Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Livstilsfaktorers betydning ved bedøvelse af gyn/obs patienten

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Livstilsfaktorers betydning ved bedøvelse af gyn/obs patienten"— Præsentationens transcript:

1 Livstilsfaktorers betydning ved bedøvelse af gyn/obs patienten
KOL, hjertesygdom, fedme Åben vs. laparoskopisk kirurgi Gravide Outcome Lars Møller Pedersen Anæstesiologisk Afd. Hvidovre Hospital

2 Perioperative komplikationer
Pneumoni AMI LE Død

3 Davenport DL et al. Ann Surg. 2006 May;243(5):636-41
ASA score Davenport DL et al. Ann Surg May;243(5):636-41

4 Davenport DL et al. Ann Surg. 2006 May;243(5):636-41
5878 blandede kirurgiske ptt Davenport DL et al. Ann Surg May;243(5):636-41

5 Fysiologiske ændringer ved fedme
Øget iltforbrug og CO2-produktion ↑ SV, CO og blodvolumen Ve. ventrikel-hypertrofi, hypertension Hurtig, overfladisk respiration (søvnapnø, Pickwick) ↓FRC atelektaser ↓PaO2 Pulmonal hypertension Mace HS et al. Anaesth Intensive Care 2011:39;

6 Overvægt under graviditet
Flere hospitalskontakter Øget forekomst af gest. DM og kronisk DM II Øget forekomst af gestationel hypertension Øget forekomst af præeclampsi Øget risiko for død Øget sectio incidens Føtal macrosomi, placentainsufficiens, føtal død

7 Anæstesiologiske hensyn ved vaginal fødsel og fedme
Tidlig i.v. adgang Tidlig, god epi – obs LMWH Overvej evt. spinalkateter v. durapunktur Luftvejsvurdering

8 Anæstesiologiske hensyn ved sectio og fedme
Cave høj spinal Cave hæmodynamisk instabilitet Cave g.a. – evt. vågen fiber Lejring på skråpude Cave postoperativ respirationsinsufficiens

9 Spinal til sectio ved BMI > 40
Carvalho B et al. Anesthesiology 2011;114:

10 Videolaryngoskopi

11 Hjertesygdomme Iskæmisk hjertesygdom Hypertension
Ve.sidig hjerteinsufficiens Hø.sidig hjerteinsufficiens Klaplidelser

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Iskæmisk hjertesygdom
Sikre coronar perfusion Hold MAP (men uden for høj SVR) 5-punkts EKG Undgå tachycardi Postoperativ smerteplan: Epi?

23 Hypertension Obs samtidig IHS, hyp.art. og hjerteinsufficiens
Cerebral autoregulation Ofte behov for vasopressor

24 Ve.sidig hjerteinsufficiens
Optimal medicinsk behandling? ACE-I / ATII-antagonist Hypotension Cave overhydrering Hø.sidig påvirkning? Groban L. Anesth Analg 2006;103:557-75

25 Hø.sidig hjerteinsufficiens
Høj mortalitet Cave overtryksventilation Cave anæstesi McGlothlin. Prog Cardiovasc Dis 2012; 55:

26 Klaplidelser Insufficienser: Fast, full, forward
Stenoser: Bevar afterload, cave tachycardi, cave neuroxial blokade

27 Laparoskopi Øgede luftvejstryk Ventilations/perfusions mismatch ↑ SVR
↓ preload ↓ CO Cave hjerteinsufficiens (ve. pumpesvigt)

28 Laparoskopi: modifikationer
EKKO præoperativt A-kanyle CO monitorering Langsom insufflation Lave tryk Preloading Remifentanil

29 Laparoskopi vs. åben operation
Laparotomi Laparoskopi Intraoperativt Hæmodynamik + ++ Respiration Postoperativt Smerter Respirationsinsufficiens Recovery/ indlæggelsesvarighed Miller´s Anaesthesia 6. ed

30 Warner MA. Mayo Clin Proc 1989;64(6):609-16
KOL Rygestop postoperative pulmonale komplikationer reduceret med 66% Warner MA. Mayo Clin Proc 1989;64(6):609-16 Neuroaxial blokade vs. generel anæstesi: Reduceret pneumoni og resp.insufficiens Rodgers A. BMJ 2000;321:1493

31 Outcome

32 Konklusion Livstilsfaktores betydning afhænger af funktionsniveauet
Overvægtige gravide: Tidlig anæstesiologisk vurdering mhp. epi Gyn ASA III og IV: Tidlig anæstesiologisk vurdering Laparoskopi: Hæmodynamisk udfordrende hos hjertesyge Postoperativ epidural overvejes ved KOL og hjertesygdom


Download ppt "Livstilsfaktorers betydning ved bedøvelse af gyn/obs patienten"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google