Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mere viden, klare retningslinjer, mere kontrol

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mere viden, klare retningslinjer, mere kontrol"— Præsentationens transcript:

1 Mere viden, klare retningslinjer, mere kontrol
Klinisk farmaceutiske perspektiver

2 Cand. pharm. Bertel Rüdinger Slotsvænget Slotsvænget 23A 2800 Kgs
Cand. pharm. Bertel Rüdinger Slotsvænget Slotsvænget 23A 2800 Kgs. Lyngby

3 Anbefalinger eller begrænsninger?
Sundhedsstyrelsen, Institut for Rationelfarmakoterapi mm. har gennem lang tid haft anbefalinger til hensigtsmæssig medicinering af psykiatriske patienter Hvad er paksis?

4 Sundhedsstyrelsens antipsykotikavejledning
I langt de fleste tilfælde er der ikke indikation for behandling med flere antipsykotiske lægemidler samtidigt (polyfarmaci), hvorfor dette bør undgås.

5 Det Nationale Indikatorprojekt
35% af patienterne i ambulant antipsykotisk behandling for skizofreni fik 2 eller flere antipsykotiske lægemidler Der er ikke store regionale forskelle i brugen af polyfarmaci NIP-Skizofreni Voksne, National årsrapport 2011 side 33

6 Antipsykotisk polyfarmaci MTV (SST)
Forekomsten af antipsykotisk polyfarmaci er høj og stigende og anvendes hos ca. halv­ delen af alle ambulante patienter med skizofreni i Danmark. Der er stor geografisk variation i forekomsten såvel internationalt som nationalt. Antipsykotisk polyfarmaci i behandlingen af skizofreni – en medicinsk teknologivurdering, Sundhedstyrelsen 2011, side 6

7 Citat fra ”Psykofarmaka” fra Psykiatrifonden
”En langvarig Leponex-behandling er imidlertid ikke uden komplikationer. Der er generende bivirkninger (savlen, vægtøgning, sedation, evt. Natlig vandladning). I sådanne tilfælde kan det være gavnligt at supplere med Abilify, der i kraft af sin specielle effekt på dopaminsystemet kan aktivere og i nogen grad genoplive patientens sociale kompetencer og undertiden modvirke vægtøgning” Psykofarmaka, Psykiatrifondens Forlag 2010, side 54-55

8 RÅD TIL AT BEGRÆNSE/UNDGÅR OVERDOSERING OG POLYFARMACI fra Psykiatrifonden
Brug ikke tre eller flere antipsykotika Brug ikke antipsykotika plus to antidepressiva Totaldosis bør ikke overskride 100% (svarende til max-dosis af et antipsykitikum) Brug ikke to eller flere præparater med betydelig QT-forlængende effekt Skift antipsykotikum, hvis der ses betydelig vægtøgning (f.eks. 2-3 kg) i løbet af de første fire ugers behandling Psykofarmaka, Psykiatrifondens Forlag 2010, side 54-55

9 Sundhedsstyrelsens antipsykotikavejledning
Samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og sove- og nervemedicin anbefales ikke.

10 Det Nationale Indikatorprojekt
Ambulante skizofrenipatienter der får benzoediazepiner: Klare regionale forskelle i forbrug Region Hovedstaden 34% Region Sjælland 34% Region Syddanmark 23% Region Midtjylland 19% Region Nordjylland 21% NIP-Skizofreni Voksne, National årsrapport 2011 side 35

11 Det Nationale Indikatorprojekt
Man har valgt ikke at inkludere de såkaldte Z-sovemidler (zopliclon, zolpidem og zaleplon) Hvorfor? Z-sovemidlerne er langt hyppigere brugt end andre hypnotika Z-sovemidlerne giver stadig øget risiko for respirationssvigt ved samtidig behandling med antpsykotika

12 Polyfarmaci med andre klasser af psykofarmaka
Det er svært at finde oplysninger om samtidig brug af forskellige typer af psykofarmaka Mange præparater påvirker hjerte-kar-kredsløbet Kombinationer kan give anledning til alvorlige bivirkninger

13 Klinisk farmaci og psykiatri
Der mangler viden om effekten af klinisk farmaci i psykiatrien Få studier fra USA Ingen fra Europa Erfaringerne fra et forsøg i Lyngby-Taarbæk Kommune i plejesektoren fandt mange medicinrelaterede problemer hos de ældre og gav både livskvalitetsforbedringer og økonomisk besparelse

14 Erfaringer fra min hverdag
Når der laves serumkoncentrationsmålinger findes der næsten altid alt for høje plasmakoncentrationer i forhold til anbefalingerne Meget hyppigt er der doseringer langt over det anbefalede Brugerne beskriver ofte problemer, der kan forklares fra bivirkningsprofilen af deres medicin

15 Erfaringer fra min hverdag
Eksempler på bivirkningsrelaterede problemstillinger Udtalt sedering Seksuelle problemer Manglende lyst til at bevæge sig (kroppen føles som bly/cement) Kognitive bivirkninger (Kan ikke længere følge med i en film) Manglende interesse/er ligeglade med selv vigtige ting

16 Sundhedsstyrelsens antipsykotikavejledning
Sundhedsstyrelsen indskærper: ” Ingen behandling, herunder medicinsk behandling, må indledes uden patientens informerede samtykke. En sundhedsperson har pligt til løbende at informere patienten om diagnose, prognose, og behandlingsmuligheder, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger, samt konsekvenserne af, at der ikke iværksættes behandling.”

17 Informeret samtykke? Hvad er minimumskravet til information, før man som patient kan træffe beslutninger på informeret grundlag?


Download ppt "Mere viden, klare retningslinjer, mere kontrol"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google