Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KNÆK KODEN Det samfundsfaglige område Opgaveformulering 2 – Danmarks økonomi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KNÆK KODEN Det samfundsfaglige område Opgaveformulering 2 – Danmarks økonomi."— Præsentationens transcript:

1 KNÆK KODEN Det samfundsfaglige område Opgaveformulering 2 – Danmarks økonomi

2 Redegør for de samfundsøkonomiske mål og det samfundsøkonomiske kredsløb samt forklar sammenhængen mellem disse. Foretage en analyse af Danmarks nuværende økonomisk situation med inddragelse af ovenstående begreber og identificer de områder, hvor Danmark har økonomiske udfordringer. Vurder hvilke politiske muligheder er der for at forbedre en eller flere af disse udfordringer. Læs opgaveformuleringen godt igennem.

3 Hvad går opgaven ud på? Redegørelse: Vise at du forstår de faglige begreber (målene) og modellen (kredsløbet) og hvilken sammenhæng, der er mellem dem. Analyse: Undersøge hvordan det står til med Danmarks økonomi. Det gøres ved at sætte tal og ord på, hvad status er mht. samfundsøkonomiske mål og ved også ved hjælp af kredsløbet sætter fingeren på, hvor der økonomiske udfordringer. Når der står udfordringer, skal du som minimum pege på 2 ting, som bør forbedres. Vurdering: Du skal i forhold til de(n) udvalgte udfordringer kommer med nogle faglige kvalificerede bud på, hvem der evt. kan gøre noget, hvad der gøres og hvilken effekt, det kan have (herunder fordele og ulemper).

4 Faglige elementer De samfundsøkonomiske mål(sætninger) Det samfundsøkonomiske kredsløb Økonomiske politikker (i vurderingsspørgsmålet). Argumentation Kildesøgning og kildeanvendelse Metode: Kvantitativ, kvalitativ, komparativ og kildekritik. Generelt: Brug af relevante fagbegreber, når muligt.

5 Redegørelse Redegør for de samfundsøkonomiske mål og det samfundsøkonomiske kredsløb samt forklar sammenhængen mellem disse. Hint Tag udgangspunkt i gennemgået stof og opgaver. Inddrag gerne konkrete eksempler, når du skal forklare, hvorledes kredsløbet fungerer samt sammenhængen mellem mål og kredsløb. Overvej om nogle at disse konkrete eksempler kan være faktuelle i form af noget aktuelt eller historisk. Relevante kilder kan findes her: Primært I-bogens kapitel 5 og 6 samt noter, opgaver og andet materiale fra undervisningen.

6 Analyse Foretage en analyse af Danmarks nuværende økonomisk situation med inddragelse af ovenstående begreber og identificer de områder, hvor Danmark har økonomiske udfordringer. Hint Find (særlig kvantitative men evt. også kvalitative) data på målene – dvs. status og udvikling. Problematiser – dvs. dokumenter hvor de økonomiske ubalancer er størst (altså hvor er vi længst væk fra den ønskelige tilstand), eller hvor er der en forventet udvikling, der kan bekymre. Relevante kilder: Se slide 10 + andre kilder, som du selv måtte finde.

7 Vurdering Vurder hvilke politiske muligheder er der for at forbedre en eller flere af disse udfordringer. Hint: Du må gerne her afgrænse opgaven. Dvs. begrunde, hvorfor du fx ”kun” vil se på muligheden for at forbedre én af de måske tre udfordringer, som du har identificeret i analysen. Med politiske muligheder skal du i udgangspunktet starte med at tænke på, hvilke økonomiske politikker, der kan anvendes. Og når du gør det skal du vurder fordele og ulemper ved at anvende den konkret økonomiske politik. Hvis det er relevant, inddrag så gerne andre politiske muligheder (udover økonomiske politikker). Det kan være en fordel, hvis mulighederne, som du nævner eventuelt også er nogle, som forskellige aktører (politiske partier, interesseorganisationer m.fl.) har foreslået. Det vil kunne styrke din argumentation. Relevante kilder: Primært I-bogens afsnit 5.2 samt noter, opgaver og andet materiale fra undervisningen suppleret af egen informationssøgning.

