Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ældre og medicin.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ældre og medicin."— Præsentationens transcript:

1 Ældre og medicin

2 Vi starter med lidt Genopfriskning
Hvad er Farmakologi

3 Farmakologi Læren om lægemidler med hovedvægt på deres skæbne i organismen, virkninger, bivirkninger og indikationer Kinetik Dynamik

4 Genopfriskning Hvad er et lægemiddel ?

5 Definition af et lægemiddel
Varer, som er bestemt til at tilføres mennesker eller dyr for at forebygge, erkende, lindre, behandle eller helbrede sygdom, sygdomssymptomer og smerter eller for at påvirke legemsfunktioner. -er defineret ved formålet for deres anvendelse

6 Hvad er et lokalt- og hvad er et systemisk virkende lægemiddel ?
Eksempler på lokalt virkende middel Eksempler på systemisk virkende lægemiddel

7 Lægemidlets virkemåde
Lokal virkning…. Dvs. at lægemidlet virker på anbringelsesstedet- fordelen er hurtigvirkning, færre bivirkninger, lave doser.

8 Lægemidlets virkemåde
Systemisk virkende…. Dvs. at lægemidlet virker langt fra optagelsessted absorptionssted. Lægemidlet skal først absorberes i blodet og transporteres rundt med blodet til de steder, hvor det har en ønsket virkning. Da det optages i blodet virker det også på andre celler end dem, der var tiltænkt.

9 Genopfriskning Hvilke 3 faser gennemgår et systemisk virkende lægemiddel i kroppen ?

10 Lægemidlets vej gennem organismen/Farmakokinetik
Absorption- optagelse af lægemidlet fra absorptionsstedet til blod banen Distributation/Fordeling- fordelingen af lægemidlet til væv og organer Elimination;- metabolisering - omdannelse og Eskretion - udskillelse af lægemidlet Alle lægemidler gennemgår disse tre faser- på nær medicin givet intravenøst, det kan ikke absorperes, da det gives direkte i blodbanen- men skal fordeles og elimineres.

11 Nævn de hyppigste absorptionssteder !
Hvilke observationer kan assistenten foretage til at vurdere absorptionens succes?

12 Absorptionssteder

13 Hvad er det så med ældre og medicin.
70-80 års alderen. Øget følsomhed. Bindevævet mister sin elasticitet. Fedtindholdet stiger. Vandindhold falder. Muskelkraften falder. Antallet af nerveceller falder Hjertets minutvolumen falder. Forsinket sårheling. Salt og væskebalance forringes. De får mange forskellige præparater. Nyrer og leverfunktion nedsættes Hvad er der med alderdommen? Hvad er der med ældre og medicin?

14 Geriatrisk farmakokinetik – hvordan påvirker alderen denne?
Absorption: Absorptionen påvirkes mindst med alderen Hos ældre er absorptionen som regel intakt En række medicinske tilstande fx, hjertesvigt kan reducere hastigheden og omfanget af absorptionen

15 Geriatrisk farmakokinetik
Påvirkning på distribution/fordeling: Er for de fleste knyttet til kropsvægt og vævssammensætning, som typisk ændrer sig med alderen nedsat muskelmasse, øget fedtmasse og nedsat kropsvæske Praktisk spiller det en mindre rolle

16 Geriatrisk farmakokinetik
Alderens påvirkning på Metabolismen: Omsætning af medikamenter via levermetabolisme og nyreudskillelse ændres betydeligt med alderen Levermetabolisme varierer afhængig af alder, genotype, livsstil, hepatisk blodgennemstrømning, leversygdom, og interaktioner med andre lægemidler Alderens påvirkning på Udskillelse: Nyreudskillelsen ændres og falder typisk med alderen Udskillelse af medicin reduceres med 50% fra års alderen

17

18 Portåresystem First pass metabolisme
1. Gang stoffet passere leveren via mavetarmkanalen. Det er første gang lægemidlet kommer gennem leveren. Her sker den første omdannelse, og noget omdannes allerede til udskillelse. f.eks. Morfin nedbrydes ca 50 %efter en tur i leveren. Derfor større dosis når det er tablet end når det gives som injektion.

