Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Center for Stofmisbrugsbehandling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Center for Stofmisbrugsbehandling"— Præsentationens transcript:

1 Center for Stofmisbrugsbehandling
Randers kommune

2 Organisation Center for Stofmisbrugsbehandling
Centerleder Administration Korterevarende team Længevarende team

3 Det længerevarende Team
Socialmedicinsk - behandling = Substitututionsbehandling samt en social indsats

4 Det er kommunernes ansvar.
Lovgivning: Det er kommunernes ansvar. Rammerne fremgår af Sundhedsloven Autorisationsloven Serviceloven og Retsikkerhedsloven

5 Hvad kan man få? Misbrugsbehandling

6 Alle kan henvende sig (- og du kan hjælpe på vej) Hvordan gør man?
Ring og få en tid Samtale med behandler – udredning urinprøver Lægesamtale Behandler tildeles

7 Substitutionsbehandling
Metadon- og Buprenorfenbehandling anerkendes som en veldokumenteret og velundersøgt behandlingsform med stor effekt

8 Indikation Ønsket om behandling. WHO ICD-10`s kriterier er opfyldt.
Det er en diagnose F11.2

9 Skadesreduktion Harmreduction
Moralsk neutralitet i.f.t. stofbrug. Pragmatisk frem for idealistisk tilgang til stofbrug. Behandle og forebygge skader af fysisk, psykisk og social karakter. Retention og compliens er centrale effektmål i.f.t. at forebygge overdødelighed, kriminalitet og risikoadfærd

10 Præparater mikstur Metadon 1mg/ml. tbl. Metadon a 5mg. + a 20mg.
resorb. Subutex a 0,4mg + a 2mg. + a 8mg. resorb. Suboxone a 2mg. + a 8mg.

11 Metadon Opoidagonist Kan forhindre abstinenssymptomer i mere end 24 timer. Kan reducere eller eliminere stoftrang hos flertallet af stofbrugere.

12 Fordele/ulemper Metadon
Velkendt præparat. (også hos brugerne) Kan indgå i smertebehandling. Langvarig udtrapning / afhængighed Fare for overdosis / høj toksitet Osteklokke effekt / max. grænse kørekort

13 Subutex / Suboxone Partiel agonist / Suboxone med Naloxon
Bør være førstevalgspræparat. Kan forhindre abstinenssymptomer i mere end 24 timer. Kan reducere eller eliminere stoftrang hos flertallet af stofbrugere.

14 Fordele/ulemper Subutex / Suboxone
Lav toksitet. Formentlig lavere risiko for afhængighed / kortere udtrapning. Kan indtages hver 2. eller 3.dag. Mindre (eller ingen) osteklokke. Ingen max. grænse kørekort Mindre populært hos brugerne. Begrænset effekt i smertebehandling.

15 Achtung! Subtitutionsbehandling er abstinensbehandlig.
Kan sløre symptomer på sygdomme. Er ikke smertebehandling.

16 Hvordan foregår det? Opstart klinik. Overvåget indtag. Hjemtagning.
Medicinpas.

17 Kom glad! Ring og spørg hvis du er i tvivl.
Hvis vi ikke kan svare kender vi nogen som kan. Klostervej 40, 8930 Randers NØ Telefon

18 ICD 10 I diagnosen afhængighed indgår de elementer, som de fleste opfatter som karakteristiske for egentlige misbrugsproblemer. Der er tale om følgende fænomener: 1. Trang til stoffet (craving). 2. Manglende evne til at kontrollere indtagelsen. 3. Abstinenssymptomer. 4. Udvikling af tolerance. 5. Adfærden har høj prioritet overfor andre handlemuligheder. 6. Forsættelse af forbruget selv om den pågældende har erkendt skadevirkningerne. Der skal være flere af ovennævnte symptomer til stede samtidig (mindste tre) og i et vist sammenhængende tidsrum (én måned) eller gentagne gange i løbet af ét år. For de fleste vil der være forbundet skadevirkninger med en sådan tilstand, men det ligger ikke i definitionen, at dette nødvendigvis er tilfældet.


Download ppt "Center for Stofmisbrugsbehandling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google