Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Barbiturater vs benzodiazepiner

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Barbiturater vs benzodiazepiner"— Præsentationens transcript:

1 Barbiturater vs benzodiazepiner
Behandling af delirium tremens Barbiturater vs benzodiazepiner Selskab for Addiktiv Psykiatri, Speciallæge, dr.med., phd. Jakob Ulrichsen

2 Historie Thomas Sutton beskrev syndromet Delirium tremens i 1813
Længste nulevende psykiatriske diagnose Sammen med dementia paralytica den hyppigste diagnose på psykiatriske afdelinger i 1900

3 Randomiserede clinical trials
Ingen placebokontrollerede RCT af DT 5 RCT i USA 1978, Rigshospitalet 1994, Bispebjerg Hospital

4 Amerikanske RCT studier ved DT
Paraldehyd vs neuroleptika (3 RCT) (promazin, chlorpromazin) Paraldehyd mere effektivt Høj mortalitet ved promazin (6/17 vs 1/22 i et studie) 1965: Tilfredsstillende effekt: Diazepam (17/35) < chlordiazepoxid (24/34) = promazin (24/34) 1972: Chlordiazepoxid = pentobarbital = trilafon = paraldehyd

5 Thompson 1975 Åbent studie Svære DT tilfælde Diazepam 5 mg iv/5 min
Diazepam mere effektivt end paraldehyd Lavere mortalitet ved diazepam (0/17 vs 2/17)

6 Danske DT studier RCT 1978 Kramp & Rafaelsen
Barbital 500 mg hver 2. time Diazepam 20 mg hver 2. time Barbital mere effektivt end diazepam Tilfredsstillende forløb: Barbital = 15/17 Diazepam = 6/13 1994 Hasselbalch, Timm et al Barbital = Fenemal

7 Behandling af delirium tremens med phenobarbital og diazepam - et retrospektivt studie, 2010
Ida Hjermø Jakob Ulrichsen Anders Fink Jensen John Erik Andersson Peter Allerup

8 Behandlingen af delirium tremens med phenobarbital og diazepam
Retrospektiv gennemgang af journaler F10.4 RH 1998 – 2006 Fenemal BBH Fenemal Diazepam

9 Definition på DT: Inklusionkriterier
Alkoholophør < 96 t Bevidsthedplumret/kognitivt forstyrret Synshallucineret Min 2. af følgende: Motorisk uro Tremor Sved

10 Hele materialet N=426 Valideret DT N=194 RH BBH Fenemal N=53 Diazepam

11 Varighed af DT (dage)

12 50 % får Wernicke

13 Bæltefiksering

14

15 Respirationskomplikationer (%)

16 *

17

18 Respirationsdepression/obstruktion
Rigshospitalet (Phenobarbital) Pt 1:40 årig mand Lejesoldat mg PB RF = 9/min Pt 2: Helsingør Hospital Majorgården 50 årig mand Promazine Myoklonier Apnø ITA Pt 3: Amager Hospital 31 årig mand 450 mg Risolid Wernicke 4000 mg PB Aspiration af mavesaft Bispebjerg Hospital (Phenobarbital) 43 årig mand Blødende mavesår, kir afd 2300 mg PB Lange apnø perioder AMA Bispebjerg Hospital (Diazepam) 62 årig kvinde Cirrhose 1400 mg DZP Kortvarig obstruktion på vej til ITA

19 Respirator behandling
Safety reasons, N=8 > 1000 mg diazepam Fenemal, 900 mg ITA i 5 dage 6 fik pneumoni

20 Dødsfald Rigshospitalet (Phenobarbital) Bispebjerg Hospital
Pt 1: Hvidovre Hospital 40 årig mand Kranietraume Massiv blødning Pt 2: Hvidovre Hospital 65 år - epilepsi Svær Wernicke Kunne ikke stå på benene Efter DT: Ileus Dør postoperativt Bispebjerg Hospital (Phenobarbital) 56 årig mand Hjerteinsufficiens 1400 mg fenemal Aspiration Co2 narkose Bispebjerg Hospital (Diazepam) 69 årig mand Ustabil diabetes melitus Pneumoni

21 Fenemal vs. Benzodiazepiner
Fenemal er mere potent Flere bz tilfælde 8/88 er bz-resistente Fenemal kan fremkalde luftvejs-obstruktion Fenemal kan udløse livsfarlig aspiration Benzodiazepiner giver flere pneumonier

22 Cave Pneumoni er farligt – ofte ved anden somatisk sygdom
Benzodiazepiner & fenemal en farlig cocktail Wernicke Somatisk sygdom Flytning mellem hospitaler

23 Phenobarbital ved DT Tidligere kramper eller DT
Somatisk undersøgelse - blodprøver Aggressiv fenemalbehandling – per os Sedation indenfor 3 timer 400 mg pr time Tæt obs – trænet personale Respiration dyb og regelmæssig Tvivlsomt forløb – kald læge Overvej anæstesitilsyn Dag 2: evt haloperidol/cisordinol

24 Tak for opmærksomheden !!


Download ppt "Barbiturater vs benzodiazepiner"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google