Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsmiljø i vandløbene Problemer og løsninger v/ Tine Eggertsen, HedeDanmark Natur og Vand.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsmiljø i vandløbene Problemer og løsninger v/ Tine Eggertsen, HedeDanmark Natur og Vand."— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsmiljø i vandløbene Problemer og løsninger v/ Tine Eggertsen, HedeDanmark Natur og Vand

2 Baggrund www.hededanmark.dk 2 En kommune og en entreprenør fik i efteråret 2014 besøg af arbejdstilsynet med efterfølgende påbud på den manuelle vandløbsvedligeholdelse Deres metode afveg ikke væsentligt fra det alle andre i markedet også gør 3 hovedproblemstillinger 1. Forkerte arbejdsstillinger 2. Udtrætning/nedslidning pga. hårdt fysisk arbejde 3. Mange tunge løft over skulderhøjde Ren panik; kunne man i fremtiden fortsætte med manuel vandløbsvedligeholdelse?

3 HD’ holdning til påbuddene… www.hededanmark.dk 3 Vi troede vi havde styr på arbejdsmiljøet, påbuddene viste noget andet. Vi vil gerne bryste os af at vi har styr på tingene…. Vores folk skal ikke blive nedslidte af at gå på arbejde På en lang række vandløb ville det være et enormt miljømæssigt tilbageskridt hvis vedligeholdelsen ikke fortsat kan udføres manuelt HD passer ca. 4.500km manuelle vandløb på landsplan. Et påbud ville ramme os på landsplan. Vi havde en bunden opgave: vores arbejdsmiljø skulle bringes i orden Udfordring; Man kan ikke få arbejdstilsynet til at godkende en metode forlods de forholder sig kun konkret til det de ser/høre når de er på kontrol Vi havde brug for ekstern ekspert hjælp

4 1) Forkert arbejdsstillinger www.hededanmark.dk 4 Gennemgang af: APV, risikovurdering og arbejdsinstruks/arbejdsledelse Billede fra AT påbud Faktum at arbejdstilsynet havde ret i dele af deres kritik Sørg for at medarbejderne ved hvad problemerne er og hvordan de bruger deres værktøj rigtigt

5 2) Udtrætning/nedslidning pga. hårdt fysisk arbejde www.hededanmark.dk 5 Hårdt fysisk arbejde er sundt, bare ikke i længere tid af gangen Lange intensive perioder fører til nedslidning/udtrætning Kunsten er at finde balancen Parametre der føre til for hårdt fysisk arbejde 1. Bundforhold 2. Grødemængder og type 3. Vanddybder Hvornår bør man altid overveje fornuften i manuel vandløbsvedligeholdelse Vanddybder over 1,1m. Lange vandløb med ren mudderbund, hvor mudderet ikke kan skyldes ud.

6 3) Mange tunge løft over skulderhøjde www.hededanmark.dk 6 Vrid og tunge løft giver voldsomt øget risiko for slidskader I de fleste licitationer står der at grøde skal smides over kronekant. Det er et ”no-go” Max. opsmidning til albuehøjde Kombineret med bevidsthed om grødetyper, opsmidningsmåde og vanddybder

7 Hvad har HD gjort www.hededanmark.dk 7 Vi har sammen med medarbejdere og ekstern rådgivere fundet parametre for hvad der har betydning for hvor hårdt det enkelte vandløb er Vi har vurderet hvilke mulige virkemidler vi har for at løse arbejdsmiljøproblemer Vi har brugt medarbejderenes konkrete viden om det enkelte vandløb Vi har for samtlige vandløb vi passer manuelt vurderet om metode og arbejdsmiljø fungerede Vi har været i dialog med kommunerne om nødvendige tilpasninger/ændringer Vi har dokumenteret arbejdsmiljøet i de enkelte vandløb og de tiltag der er gennemført Ovenstående er også gennemført med vores underentreprenører

8 Mulige virkemidler www.hededanmark.dk 8 Samarbejde med forvaltningen om at finde gode løsninger Tidligere skæringer – bedre omsætning af materiale Flere skæringer - hæmning af vækst og udvaskning af mudder Brug af grødespærre Viden om vandløbene Højere grad af tilpasset vedligeholdelse Udføre ekstraarbejder løbende (ex. beskæringer) for at øge jobrotation/afveksling i arbejde Og ja så er der desværre bare nogle vandløb der skal over på mejekurv

9 Hvordan ser det ud 1år efter påbuddene…. www.hededanmark.dk 9 HD har flere gange haft besøg af Arbejdstilsynet men de har ikke interesseret sig for vandløbsvedligeholdelse Arbejdstilsynet har accepteret Rebild kommunes plan om øget jobrotation i vandløbsvedligeholdelsen Vi og vores medarbejdere er glade for den dialog der har været med kommunerne omkring problemvandløbene Vi oplever større forståelse for at der er nogle vandløb der ikke bør udføres manuelt Vi tror på at vi i nogle vandløb vil kunne hæve vandløbskvaliteten samtidig med at arbejdsmiljøet tilgodeses Den myte der var ved at opstå om at 80% af de danske vandløb skulle over på mejekurv bliver ikke en realitet -Og vi er ikke bange for at få besøg af arbejdstilsynet

10 www.hededanmark.dk 10

11 www.hededanmark.dk 11


Download ppt "Arbejdsmiljø i vandløbene Problemer og løsninger v/ Tine Eggertsen, HedeDanmark Natur og Vand."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google