Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trimmet byggeri værktøj

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trimmet byggeri værktøj"— Præsentationens transcript:

1 Trimmet byggeri værktøj

2 AMU-mål for Værktøjerne i trimmet byggeri
Deltagerne opnår et sådant kendskab til værktøjerne i trimmet byggeri, at de kan bidrage til værdiskabelse og bedre samspil mellem aktørerne i byggeriet. Deltagerne kan således identificere kilder til spild i byggeprocessen og dermed medvirke til at sikre bedre bygbarhed, materiale- og pladslogistik samt kan bidrage til at skabe sunde processer, hvor samarbejdet mellem de enkelte fagområder foregår gnidningsløst og konstruktivt. I forbindelse med anvendelse af værktøjerne kan deltagerne tage hensyn til lovgivning, herunder regler for sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø

3 Hvad handler de to dage om?
Indledning . Problematikker i trimmet byggeri: Lean – spil til illustration af problematikker Hvad er en standard? Værktøjer i trimmet byggeri SPILD - søgning SMED (intern tid og ekstern tid) 5 x hvorfor 80/20 reglen (effekt/indsats De syv strømme Fiskeben Værktøjerne i trimmet byggeri brugt på standardproceduren Tidsramme 5 min

4 Produktions-lean/trimmet byggeri
Produktion-lean Forarbejdning F. Eks maskine mandskab Råvarer/halvfabrikata Halvfabrikata/færdigvarer Trimmet byggeri Bygning Mandskab/materialer Mandskab færdige med arbejdet Tidsramme: 2 min

5 Velkommen til Spandespillet eller ‘Parade of Trades’
Tidsramme: 30 min

6 Velkommen til Spandespillet eller ‘Parade of Trades’
I dette spil laver vi tre grupper af 6 – 7 personer. Ved hver person skal der stå en spand (til venstre) og et scoreark (til højre for spanden) Hver deltager får en terning. Tidsramme: 30 min

7 Spandespillet eller ‘Parade of Trades’
En lille byggeplads med 7 fag Byggeprocessen består i at 35 dyvler skal flyttes fra spand til spand Hver linie på scorearket er en uge I uge 1 starter Betoner’ne med kapacitet som terningen viser Hver håndværker (slår med terningen) og en fører selv regnskab på scorearket. I uge 2 kommer mureren til, herefter slår beton. I uge 3 kommer tømreren til, herefter Tag og så betonen’eren igen i uge 4 osv. Vi arbejder nemlig videre på det arbejde der blev lavet i ugen før Spandespil eller ‘Parade of Trades’

8 Spandespil eller ‘Parade of Trades’
En terning viser i snit 3,5 øje =21 øjne og 6 sider 35 dyvler giver derfor arbejde til 10 uger Men alle starter jo ikke på samme tid, så vi har en uge imellem hver fag Første fag færdigt efter 10 uger sidste fag færdigt efter 16 uge På grund af variationer i de enkelte fags præstationer vil det tage længere tid. Ved brug af en alm terning vil variationen (normalt statistisk) medføre en forsinkelse på 1 -2 uger og en tabt kapacitet på 10 – 20 enheder. Spandespil eller ‘Parade of Trades’

9 Spandespil eller ‘Parade of Trades’
Vi fører nøje regnskab 1. kolonne: Hvor stor kapacitet I havde – det antal øjne sjakket slog 2. kolonne: Hvor meget I fik lavet – antal dyvler sjakket flyttede 3. kolonne: Den kapacitet der ikke blev brugt – forskellen mellem kolonne 1 og 2 I dette spil vælger vi at MURER og VVS har særlig store variationer i deres præstationer (er mere ustabile). Det gør vi ved at beslutte at ulige antal øjne betyder 1 enhed Og lige antal øjne betyder 6 enheder. Nu spiller vi spillet Spandespil eller ‘Parade of Trades’

10 Spandespil eller ‘Parade of Trades’
Arbejder alle fag jævnt vil vi være færdige efter 16 uger, hvordan gik det? Tæl antal af spildte øjne sammen Samlet tab er x ud af 7 gange 35 dyvler=245, eller et tab på ca. …% Spandespil eller ‘Parade of Trades’

11 Spandespil eller ‘Parade of Trades’
Hvornår afleverede de forskellige fag? Men hvorfor bliver de første fag klar til tiden mens de sidste bruger længere tid? Og hvordan kan vi gøre det bedre? Spandespil eller ‘Parade of Trades’

