Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygeplejerske Stefan Wilkens

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygeplejerske Stefan Wilkens"— Præsentationens transcript:

1 Sygeplejerske Stefan Wilkens
Status Epilepticus Hvad er kramper? Sygeplejerske Stefan Wilkens

2 Definition på epilepsi
Uprovokerede, gentagne og ensartede anfald med eller uden bevidsthedspåvirkning En kronisk lidelse på baggrund af diverse årsager Excessiv fyring af cerebrale neuroner (pludselig hypersynkronisering) Et anfald er et symptom og ikke en sygdom Sygeplejerske Stefan Wilkens

3 Hvad er årsagen til epilepsi?
Blodprop i hjernen eller hjerneblødning Arvelige faktorer Følger af iltmangel fx fødselsskade, hjertestop, drukneulykker Alkohol- eller narkomisbrug Kraniebrud Følger af betændelse i hjernen fx meningitis eller hjernebetændelse Tumor Cerebri Sygeplejerske Stefan Wilkens

4 Sygeplejerske Stefan Wilkens
Udredning Kliniske observationer Anfaldsanamnese EEG Video EEG CT og evt. MR Neuro-psykologisk/psykiatrisk us. Sygeplejerske Stefan Wilkens

5 Anfaldsklassifikation
Partielle anfald - simpelt partielt - kompleks partielt Generaliserende - primær generalisering - sekundær generalisering Uklassificerbare PNES (psychogenic nonepileptic seizures) Sygeplejerske Stefan Wilkens

6 Sygeplejerske Stefan Wilkens
Status Epilepticus Langvarige eller gentagende anfald, der optræder så hyppigt, at pt. ikke når at komme til fuld bevidsthed mellem anfaldene. Kan medføre - anoxi i hjernen - hjertestop - respirationsstop Anfald ”farligt” fordi nervecellen tømmes for glukose og oxygen Sygeplejerske Stefan Wilkens

7 Sygeplejerske Stefan Wilkens
Status Epilepticus Behandling - ABC…. O2, luftvej, iv-adgang, monitorering, blodprøver inkl. ABG Symtomatisk behandling med antikonvulsiva - Benzodiazepin (Rivotril) - Fenytoin/Fosfenytoin loading og vedligeholdelsesbehandling - Valproat eller Karbamazepin - Mg - Propofol/barbituratcoma Identifikation og elimination af udløsende årsag - stroke, tumor, SAH, ICH, hypoxi, traume - kendt epilepsi (medicinændring, feber, interaktion) - intoxikation f.eks. alkohol, kokain, teofyllin - elektrolytderangering (hypo- og hypernatremi, hypercalcemi, leverencephalopati - infektion (encephalitis, meningitis, hjerneabscess) Sygeplejerske Stefan Wilkens

8 Differentialdiagnoser
Cavernous Sinus Thrombosis Shock, Cardiogenic Delirium Tremens Shock, Hemorrhagic Delirium, Dementia, and Amnesia Shock, Hypovolemic Diabetic Ketoacidosis Shock, Septic Encephalitis Stroke, Hemorrhagic Epidural Hematoma Stroke, Ischemic Epidural and Subdural Infections Subarachnoid Hemorrhage Heat Exhaustion and Heatstroke Toxicity, Anticholinergic Herpes Simplex Toxicity, Antidepressant Herpes Simplex Encephalitis Toxicity, Barbiturate Hyperosmolar Hyperglycemic Nonketotic Coma Toxicity, Benzodiazepine Hypertensive Emergencies Toxicity, Carbon Monoxide Hypoglycemia Toxicity, Cocaine Hyponatremia Toxicity, Cyanide Hypothyroidism and Myxedema Coma Toxicity, Cyclic Antidepressants Meningitis Toxicity, Med.-Induced Dystonic Reactions Neuroleptic Malignant Syndrome Withdrawal Syndromes Pediatrics, Febrile Seizures Pediatrics, Meningitis and Encephalitis Pediatrics, Status Epilepticus Sygeplejerske Stefan Wilkens

9 Sygeplejerske Stefan Wilkens
Status Epilepticus Observationer under anfald - pupiller (+/-) lys - pupiller (dilatation) - øjendrejning (opad/nedad/højre/venstre) - tungebid - fråde - ekskretafgang - cyanose - respiration (prustende, ophørt, normal) - frekvens (antal) Sygeplejerske Stefan Wilkens

10 Sygeplejerske Stefan Wilkens
Status Epilepticus Anfaldstyper - Toniske kramper (stivhed) - Kloniske kramper (trækninger i ekstremiteter) - Myokloni (trækninger i enkelte muskelgrupper) - Astatisk (kortvarig slaphed) - Atoniske (tonustab) - Anfaldsvarighed (minutter) Sygeplejerske Stefan Wilkens

11 Sygeplejerske Stefan Wilkens
Status Epilepticus - Medicinsk behandling - mål med medicinsk behandling er at pt. er symptomfri og bivirkningsfri. - evt. kombination af flere præparater - partielle anfald – fenytoin, carbamazepin og oxcarbamazepin, lamictal - generaliserende anfald – valproat, lamictal Kirurgisk behandling - epi.kir. udredning - primært når med. beh. Ikke er tilstrækkelig - primært temporallaps-epilepsi Sygeplejerske Stefan Wilkens

12 Sygeplejerske Stefan Wilkens
Status Epilepticus Komplikationer - hypertermi - acidose - hypotension - respiratorisk insufficiens - rhabdomyolyse - aspiration Sygeplejerske Stefan Wilkens


Download ppt "Sygeplejerske Stefan Wilkens"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google