19

20 Geriatrisk farmakokinetik
Den nedsatte evne til at udskille lægemidler renalt er den vigtigste ændring i kroppens håndtering af lægemidler Andre eksempler på specielle forhold hos ældre: Mundtørhed Nedsat peristaltik i spiserøret Nedsat syresekretion i ventriklen Lav albuminkoncentration Kropsvægt Nedsat nyrefunktion

21

22 Ældre og medicin Omkostninger:
Ca. 10% af alle indlæggelser blandt ældre > 65 år er pga- uhensigtsmæssig medicinering. (3.1 % dør. Mange Fald) Farmakologisk dilemma: Ny medicin afprøves på yngre, men anvendes til ældre, så hvad giver det af problemstillinger?

23 Hvad skyldes medicinsvigt hos ældre?
Polyfarmacy Manglende forståelse, information om behandlingen Praktiske problemer: svært ved at få pillerne ud af embalagen, pillen er meget stor Hvad kan der gøres? Optimering af samarbejdet mellem borger-læge-plejepersonale-hospital. Der arbejdes for tiden for at indføre et samlet kommunikationssystem i Region Hovedstaden

24 Compliance Hvad betyder compliance? Årsager til manglende compliance:
Højt antal af piller, som skal tages dagligt Glemsomhed eller forvirring om dosering Manglende information Pris Bivirkninger Øget følsomhed overfor præparaterne

25 Compliance Hvem har overblikket- Ansvar Hos 50 %af patienter var der Receptpligtigt medicin, der ikke var kendt af egen læge Hos 20% manglede mindst et medikament i forhold til lægens liste 25% af medicinen var ikke lægeordineret

26 Diskuter 2 og 2 Hvad kender i til medicinafstemning?
Hvad kender i til medicingennemgang? Har i oplevet det i jeres praktikker eller på arbejdsplads? Hvem gør hvad?

27

28

29 Ældre og medicin Hvorfor tager ældre mere medicin?
Ældre tager mere medicin end yngre af den simple grund, at de med alderen får flere sygdomme. som kræver vedvarende og langvarig behandling, fx hjerte-karsygdomme, gigt og sukkersyge. Antallet af bivirkninger af medicin er alene af den grund større i en ældre end i en yngre aldersgruppe.

30 Ældre og medicin Hvorfor kan brug af flere lægemidler være et problem?
Omkring en femtedel af ældre bruger fem eller flere slags lægemidler samtidigt. Anvendelse af flere forskellige lægemidler samtidig kan give uheldige vekselvirkninger (interaktioner) mellem lægemidlerne. Hertil kommer, at det kan være vanskeligt at sikre, at alle lægemidlerne bliver taget i korrekte doser på det korrekte tidspunkt

31 Ældre og medicin Ændres virkningen af medicinen med alderen?
Ændring i lever- og nyrefunktionen Med alderen indtræder en række ændringer, som kan påvirke medicinens virkning og virkningsvarighed i kroppen. Fx er nyrefunktionen selv hos raske ældre kun omkring halvdelen af nyrefunktionen hos yngre. Ældre har derfor sværere ved at skille sig af med medicin, der udskilles via nyrerne. ……………. Ved brug af medicin, som overvejende udskilles gennem nyrerne, er det vigtigt at tage hensyn til nyrefunktionen. Hvis nyrefunktionen er nedsat, bør dosis nedsættes. Fx skal ældre have en mindre dosis digoxin end yngre, fordi digoxin overvejende udskilles gennem nyrerne. Nedsættes dosis ikke med alderen, kan den ældre få medicinforgiftning på grund af for meget digoxin i blodet. Leveren: Medicin, der udskilles via leveren, kan almindeligvis gives i samme dosis til ældre som til yngre, idet leverens evne til at omsætte medicin ikke aftager væsentligt med alderen. Ændring i følsomhed over for medicin Ældres følsomhed over for medicin og medicinbivirkninger kan være større end yngres, dvs. at det samme indhold i kroppen af et lægemiddel hos den ældre fx medfører et større blodtryksfald eller en større påvirkning af vandladningsfunktionen end hos den yngre. Det er velkendt, at medicin mod psykiske forstyrrelser kan have en meget kraftigere virkning hos ældre. Det kan fx vise sig ved udtalt døsighed og forvirring ved brug af sovemedicin eller nervemedicin.

