Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygeplejefaglig problemløsningsmodel -samarbejdsmodel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygeplejefaglig problemløsningsmodel -samarbejdsmodel"— Præsentationens transcript:

1 Sygeplejefaglig problemløsningsmodel -samarbejdsmodel
Sygeplejeprocessen Sygeplejefaglig problemløsningsmodel -samarbejdsmodel

2 Ida Jean Orlando

3 Ida Jean Orlando 1926- Sygeplejerske, bachelor i public health, master i mental health nursing Ophavskvinde til sygeplejeprocessen (1961)

4 Sygeplejeprocessen som klinisk metode
Metode til at afklare hvilke problemer sygeplejen tager sig af -datakvalitet , subjektive og objektive data Vise den kliniske beslutningsproces i sygepleje Samarbejdsmodel: indgå i relation og se patienten som en ligeværdig person dokumentere sygeplejen

5 Sygeplejeprocessen Ida Orlando

6 Vurderingsfasen En forudsætning at kunne vurdere patientens behov for sygepleje Forudsætter en dataindsamling: -Krav til data: skal være nøjagtige, tilstrækkelige, og relevante og systematiske. Primær, sekundære, subjektive, objektive - Kan være observationer, tale og lytte til patient og evt pårørende, måle værdier, læse dokumentation Dataindsamlingen kan være ved observationer – gennem alle vores sanser Målinger Samtale med patienten og pårørende Patienten er primær kilde Sekundære kilder kan være journaler, udskrivningsnotater, indlæggelsesamtaler osv Kan være subjektive – patientens egen oplevelse, eller objektive

7 Sygeplejefaglige problemområder
Aktiviteter Ernæring Hud/slimhinder Kommunikation Psykosociale forhold Respiration og cirkulation Seksualitet Smerter og sanseindtryk Søvn og hvile Viden og udvikling Udskillelse af affaldsstoffer Observation af virkning/bivirkning af behandling Kan også bruge Henderson eller Orem

8 Tal med din sidemand Vælg et af de sygeplejefaglige problemområder og beskriv en kort dataindsamling ud fra Signe

9 Identifikationsfasen
Analyse og fortolkning af data (resourcer og behov) Brug teoretisk viden Fremsætte hypoteser Kræver teoretisk og faglig viden om både kroppen og patienten og sygdommen, samt en viden om ressourcer Skal ende ud i en konklusion om hvad problemet er, hvilke årsager der er til det og hvilke symptomer der kan være Hypotese side 106

10 Sygeplejediagnoser Skelner mellem aktuel og potentiel sygeplejediagnoser Aktuel: Problem Ætiologi Symptomer Potentiel: Potentiel problem Mulige symptomer Kan være aktuelle eller kommende problemstillinger Det kan være nødvendigt at opstille flere sygeplejediagnoser Problem Ætiologien er årsagen til problemet Symptomer på problemer

11 Sammen med sidemand Ud fra jeres dataindsamling opstil/diskuter en sygeplejediagnose på Signe

12 Planlægningsfasen Prioritere problemer:
Livsvigtige – opfyldes her og nu Aktuelle – opfyldes hurtigst muligt Potentielle behov – ikke opstået endnu men med afsæt i din faglige viden, ved du at de vil opstå

13 Planlægningsfasen Målet er den tilstand, som du i et samarbejde med patienten bestemmer, at patienten skal opnå, efter de planlagte sygeplejehandlinger er udført Professionel plan: hvad vil du gøre? Og hvorfor? Langsigtede og kortsigtede mål: handler om hvilket tilstand der ønskes for patienten på længere sigt og hvilke milepæle der er under vejs

14 SMARTE mål S: specifikke - tydeligt, hvad der tales om
M: Målbare -muligt at vurdere om mål er nået A: acceptable, Attraktive –fagligt også for pt R: Realistiske - ligge inde for det mulige T: tidsangivne – klar tidsramme E: Evaluerbare - klart, hvornår der skal følges op S - Specifikke, således at alle er klar over, hvad der refereres til, og hvad målet vedrører M - Målbare. Målet skal formuleres i målbare termer, så der let kan følges op på, om målet er nået Man kan ligeledes løbende måle indsatsens resultater og holde det op imod målsætningen A - Attraktive. Målet skal være vigtigt, interessant og relevant for alle R - Realistiske. Målet skal være realistisk, dvs. målet skal være inden for rækkevidde T - Tidsbestemte. Det skal være klart, hvor lang tid man ønsker at arbejde på at nå dette mål E - Evaluerbare. Det skal være klart, hvornår og hvordan man ønsker at følge op på sine mål.

15 Med sidemand Ud fra jeres sygeplejediagnose, diskuter et eller flere mål for Signe

16 Handlinger Handlingerne vælges ud fra diagnoserne og rettes mod at målene indfries. Hensigten er at fjerne eller mindske årsagerne til det problem der er i diagnosen og mindske eller lindre symptomerne. Skal bygge på et fagligt grundlag ( evidens, standarder, retningslinier mm.)

17 Udførslen/handlinger
Handlinger beskrives -Hvem gør hvad, hvornår og hvordan. Tager udgangspunkt i problemet og har til hensigt at løse det. Tage udgangspunkt i patientens fysiske, psykiske og sociale ressourcer Skal bygge på et fagligt grundlag Udfør din plan ! Beskriv hvad der skete dokumentation

18 Dokumenter dine handlinger
Beskriv hvad der skete Skal sikre kvaliteten af dit arbejde Er med til at sikre overblik, kontinuitet, sammenhængende patientforløb, mono og tværfaglighed, genfinde relevante data Dokumenter i Sygeplejefaglig journal

19 Med sidemand Diskuter hvilke sygeplejefaglige handlinger i vil udføre ud fra det mål i har opstillet for Signe

20 Evaluering: Blev målene opfyldt? Hvordan gik det? Hvordan oplevede patienten det? Skete der noget uventet? Hvad kan du bruge din erfaring til? Evt. Revurdering af behov, resourcer, mål, handling Evaluering er en kontinuerlig proces gennem hele forløbet

21 En cyklisk proces…


Download ppt "Sygeplejefaglig problemløsningsmodel -samarbejdsmodel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google