12 Formål med procedurer/ standarder.
Meningen bag bedste praksis Gruppedrøftelse: Hvad kan firmaet opnå ved at indføre standarder ? Drøft fordele og ulemper ved at indføre standarder. Gør det nogen forskel om man ser det fra svendeøjne eller ledelsesøjne. Grupperapportering i plenum Udfordring: Balance mellem standard – disciplin – personlig frihed og fleksibilitet. Tidsramme: 20 min

13 Valg af standardområder
1. Vælg et emne fra din dagligdag på byggepladsen Fx Modtagelse og levering af materialer eller Placering og håndtering af materialer på byggeplads 2. Beskriv nu punkt for punkt hvordan denne handling udføres Hver gruppe drøfter først problematikkerne/udfordringerne i hvert emne. Hver gruppe vælger nu ét emne Hver gruppe præsenterer deres valg. Tidsramme 20 min

14 Værktøj og materiel Hvordan oplever du de nuværende procedurer
GRUPPEARBEJDE Hvordan oplever du de nuværende procedurer Omkring jeres emne. (én af gangen fortæller gruppen) Forslag til ny standard/procedurer/regler. (tænk på alt lige fra investering i nyt til kassation af gammelt) Noter punkter i gruppens procedure på planche. Gruppepræsentation af forslag til standard. Tidsramme 60 min

15 Introduktion til lean -værktøjer De 5 leanprincipper
Værdi for kunden (alt hvad du foretager dig skal have værdi for kunden) Værdistrøm (hver gang du foretager dig noget skal det tilføre slutproduktet værdi) Flow (når du sætter noget i gang så gør det færdigt hvis det er muligt) Træk-skub (sæt først noget i gang, når du kender behovet) 5. Konstante forbedringer (KAIZEN) (vær opmærksom på de daglige ting som kan øge effektiviteten) Samlet tidsramme for præsentation og gruppearbejde om de 5 principper: 40 min

16 Se på Tag jeres forslag til procedure for værktøj frem
og se på den igen.. Se på Værdi for kunden (alt hvad du foretager dig skal have værdi for kunden) Hvem er kunden i de enkelte punkter i jeres procedure? Er kunden hele tiden i centrum i procedure? Tilret jeres procedure hvis princip 1 giver grund til det. Tidsramme: 8 min

17 Se på 2. Værdistrøm Se på alle aktiviteter i jeres procedure.
(hver gang du foretager dig noget skal det tilføre slutproduktet værdi) Se på alle aktiviteter i jeres procedure. Tilfører alle punkterne i jeres proceduren værdi? Er kunden villig til at betale for alle punkter i jeres procedure? Tidsramme: 8 min

18 Se på 3. Flow (når du sætter noget i gang så gør det færdigt hvis det er muligt) Er der flow i jeres procedure? Kommer der til at ligge inaktive beholdninger på de forkerte steder? Når jeres procedure starter, er der så kontinuitet i processen eller er der uhensigtsmæssige stop undervejs? F. eks fra værktøj købes til det er i hænderne på den rette bruger. Tilret jeres procedure hvis dette giver anledning til det. Tidsramme: 8 min

19 Se på 4. Træk-skub (sæt først noget i gang, når du kender behovet)
Hvad sætter proceduren igang? Er det indkøb i håb om at nogen på et tidspunkt skal bruge det ? Hvor lang tid må der max gå fra behov melder sig til værktøjet er i hånden? Hvad skal der til for at speede proceduren op så den kan gennemløbes under max tid? Kunne det være hensigtsmæssigt? Tilret jeres procedure hvis dette giver anledning til det. Tidsramme: 8 min

20 Se på 5. Konstante forbedringer (KAIZEN)
(vær opmærksom på de daglige ting som kan øge effektiviteten) Hvad skal der til for at vi fremover sikrer løbende forbedringer i jeres procedure? Hvordan skabes en kultur på byggepladsen der har fokus på løbende forbedringsmuligheder? Tidsramme: 8 min

21 At jage spildet Muda på dansk: ”spild”
Tidsramme for gennemgang af spildtyper: 5 – 10 min

22 De 8 spildtyper 1. Overproduktion Har vi overproduktion?
Produktion af produkt (del af/til produkt) kunden ikke har efterspurgt Spild af tid og materialer Muligt datoudløb Unødvendig kapitalbinding Har vi overproduktion?