8 Husk

9 Forslag til kilder: Meget kan findes via Danmark Statistik – www.dst.dk - enten under ”Find statistik” eller ”Nyt fra Danmarks Statistik”www.dst.dk Tal vedr. beskæftigelsen/arbejdsløsheden hører til under emnet: Arbejde, løn og indkomst. Tal for offentlige finanser hører under emnet: Nationalregnskab og offentlige finanser. Tal for betalingsbalancen hører under emnet: Udenrigsøkonomi Tal for inflation hører under emnet: Tværgående Tal for miljø hører under emnet: Geografi, miljø og energi Tal for vækst i BNP kan findes i mappen - http://www.statistikbanken.dk/NAN1http://www.statistikbanken.dk/NAN1 Økonomiske nøgletal -http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/Konjunkturindikatorerhttp://www.dst.dk/da/Statistik/emner/Konjunkturindikatorer -https://www.danskerhverv.dk/publikationer/analyser/oekonomiske-analyser/Sider/oekonomiske-noegletal- nyhedsbrev.aspxhttps://www.danskerhverv.dk/publikationer/analyser/oekonomiske-analyser/Sider/oekonomiske-noegletal- nyhedsbrev.aspx -http://www.ae.dk/kommentarerhttp://www.ae.dk/kommentarer -http://www.politiko.dk/fakta/9-grafer-der-viser-hvordan-det-gaar-i-dansk-oekonomihttp://www.politiko.dk/fakta/9-grafer-der-viser-hvordan-det-gaar-i-dansk-oekonomi -http://di.dk/Opinion/danskoginternationalokonomi/Pages/default.aspxhttp://di.dk/Opinion/danskoginternationalokonomi/Pages/default.aspx -http://jyskebank.tv/soeg/?tag=Dansk%20%F8konomi (små tv-indslag)http://jyskebank.tv/soeg/?tag=Dansk%20%F8konomi

10 Forslag til kilder - forsat: Social fordeling: Gini-koefficient: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tessi190http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tessi190 Indkomstfordeling: http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=20653http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=20653 Miljø og klima: http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/groent-nationalregnskab http://www.efkm.dk/klima-energi-bygningspolitik/dansk-klima-energi-bygningspolitik/klimaindsatsen-danmarkhttp://www.efkm.dk/klima-energi-bygningspolitik/dansk-klima-energi-bygningspolitik/klimaindsatsen-danmark - her kan man bl.a. finde ”klimapolitisk redegørelse 2015”. https://globalnyt.dk/tags/danmarks-klimaindsats http://klimaradet.dk/

11 Samarbejde Så længe det er individuelle synopser!

12

13 Metode Hvad er metode? De redskaber fra dine fag, som du anvender for at kunne svare på din opgaveformulering. Man snakker om tre overordnede felter af metode – Samfundsvidenskabelig – Humanistisk – (Naturvidenskabelig)

14 Samfundsfaglig metode bl.a.: Kvalitative data – Tekster, ekspertudtalelser, avisartikler interviews m.fl. Kvantitative data – Tal, tabeller, grafer fx fra Danmarks statistik m.fl. Komparative metode – Sammenligning

15 Kildekritik Forhold dig for eksempel til, hvornår kilden er fra, hvordan kilden evt. har målt/beregnet, hvordan kilden formidler sit budskab, og hvem der er afsender – og om denne evt. er et formål samt om det evt. kan påvirke kildens troværdighed. Hvis en kilde har en tendens, så er det ikke ensbetydende med, at du ikke kan bruge den. Nogle gange er det netop nødvendigt at bruge den FORDI den har denne tendens. Men du skal være bevidst om tendensen – og gøre opmærksom på, at du er bevidst om denne.

16 God arbejdslyst!


Download ppt "KNÆK KODEN Det samfundsfaglige område Opgaveformulering 2 – Danmarks økonomi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google