Hvad virker ?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program Væk med ulykkerne Hvor langt: Hvad virker ?"— Præsentationens transcript:

1 Program Væk med ulykkerne Hvor langt: Hvad virker ?
Hvis vi alle sammen synes, at ingen burde komme til skade, hvorfor er det så så svært Væk med ulykkerne Hvor langt: skal man gå ? kan man gå ? Hvad virker ? Hvad gør man i praksis ?

2 Hvorfor synes At, at det er vigtigt, og at I gør noget
anmelder en arbejdsulykke – Én hver 13. minut 8.000 kommer alvorligt til skade hvert år (mere end 3 uger) 25 døde sidste år – og det er endda lavt ift. tidligere Det koster årligt et større milliardbeløb - 3,3 % af EUs BNP svarende til 476 mia.euro om året (DK = 41 mia. kr.) - Europæiske Arbejdsmiljøagentur, OSHA – okt For jer kun et millionbeløb. 2020-målet for ulykker (og ergonomi samt psykisk arbejdsmiljø). Her skal der reduceres med 20 – 25 % ift tallet Vi gennemfører ulykkesundersøgelser hvert år

3 En ganske kort baggrund
Fokus på 2020-målene – 25 % reduktion af alvorlige ulykker (Alvorlig = 3 ugers fravær) 95 tilsynsførende i TC Nord, 4 med særlig ulykkesfokus Arbejdsopgaven består i at have fokus på ulykker – både eksternt og internt i At og skabe fokus på virksomhederne

4 Hvad kan I gøre ? Hvor er vi ? Hvordan tænker vi?
Hvor mange ulykker, nærved-ulykker, tilløb til ulykker? Kender vi tallene ? Kender vi holdningerne – barriererne ? Hvordan tænker vi? Spørg Bradley Hvad vil vi / hvor vil hen? Skal vi undgå (nogle ulykker) ? Nul-ulykker – og hvad betyder det ? Skal vi have højere fokus på sikkerhed ?

5 Fra tilløb til ulykke -> ulykke

6 Bradley-kurve Anvendes af forskningsinstitutioner, internationale arbejdsmiljørådgiver samt virksomheder og koncerner 0 ulykker er urealistisk – Instinktiv reaktion, intet engagement Ulykker er en del af arbejdet. Ulykker betragtes som hændelige uheld. Der handles, når ulykken er sket Skades procent 1 2 3 4 0 ulykker er svært - Ledelsesengagement, styret af regler og forskrifter Ledelsesansvar og kontrol Fokus på ansattes vilkår og udvikling Regler og disciplin Prioritering og målsætning ”Værdsætter mennesket” Der handles efter en observation 0 ulykker er muligt - Forståelse, personligt engagement, tillid, ejerskab Personlig kompetenceudvikling Sikkerhedsstandarder Personlige værdier, praksis og vaner ”Tager hånd om egen sikkerhed” Individuel opmærksomhed Der handles hvis risiko 0 ulykker er bæredygtigt - Samarbejde på tværs Vi passer på hinanden - Hjælper andre med sikkerhed ” Stolthed over sin virksomhed Omsorg for hinanden Sikkerhed er en værdi Reaktiv Afhængig Uafhængig Indbyrdes afhængige

7

8 Videncenter for arbejdsmiljø
Sikkerhedsrådgivere siger: ”Det starter ved ledelsen, ellers starter det ikke” Forskning dokumenterer, at det hjælper at tale om sikkerhed En del af nul-ulykkens-tanken er at sige, at ”overholdelse af sikkerhedsregler er et ansættelsesvilkår” – på alle niveauer Vi udnytter kun 6 % af lærings-potentialet

9 Politik (mod nul-ulykker)
Kilde: Dupond safety INGEN ULYKKER ER TILFÆLDIGE De forekommer typisk, når opmærksomheden svigter, når der sker flere ting på samme tid, eller når der er for travlt. Fra Faktaark om brug af motorkædesave, Alle ulykker kan undgås Ledelse (ledere) er ansvarlig Alt kan kontrolleres Arbejd sikkert = en del af ansættelsesvilkår (også sige stop/vent), Ansatte skal modtage sikkerhedstræning, Husk instruktion, oplæring og tilsyn Afvigelser skal korrigeres, læring af nærved-ulykker / farlige situationer / UTH’er Der er økonomi i det Off the-job-sikkerhed

10 Hvilke redskaber ligger i loven?
Ulykker med fravær Ikke lovligt – man må ikke komme til skade Skal anmeldes Skal undersøges Gentagelser skal forebygges Der skal laves en årlig oversigt Nærved-ulykker Andre opgaver I skal føre tilsyn med arbejdet – ”Arbejdsgiveren skal sørge for, at der bliver ført effektivt tilsyn med, at de ansatte udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.” Man kan derved rette op de mangler, der måtte være ved instruktionen og oplæringen samt indretning af arbejdsplads og brug af tekniske hjælpemidler I skal lave APV, hvor risici skal afdækkes

11 Handlemuligheder 1 Risikovurdering Læring
At klæde den ansatte på til at: Stoppe op, hvis Kende-Kunne-Beherske-kæden er ved at blive brudt Lave en risikovurdering Handle ud fra dette Slogan: Hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl Gør det acceptabelt (til en forventning) at man stopper en kollega, der er ved at gøre noget risikabelt. Husk at sige tak (skal nok trænes) Rose dem, der handler ud fra en risikovurdering Læring Tage sikkerhed/risici op på alle møder. Tal om det, der har virket. Start dagen med en risiko-drøftelse (erfaringer fra i går, hvad kan der ske i dag…) - Tavlemøder Komme i bund med risici, når I har en mulighed – lær via analyse af ulykker/nærved-ulykker/tilløb til ulykker

12 Risikovurdering i praksis
Horsens på jagt efter, hvor det kan gå galt Arbejdsmiljø ved reparation og vedligeholdelse af maskiner Ved jeg, hvordan jeg skal udføre opgaven? Hvis svaret er nej, så lad være med at fortsætte! Søg hjælp!

13 https://arbejdstilsynet

14 Handlemuligheder 2 Indsatser Mål for arbejdet
Fokuseret område – ud fra kendskab til, hvor det oftest er ved at gå galt hos jer eller i branchen – faldulykke Brug safety-walks (værdibaseret) eller gå sikkerhedsrunderinger (tjekliste) Mange tiltag på samme tid - Mål for arbejdet Sætte mål op for antal (acceptable) ulykker evt. årlig reduktion Sætte mål op for indrapporterede nærved-ulykker Forholdet mellem dem – pac-man index Hvor mange tiltag, der skal sættes i værk i forvaltning, afdeling, gruppe Nul-ulykker: Ricisi, Fordele og metoder (ZAV) Afdækning af sikkerhedskulturen: Light-versionen Den grundige – med stor effekt (viser styrker/udviklingsmuligheder) Målemetode, der påvirker - Byggeriets Sikkerhedsmåling –

15 Tiltag – fald og snublen Kan sagtens genbruges til andre emner

16 Den rigtige vej En udfordring og tre gode råd

17 Hvad er næste skridt? Sid to minutter og tænk over, hvad du vil
Fortæl det til din sidemand – og bliv skarpere Fortæl os andre det – og vi kan blive klogere


Download ppt "Program Væk med ulykkerne Hvor langt: Hvad virker ?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google