23 De 8 spildtyper 2. Ventetid Hvor har vi ventetid? Vente ved nedbrud
Omstilling Mangler varer / svar / viden / information ….. Venter på leder eller anden kollega Hvor har vi ventetid?

24 De 8 spildtyper 3. Bevægelse …noget vi skal se på i spillet her?
Unødvendige bevægelser i selve arbejdsområdet Skridt, bukke sig, dreje sig, række ind over mv. …noget vi skal se på i spillet her?

25 De 8 spildtyper 4. Ineffektive processer Kan vi få en status…?
For tidlig produktion, for mange produktionstrin Lange cyklustider, ompakning Kan vi få en status…?

26 De 8 spildtyper 5. Lagre / buffere Lager = alle steder/
Store lagre, for store buffere, forkerte ting på lager, arealer som er spildte Lager = alle steder/ perioder, hvor varen venter/ ikke behandles

27 De 8 spildtyper 6. Transport Lange transportveje, ineffektiv transport

28 De 8 spildtyper 7. Defekter Mange defekte produkter?
Spildte materialer, uplanlagt vedligehold, sortering, inspektion, fejlagtige instrukser Mange defekte produkter?

29 De 8 spildtyper 8. Menneskelige ressourcer Får vi udnyttet ressourcer
Dårlig udnyttelse af kompetencer…. Får vi udnyttet ressourcer optimalt?

30 Eksempel Spildtype Overproduktion Ventetid Transport Over-processing Lager Bevægelse Materialespild/omarbejde Intellekt

31 Eksempler på spild Type Symptom Forholdsregler Overproduktion
Stabler af igangværende arbejde Sæt spørgsmålstegn ved baggrunde (for produktionsmål, stop, arbejdsmønstre) Mål og udførelse uklart Standardiser igangværende arbejde og marker området Standarder uklare Fortsæt layoutet: Overvej produktionsflow'et Fralægning på forhåndenværende steder Ventetid Operatøraktivitet lav Kortlæg standardarbejde Operatør arbejder i langsomt tempo Konstruer en arbejdsfordeling Operatører er afhængig af maskinens takt Afbalancer arbejdet Tag mere arbejde ind eller spred det ud hvis nødvendigt Transport Varen flytters flere gange Analyser flow processen Mange transporter Kan processer kombineres? Mange travle løftevogne Kan processer kobles sammen? Mange Gaffeltruck Stor udstyr mellem maskiner Over-processing Variation mellem forskellige operatører Fastslå kvalitetsstandarden og hvordan standard operationer opnås/konstrueres Variation mellem standard og faktisk udførelse Træn operatører Aktiviteten tilfører ikke værdi fra et kunde-synspunkt Overvej hvorfor processen udføres Øget brug af simple ”lærere” og redskaber Lager Foreskrevet lagermængde overskredet Undersøg standarder og procedurer for: Lageridentifikation – materiale Gamle data på materialeseddel Vilkår forringet – lagerplacering – supplering tilbagetrukket Lager af containere med igangværende arbejder Undersøg basis for batch størrelse Avancerede lagersystemer Undersøg omstilling i produktionen Bevægelse Komponentkontrol osv. svært tilgængelige Brug 4M checkliste Dobbelthåndtering Mand (operatør) Layout ikke standardiseret Maskiner Udstyr spredt over et stort område Materialer Operatør skal bukke sig Metoder Materialespild/ omarbejde Dårlig udnyttelse af materialer Klar identifikation af problem(er), årsager og forholdsregler Kasseret arbejde Beskriv fremgang Høj inspektionsindsats Hvis leverandør er involveret: Giv feedback og ingen accept af dele, der ikke lever op til standard Problemer i samling Anlæg til om-arbejde Klare standarder for mål Klager fra kunder Uregelmæssighed i arbejdet Intellekt Dårlig udnyttelse af medarbejders evner

32 Trimmet byggeri værktøjer
Trimmet byggeri er anvendelsen af principperne bag Lean Construction overført til byggeriet. Trimmet byggeri er først og fremmest en anderledes måde at tænke på mht. planlægning og styring af byggeprojekter.

33

34 Trimmet byggeri- hvorfor?

35 Fiskeben og 5 x hvorfor 5xhvorfor og fiskeben er begge gode problemløsningsværktøjer inden for Lean. Både når det gælder administration og produktionen. Ofte er de 2 værktøjer gode at anvende sammen, men det er selvfølgelig an på situationen.