32 Særlige forhold Det kan være svært at skelne bivirkninger fra medicin med andre begivenheder som indtræder i alderdommen. Fald med benbrud, forvirring og besvær med at kontrollere vandladningen er fænomener, som kan forklares med "alderen". Imidlertid kan det i nogle tilfælde skyldes for meget sovemedicin eller anden medicin, som kan gribe forstyrrende ind i de reflekser, der er nødvendige for at holde balancen. Visse lægemidler mod forvirring kan i sig selv forstærke forvirringen, og vanddrivende medicin kan af og til være forklaringen på vandladningsproblemer og faldtendens.

33 Mange ældre får forkert eller for meget medicin.
Her skal i se et klip fra tv-syd hvor det handler om en indsats man har sat i gang i sønderjylland. Her indgår SOSU-ass. I et samarbejder med farmaceuter og læger.

34 Gode rutiner omkring medicinen
Personen, der varetager medicindispenseringen og medicinadministrationen, skal ikke forstyrres i sit arbejde. Personen skal have fred og ro til at kunne docere medicinen og have tid til at tjekke og dobbelttjekke den. Gode rutiner omkring medicinen Sidst, men ikke mindst er rutinerne omkring medicinhåndteringen vigtig. Personen, der varetager medicindispenseringen og medicinadministrationen, skal ikke forstyrres i sit arbejde, men skal have fred og ro til at kunne docere medicinen og have tid til at tjekke og dobbelttjekke den. ”Det vil både give de ældre, de pårørende og de ansatte mere tryghed, hvis der gode rutiner. Stress øger mængden af fejl. Så vi kommer ikke uden om, at normeringen skal være på plads.”

35 Medicin hovedgrupper Medicinrummets indretning ACT – koder Hovedgrupper
Hovedgruppe A : Fordøjelsesorganer og stofskifte Hovedgruppe B: Blod og bloddannende organer Hovedgruppe C: Hjerte og kredsløb Hovedgruppe D: Dermatologiske midler Hovedgruppe G: Urogenitalsystem og kønshormoner Hovedgruppe H: Hormoner til systemisk brug Hovedgruppe J: Infektionssygdomme, systemiske midler - Hovedgruppe L: Antineoplastiske og immunomodulerende midler - Hovedgruppe M: Muskler, led og knogler - Hovedgruppe N: Centralnervesystemet - Hovedgruppe P: Parasitologi - Hovedgruppe R: Respiration - Hovedgruppe S: Sanseorganer - Hovedgruppe V: Allergener Anatomisk terapeutisk kemisk (ATC) klassifikation WHO 1976

36 Medicinøvelse Undersøg følgende medicin til borger med KOL og Diabetes. Udarbejd medicinlister og forklar med egne ord medicinens virkning, bivirkning og interaktion

37 Medicin til borger med KOL
Tbl. Bricanyl retard 5 mg x 1 kl 8 p.o. Tbl Prednisolon 5 mg x1 kl 8 p.o. Turbuhaler Pulmicort 100 mikrogram/dosis, 2 pust morgen og aften Turbuhaler bricanyl 0,25 mg/dosis, 2 pust morgen og aften

38 Medicin til borger med diabetes
Injektion mixtard 12 IE kl 8 s.c. Tbl. Simvastatin 40 mg kl 21 p.o. Tbl. Corodil 5 mg x 1 kl 8 p.o. Tbl. Magnyl 75 mg x 1 kl 8 p.o. Tbl. Imoclone 7,5 mg x 1 til natten p.o.

39 Ordination Ordinationstype Indgiftsmåde præparat Dosis Hyppighed


Download ppt "Ældre og medicin."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google