Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LÆRINGSTILE – UDNYT DIT POTENTIALE

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LÆRINGSTILE – UDNYT DIT POTENTIALE"— Præsentationens transcript:

1 LÆRINGSTILE – UDNYT DIT POTENTIALE
om læringsstile og om at bruge sig selv på den rigtige måde NetDansk

2 HVAD ER LÆRINGSSTILE? Læringsstile er de måder vi optager, bearbejder, lagrer og husker ny og svær information på. Og læringsstile er dermed de allervigtigste værktøjer for vores opbygning af viden. Langt de fleste har ikke på forhånd nogen ide om deres læringsstilsprofil, og ofte er folk lidt flove over deres måde at studere på fordi den ikke falder i tråd med det ”man” anser for den rigtige måde. Men der er ingen rigtig måde at lære på. Enhver lærer på sin helt egen måde, men uden at kende den, altså uden at vide noget om sine præferencer kan man ikke lære effektivt – og somme tider kan man slet ikke lære.

3 HVAD ER LÆRINGSSTILE? Der findes mange forskellige tilgange til begrebet læringsstil. Vi vælger en teori der er udviklet af Rita og Ken Dunn og en test udviklet af Rita Dunn og Susan Rundle. Denne test, Building Excellence, giver dig din læringsstilsprofil, en række strategier og gode råd, du kan tage op for at lære så effektivt som muligt. I præsentationen her gennemgås testens enkelte dele så du har en forståelse af hvad det hele går ud på.

4 HUSK Der er ikke gode og dårlige læringsstile.
Alle profiler er absolut ligeværdige. Din profil er relativt stabil – den vil altså ikke ændre sig radikalt, og når der indtræder ændringer er det over perioder på 2-3 år. NetDansk er tilrettelagt efter læringsstile. Øvelserne udnytter de forskellige sanser – så vidt det har været muligt. Og så må du selv udnytte den viden testen har givet dig. Brug den feedback, du har fået, efter du har tager Building-Excellence-testen.

5 BUILDING EXCELLENCE…The Learning Individual® Det Lærende Menneske - “Kend dig selv”
Læring er afgørende for alt, hvad vi foretager os, så derfor er det afgørende for vores læring, at vi kender vores læringsstile.

6 De gamle ægyptere troede, at hjertet var sædet for både intelligens og følelser.
De tilskrev ikke hjernen nogen betydning og fjernede den helt fra den afdødes krop under mumificeringen.

7

8 Building Excellence-Testen (BE-testen)
BE-testen er et online værktøj til vurdering af læring og effektivitet. (copyright ‘96, ‘98, ‘99, ‘00 R. Dunn & S. Rundle). BE opererer på 21 afgørende variabler, som fremmer eller hæmmer læringen, og som har betydning for, hvor effektivt den enkelte (i) koncentrerer sig om, (ii) bearbejder, (iii) internaliserer og (iv) husker ny og svær information.

9 Profil for Læring og Effektivitet
BE-testen genererer en personlig profil for lærings- og effektivitetsstil (LPS). Denne profil indeholder: en sammenfatning af testen på en side udførlige beskrivelser af ens præferencer anbefalede strategier en personlig udviklingsplan for mere effektiv læring og større effektivitet.

10 Hvordan læses BE-profilen?
Et uvæsentligt element som man normalt ikke behøver være opmærksom på. Et uvæsentligt element som man kun i begrænset omfang behøver være opmærksom på. LIDT Et væsentligt element som man skal være opmærksom på en stor del af tiden. MERE Et væsentligt element som man skal være opmærksom på hele tiden. MEST

11 Hvordan læses BE-profilen?
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER en effektiv måde at huske ny og svær information på. MINDST IKKE en effektiv måde at huske ny og svær information på. MINDRE

12 Perceptuelle Elementer
Den sans man foretrækker når man skal optage ny og svær information, - og den sans der er bedst når man skal huske ny og svær information.

13 Perceptuelle Elementer Taktil og/eller Kinæstetisk
Auditiv Visuel Billede Visuel Tekst Taktil og/eller Kinæstetisk Verbal Husker bedst ved at LYTTE til et foredrag, til en præsentation eller til en båndoptagelse. Husker bedst ved at SE (skabe) mentale billeder af det, de hører eller læser. Husker bedst ved at LÆSE skrevet eller trykt tekst (bøger, noter, s osv.). Husker bedst ved at HANDLE snarere end ved at sidde og lytte, læse eller tænke over informationen. Husker bedst ved at DISKUTERE ny og svær information med andre.

14 Perceptuelle Elementer – Eksempel
÷ Visuel Billede + Visuel Billede Mere ÷ Visuel Tekst + Visuel Lidt ÷ Taktil og/eller Kinæstetisk + Taktil og/eller Kinæstetisk ÷ Verbal (Internaliseret kinæstetisk) + Verbal Mest ÷ Auditiv + Auditiv Mindre Mindst

15 Psykologiske Elementer
Den måde man foretrækker at bearbejde ny og svær information på. Den måde man træffer beslutninger og løser problemer på.

16 Analytisk / Global ANALYTISKE PERSONER…
…optager og bearbejder bedst ny og svær information når denne præsenteres i logiske skridt og det samlede koncept præsenteres gradvist. Samlet koncept først GLOBALE PERSONER… … optager og bearbejder bedst ny og svær information når der bruges humor og metaforer. Globale må kende det samlede koncept før detaljerne giver mening.