36 Fiskeben Her går man fra et problem og så tegner man et fiskeben/sildeben med 6 ben. De 6 ben udgør 6 områder. Alle starter med M – Metoder, Materialer, Maskiner, Mennesker, Management og Modtager. Man brainstormer ud fra de 6 fiskeben. Hvad kan være årsagen til problemet?

37 Fiskebensdiagram Variationer Menneske Materiale Maskine Metode Miljø
Leverandør Menneske Materiale Psykiskbalance Fejlmåling Magnetisme Råmaterialer Dygtighed Tolerancer Instruktion Forkert materiale Omhyggelighed Sundhedstilstand Fejl fra foregående proces Fejlbetjening Rust Variationer Værktøj Rækkefølge Måleværktøj Psyk. klima Uklar specifikation Reparationer Maskingruppe Fejl på skitse Slitage Vibration Støj Dele Instruktion Indstillingsnøjagtighed Akkord Temperatur Maskin Slitage Træning Lys Hastighed El-variationer Tilspænding Fugt Træk Smøring Maskine Metode Miljø

38 5 x hvorfor 5 x hvorfor er et værktøj hvor man spørger “Hvorfor” til et problem. Hovedreglen er, at man skal spørge 5 x hvorfor til et problem for at komme ind til årsagen. Det kan være 3 gange er nok og det kan være at 7 gange er nødvendigt.

39 5 x hvorfor Problem Ved at gentage ’hvorfor’ arbejdes der mod grundårsagen. Beskriv evt. observationer som kan hjælpe til problemløsningen. Hvorfor ? 1´ Årsag Hvorfor ? 2´ Årsag Hvorfor ? 3´Årsag Rodårsagen Hvis det besluttes, at dette er årsagen, kan problemet opstå igen da grundårsagen ikke er fundet. Hvorfor ? 4´ Årsag Hvorfor ? 5´Årsag Tidsramme ( både præs + gruppearbejde) 25 min.

40 5 x hvorfor Brug korte og enkle sætninger
Vær så præcis som mulig. Undgå ord som forkert, dårlig, o.s.v Kvantificere beskrivelser. …. 0,2 mm for kort, ugenlig vedligehold o.s.v Stop ikke hvis du kan spørge hvorfor igen og få svar Grundårsagen er fundet, når aktionen har fjernet fejlen for evigt Analyse skal være udarbejdet på grundlag af fakta. Hvis fakta ikke umiddelbart haves, skal der bruges tid på at fremskaffe dem Ikke alle løsninger skabes på grundlag af erfaringer

41 5 x hvorfor Faldgruber! Hurtige konklusioner
Arbejder med symptomer og ikke årsager Har ikke tilstrækkelig med fakta Opsøger ikke objektet og problemområde Arbejder med problemer som er generelle og store Involverer ikke relevante personer

42 5 x hvorfor ?????????? ???Spør?e Jør?gen??? Tag jeres forslag til procedure og prøv at stille kritiske spørgsmål og bliv ved med at spørge ind for at finde rodårsagen. Tidsramme: 10 min

43 PDCA P - Plan D - Do C - Check A - Act
PDCA er et styringsværltøj, som bruges til at planlægge og gennemføre forbedringer med. P - Plan Lav en plan med mål og delmål, hvem der er involveret, hvilke aktiviteter skal igangsættes, hvem skal gøre det, og hvornår skal det ske. D - Do Planen sættes i værk, og aktiviteterne gennemføres som planlagt. C - Check Følg op på alle aktiviteter, og tjek om målet er nået. A - Act Hvis C – Check viser at noget ikke vvirker, så lav justeringer. Tidsramme: Præs + arbejde med pdca 30 min

44 PDCA kortspil Spil PDCA kortspil efter reglerne

45 PDCA Gruppearbejde: Lav ved brug af værktøjet PDCA en plan for indførelse af jeres standard. Husk også en tidsplan. Præsentation i plenum

46 SMED: Single digit Minute Exchange of Die
……. Eller helt enkelt: Nedsættelse af procestriden

47 Det handler om begreberne ekstern tid og intern tid.
Intern: Aktiviteter, som kun kan foregå, når processen er igang. Extern: Kan finde sted før eller efter processen er startet Her kommer et lille videoklip om pitstop 1950 og 2013 Tidsramme min

48 De 4 trin i SMED metoden E E I I E I I Trin 1 Trin 2 Trin 3
Måle uden at skelne mellem intern og ekstern tid Trin 2 Skelne mellem intern og ekstern tid Trin 3 Konvertere intern til extern tid Trin 4 Forbedre ved at reducere intern og ekstern tid

