Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 1."— Præsentationens transcript:

1 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 1

2 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Læringsstile/metode Læringsstile/metode er udtryk for: en præference i måden man tilegner sig ny viden på måden hvorpå man bearbejder ny læring noget som ikke nødvendigvis er ens i forhold til alle faglige problemstillinger om man umiddelbart tager en vejledning/undervisning til sig eller ej noget som påvirker kommunikationen mellem vejleder/underviser og den lærende og dermed det faglige udbytte ……noget der er under forandring gennem livet 2

3 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Læringsstile – Hvorfor? For praktikvejlederen: Øge opmærksomheden på, at elever lærer forskelligt At øge opmærksomheden på at undervisning kan udbydes forskelligt – altså at finde nye tilgange til et indhold. At øge opmærksomheden på egen læringsstil og undervisningspraksis. For eleven: Øge opmærksomheden på egen måde at lære på (metakognition) Øge opmærksomheden i forhold til egne potentialer og gennem dem også at udvikle ”svage områder”. 3

4 At blive mentalt klar til at lære H. Gardner Honey og Mumford Dunn og Dunn At modtage læring på hensigtsmæssig vis Hjernes bearbejdelse af læring Stimuli Læringsstile Intelligenser Forskellige teorier og deres sammenhænge 4

5 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Howard Gardner – De mange intelligenser "Vi er født med evner, disse er mangesidige og alle har vi evner for et eller andet. Intelligenserne er uafhængige af hinanden, men også samtidig afhængige af hinanden. Vi har ikke vores styrkeside/r inden for samme intelligens. Styrkesiderne er meget afhængige af stimuli, interesser og kultur. Hvis man får lov til at udvikle sine styrkesider, får man selvtillid, gå-på-mod og nysgerrighed, som kan åbne nye sider af livet og kulturen for en”. Howard Gardner, kognitiv psykolog 5

6 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Gardners mange intelligenser 6

7 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Øvelse 4 grupper – find ud af hvad I kan om Howard Gardners mange intelligenser Præsenter på en planche for os andre 7

8 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Honey og Mumford Reflektoren Teoretikeren Pragmatikeren Aktivisten 8

9 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Teoretikeren lærer bedst når: Opgaverne er strukturerede med klare mål. Han får mulighed for at stille spørgsmål til metode, antagelser og logikken bag noget. Han bliver intellektuel styrket. Han har lærebøger Foretrukne spørgsmål: ”Hvordan forholder det sig til….?” Kilde: 2004 @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 9

10 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Aktivisten lærer bedst når: Han lærer af nye erfaringer og ser nye muligheder. Han har mulighed for at stå frem for andre. Han får udfordrende opgaver. Han gør noget nyt og anderledes. Foretrukne spørgsmål: ”skal vi ikke bare prøve det?” Kilde: 2004 @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 10

11 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Reflektoren lærer bedst hvor: Han kan iagttage, sammenligne, tænke og reflektere over handlinger eller observationer. Han kan tænke, før han handler eller kommenterer. Han kan træne det lærte og gennemgå og repetere hvad der er sket. Han har mulighed for selv at søge supplerende viden Foretrukne spørgsmål: ”Måske kan det gøres på flere måder?” Kilde: 2004 @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 11

12 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Pragmatikeren lærer bedst hvor: Han kan se en tydelig sammenhæng mellem det, der skal læres og et reelt problem. Han får vist teknikker, han kan bruge i sin egen praksishverdag. Han har mulighed for at afprøve og teste teknikkerne. Foretrukne spørgsmål: ”Hvordan kan det omsættes til praksis?” Kilde: 2004 @ventures®, Kompetencecenter for e-læring 12

13 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Øvelse Test din egen læringsstil Find sammen i grupper med samme præference Tilrettelæg en praktikperiode for en gruppe med anden læringsstil Reflektor Pragmatiker Teoretiker Aktivist 13

14 Dunn & Dunn Dr. Rita Dunn og dr. Kenneth Dunn har som udgangspunkt, at alle har deres egen individuelle måde at lære på. Hver enkelt person har visse præferencer/styrker, igennem hvilke de lærer bedst. 14 Kilde: http://www.laeringsstil.dk/omlaeringsstile.asphttp://www.laeringsstil.dk/omlaeringsstile.asp

15 15

16 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Læringsstile Miljømæssige elementer Lyd - og lysforhold, møblement og temperatur. Emotionelle elementer Motivation, udholdenhed, behov/ikke behov for struktur og ansvarlighed. Sociologiske elementer Gruppearbejde, arbejde på egen hånd, makkerpar, små teams, klar styring fra en autoritet. Fysiologiske elementer Undervisnings - tidspunkt, behov for mad og drikke, bevægelse. 16

17 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Læringsstile Psykologiske elementer Den analytiske profil: Foretrækker trin for trin gennemgang, detaljer, en ting af gangen. Gode lysforhold, roligt afsidesliggende og struktureret arbejdsplads med skrivebord og stol. Arbejde længe og vedholdende med en opgave. Den holistiske/det ”hele” menneskes profil: Mange bolde i luften, elsker projekter, det er de store linjer der tæller. Dæmpet belysning, baggrundsstøj. Uformelt arbejdsmiljø med flydemøbler og afsætningsplads, gerne midt i al anden aktivitet. 17

18 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Læringsstile Psykologiske elementer Den impulsive profil Går straks i gang med en ny opgave Den refleksive profil foretrækker at sidde og tænke opgaven igennem, inden man går i gang 18

19 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Diskuter: Undersøg hvilke forskningsresultater Dunn & Dunn har gjort sig i forbindelse med deres forskning. Hvordan kan I, på jeres arbejdsplads tilrettelægge elevens praktikperiode så den tilgodeser Dunn & Dunn’s bud på forskellige læringsstile? Præsenter disse forslag for klassen. 19

20 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer 20


Download ppt "Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google