17 Analytisk / Global PERSONER DER ER BÅDE ANALYTISKE OG GLOBALE… … bruger analytiske og globale tilgange på skift. Personer med denne præference påtager sig ofte rollen som formidler, fordi de uden vanskeligheder kan tolke hvad både analytiske og globale personer siger. Samlet koncept først

18 Reflektiv / Impulsiv Impulsive personer fortrækker at blive præsenteret for få detaljer, når de skal træffe beslutninger og løse problemer. I ekstreme tilfælde fører denne indstilling til, at en global person ikke kan give plads til andre! Reflektive personer har brug for tid til at overveje, hvilke muligheder de har, før de træffer beslutninger og løser problemer. I ekstreme tilfælde fører denne indstilling til handlingslammelse!

19 Psykologiske Elementer - Eksempel
Mest Mere Mere Mest Integreret (både/og) Analytisk Mere Global Reflektiv Impulsiv Mest Mere Lidt

20 “I used to be indecisive but now I’m
Boscoe Pertwee Forfatter fra det 18. årh. “I used to be indecisive but now I’m not so sure.”

21 Den måde de fysiske omgivelser påvirker ens evne
til at koncentrere sig længere tid ad gangen på.

22 Miljømæssige Elementer Arbejdsstilling og arbejdsplads
Lyd Lys Temperatur Arbejdsstilling og arbejdsplads Koncentrerer du dig bedst med lyd i baggrunden, eller skal du have ro? Kan du bedst arbejde i godt lys, eller fortrækker du dæmpet eller indirekte belysning? Koncentrerer du dig bedst når du sidder i et varmt rum, eller når du sidder i et køligere rum? Koncentrerer du dig bedst når du sidder ved et bord på en skrive- bordsstol el.lign., eller foretrækker du en mere afslappet arbejdsstilling og arbejds- plads ?

23 Miljømæssige Elementer – Eksempel
Lidt lys Meget lys Mest Høj temperatur Lav Mere Afslappet arbejds- stilling og arbejdsplads Formel arbejds- stilling og arbejdsplads Ro Lyd Lidt

24 Biologisk betingede præferencer der er afgørende for ens evne til at bevare sit fokus i læring og/eller arbejde.

25 Fysiologiske Elementer
Spise, drikke osv. Tidspunkt Bevægelse Hvornår på dagen er du mest effektiv: Tidligt på dagen? Ud på formiddagen/ tidligt på eftermiddagen? Sent på eftermiddagen? Om aftenen? Koncentrerer du dig bedst når du småspiser og drikker kaffe, te, vand eller softdrinks mens du arbejder, eller når du er færdig? Bliver du urolig og rastløs når du sidder og arbejder samme sted længere tid ad gangen?

26 Fysiologiske Elementer – Eksempel
Moderate Tidligt på dagen Mest Ud på formiddagen/ tidligt på eftermiddagen Lidt Mere Sent på eftermiddagen Om aftenen Mere Mest Lidt Behersket behov for spise, drikke osv. Stort behov for spise, drikke osv. Mest Behersket behov for bevægelse Stort behov for bevægelse Mere

27 “I think that only daring speculation can lead us further and not accumulation of facts.”
Albert Einstein

28 De præferencer der har betydning for hvordan man kaster sig ud i udfordrende og svære opgaver.

29 Emotionelle Elementer
Motivation Vedholdenhed Tilpassethed Struktur Positivt feedback fra andre (fremmed motivation). Positivt feedback fra dig selv (egen motivation). Foretrækker du at gøre en opgave færdig, før du tager fat på en ny? Fortrækker du at arbejde på flere opgaver samtidig? Foretrækker du at arbejde med opgaver på din egen måde? Foretrækker du at arbejde med opgaver på den måde, du mener, andre synes, de skal klares? Vil du gerne have andre til at give dig arbejds- metoder? Foretrækker du at skabe dine egne arbejds- metoder?

30 Emotionelle Elementer - Eksempel
Mere Mest Lidt Egen motivation Fremmed motivation Vedholdenhed: flere ting ad gangen Mest Vedholdenhed: én ting ad gangen Lidt ÷ Tilpassethed + Tilpassethed Mere ÷ Struktur + Struktur

31 De konstellationer man lærer og samarbejder bedst i.

32 Sociologiske Elementer
Er du mest produktiv når du arbejder sammen med en anden, i mindre grupper eller i større team? Teamarbejde Arbejder du godt sammen med en person, der er ekspert på området? Er du mindre effektiv når en anden ser dig over skulderen, når du læser eller arbejder? Autoritet Foretrækker du rutinearbejde med kendte metoder? Keder du dig, når du skal gøre det samme igen og igen? Afveksling

33 Sociologiske Elementer – Eksempel
Mindre autoritet Mere autoritet Mindre afveksling Mere afveksling Mest Lidt Alene/i par Større team Moderate Mindre gruppe

34 Din hjerne ved selv hvad den vil!
LÆRINGSSTILE: Din hjerne ved selv hvad den vil!


Download ppt "LÆRINGSTILE – UDNYT DIT POTENTIALE"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google