49 Gruppearbejde Gennemgå jeres procedure med ”SMED” – øjne.

50 De 7 strømme Forudgående aktiviteter - De forudgående arbejder skal være afsluttede Plads - Der skal være den nødvendige plads til at udføre arbejdet. Information - Informationer i form af tegninger og beskrivelser skal foreligge. Materialer - Materialerne skal være tilstede. Materiel - Materiellet skal være tilstede. Mandskab - Mandskabet skal være til stede. Ydre forhold - De ydre omstændigheder bl.a. myndigheder skal være i orden. Arbejdsmiljø Indtænkt som en naturlig del af sikkerhed .

51 Gruppearbejde værktøjsstandarden:
De syv strømme Gruppearbejde værktøjsstandarden: Er forudsætningerne (de syv strømme) ok i de enkelte punkter i jeres standard? Er der noget man kan gøre for at sikre det? Hvilke udfordringer giver det for jeres standard? Tidsramme 40 min

52 Grupperne præsenterer deres (tilrettede) for holdet.
Hvad er de væsentligste forskelle på den oprindelige og den tilrettede? Tidsramme 30 min

53 Valg af holdstandard for værktøj
Ved afstemning vælges den bedste af de 4 udarbejdede standarder. I plenum drøftes det om der er elementer fra de tre andre som skal indføjes i den valgte. Tidsramme 20 min

54 80/20 reglen Tag først de lavt hængende frugter Problem Effekt/indsats
Det er ofte sådan at 80 % af mulige problemer skal findes inden for 20 % af arbejdsopgaverne. Effekt/indsats Det er også ofte sådan at du med 20 % indsats kan opnå 80 % af mulig gevinst (besparelse) . Der er en talemåde som siger: Tag først de lavt hængende frugter

55 Arbejde med 80/20 reglen Problem
Hvor er de 80 % af mulige problemer med den valgte standard ? Identificer det!! Effekt/indsats Med fokus på ovennævnte 80% hvor kan vi så med 20 % indsats eliminere hovedparten af det mulige problem. Man kan også spørge på en anden måde. Hvor kan vi med en lille indsats få størst gavn af den nye procedure? Hvilke elementer i den nye procedurer er mere omstændelige at indføre? Der arbejdes med post-it som sættes på et Indsats/effekt-skema. Tidsramme 20 min

56 Tegn dette effekt/indsats diagram på en planche.
Placer post-it på planchen.

57 Arbejde med forslag til valgfri emne
Problemer eller erfaringer du har oplevet omkring emnet og konsekvenserne. (én af gangen fortæller gruppen) Forslag til ny standard/procedurer/regler for emnet. Noter punkter på planche. Gruppepræsentation af forslag til standard. Procedure testes med Leanværktøjerne som ved procedure for værktøj.. Tidsramme: 30 – 45 minutter

58 Last Planner System™ Last Planner System™ er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets særlige forhold.

59 Formålet med Last Planner System er at skabe bedre forudsigelighed og pålidelige tidsplaner, der holder i praksis. Midlet er inddragelse af de personer, der faktisk udfører arbejdet. Resultatet er bedre kommunikation, overblik og flow, hvilket igen medfører bedre overholdelse af tid, bedre økonomi, bedre sikkerhed og større arbejdsglæde.

60 Last Planner System nedbryder planlægningen af arbejdet på byggeprojektet i tre niveauer: Procesplanen, periodeplanen og ugeplanen. Procesplanen er den indledende planlægning af hele forløbet. Periodeplanen er fremsynet og har fokus på at fjerne forhindringer for produktionen. Ugeplanen er detailplanlægningen mellem sjakkene på byggepladsen.

61 Pas på! Det kan lyde simpelt, men der er mange steder, hvor man skal være opmærksom for ikke at køre af sporet.

62 Det kan fx være dominerende projektledelse
Det kan fx være dominerende projektledelse. Det er vigtigt, at projektledelsen giver plads til at underentreprenørernes viden kommer frem. Både ved proces og periodeplanlægningen og især ved ugeplanlægningen med formændene.

63 Evaluering af pilotkursus
Om måden kurset er afviklet på Anvendelsen af tiden Fordelingen Foredrag/plenumdrøft/gruppearbejde Anvendelsen af leanværktøjer på standarden Tidsramme 30 min


Download ppt "Trimmet byggeri værktøj"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google