Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skaleringer Progressionsmåling og dialogredskab. Skaleringer som dialogværktøj 13429107865.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skaleringer Progressionsmåling og dialogredskab. Skaleringer som dialogværktøj 13429107865."— Præsentationens transcript:

1 Skaleringer Progressionsmåling og dialogredskab

2 Skaleringer som dialogværktøj 13429107865

3 Feedback som mentor Gør positiv udvikling tydelig Fx Nedskriv de områder, der skal trænes og bedøm udviklingen – fx på en skala fra 1- 10. Det kan være faglige, sociale og sproglige områder.

4 Løsningsfokuseret dialog Sæt spot på det, der virker Ex: Undersøg først hvorfor og hvordan mente har flyttet sig fra 2 til 4 på skalaen inden I taler om, hvordan man kommer højere op. Pointen er, at man synliggør den udvikling der har været og viser, at udvikling faktisk er en mulighed, selvom man ikke ligger højt. 13429107865

5 Løsningsfokuseret dialog Eksempel på løsningsfokuseret skalaspørgsmål i forbindelse med angst: På en skala fra 1-10, hvor 1 står for det tidspunkt, hvor du er allermest bange og ikke tør møde andre og 10 er den dag, hvor du uden problemer kan være sammen med alle her på arbejdspladsen, hvor er du så nu? (Mente svarer fx ’3’) Hvorfor siger du 3 og ikke 1? Hvad er der sket siden det var 1? Er der noget/nogen på arbejdspladsen, der gør, at du siger 3? Hvordan ville det være, hvis det var et 5-tal? Er der noget vi kan gøre for at det bliver 5? Hvor højt skal du op for at det er ok for dig? Osv.

6 Skaleringer med indhold I hvor høj grad synes du, at praktikanten besidder de sociale kompetencer, som det kræves i jobbet? Antal point Praktikanten besidder næsten ingen af de sociale kompetencer, der kræves på dennne arbejdsplads. Han/hun er enten meget tilbageholdende, har mange konflikter eller undgår samarbejdssituationer. Har brug for meget læring indenfor dette område. 1 Praktikanten indgår i de sociale relationer, der er nødvendige i jobbet, men har svært ved det. Han/hun forsøger fortsat at undgå sociale relationer eller er meget dårlig til at tackle samarbejde, uskrevne normer og samvær med andre på arbejdspladsen. 2 Praktikanten har i nogen grad de relevante sociale kompetencer, der kræves i jobbet. Han/hun samarbejder fint med kolleger og kender til normer og har viden om det sociale liv på arbejdspladsen. 3 Praktikanten mestrer de relevante sociale relationer på højde med øvrige medarbejdere. Fungerer godt i samarbejde og i uformelle sociale sammenhænge i jobbet. 4 Praktikanten mestrer i meget høj grad de relevante sociale relationer på arbejdspladsen. Praktikanten fungerer strålende i samarbejdsrelationer og har stor fornemmelse for uskrevne regler, situationsfornemmelse, og er god til at aflæse, hvordan han/hun virker på andre. 5 Ved ikke

7 I hvor høj grad synes du, at praktikanten det engagement, som det kræves i jobbet? Antal point Praktikanten udviser næsten intet engagement ift. arbejdspladsen. Virker umotiveret og uden gejst ift. dette job/denne arbejdsplads. Udebliver ofte eller er meget syg uden at melde afbud. 1 Praktikanten udviser kun lidt engagement ift. arbejdspladsen. Virker ikke som om han/hun virkelig vil denne branche/type af job. Deltager, men uden gejst. Udebliver undertiden uden at melde afbud eller har mange sygedage. 2 Praktikanten viser engagement i arbejdspladsen/jobfunktionen. Det virker som om han/hun virkelig prøver og gerne vil. Man kan mærke, at han/hun er interesseret. Melder altid afbud ved sygdom/udeblivelse. 3 Praktikanten udviser stort engagement ift. arbejdspladsen/jobfunktionen. Man kan mærke, at han/hun brænder for det. Praktikanten forsøger altid at deltage. Engagementet er fuldt på højde med øvrige medarbejderes. 4 Praktikanten udviser ekstraordinært stort engagement. Er meget pligtopfyldende, initiativrig og interesseret. Man kan mærke, at det virkelig er noget, som han/hun gerne vil. Engagementet er faktisk højere end for de fleste medarbejdere. 5 Ved ikke

8 Hvor mange faglige kompetencer har praktikanten i forhold til den branche han er i praktik indenfor Antal point Praktikanten har overhovedet ingen faglige kompetencer i forhold til branchen. Han/hun. skal lære det hele fra bunden af. 1 Praktikanten har nogle få faglige kompetencer, men har brug for at lære det meste fra bunden af. 2 Praktikanten har nogle faglige kompetencer, og han/hun er ret godt rustet til et job/uddannelse i den retning. Praktikanten har dog stadig brug for at lære en del. 3 Praktikanten har mange faglige kompetencer i forhold til branchen. Han/hun har kun brug for at lære en smule nyt. 4 Praktikanten har alle de faglige kompetencer, der skal til for at gå i gang med en uddannelse/tage et job indenfor branchen. 5 Ved ikke

9 Hvordan vurderer du praktikantens evne til at fortælle om sig selv, sine behov, problemer og ressourcer i forhold til, hvad der kræves på din arbejdsplads? Antal point Praktikanten har ingen fornemmelse for, hvad han kan fortælle om sig selv overfor Mentor/kolleger -fortæller alt for meget - eller -vil ikke fortælle noget - eller -fokuserer kun på sine problemer/sygdom 1 Praktikanten har svært ved at vælge, hvad han skal fortælle om sig selv overfor Mentor/kolleger -fortæller nogle gange ting fra sit privatliv, som ikke bør fortælles på denne arbejdsplads - eller -er meget tilbageholdende ift. at fortælle om sig selv, hvilket gør det svært for os tage de rette hensyn - eller -har svært ved at sortere i, hvad der er vigtigt/acceptabel at fortælle 2 Praktikanten har en nogenlunde idé, om hvad han/hun kan fortælle om sig selv overfor kolleger/Mentor, men har stadig brug for hjælp til dette - evner at sortere i det han/hun fortæller om sig selv, men er stadig usikker på, hvad han skal vælge ud - har en nogenlunde fornemmelse for, hvordan han/hun skal præsentere sine kompetencer, behov og evt. problemer, men har brug for hjælp til denne proces 3 Praktikanten har en god fornemmelse for, hvad han/hun kan fortælle om sig selv overfor Mentor/kolleger -er god til at sælge sig selv til Mentore -har en god fornemmelse for hvem på arbejdspladsen han kan fortælle om dele af sit liv -er god til at præsentere sine kompetencer, behov og evt. problemer 4 Praktikanten evner uden problemer at fortælle den relevante historie om sig selv og sætte ord på egne behov, kompetencer og problemer, så det accepteres af kolleger/Mentor¨ -har en præcis fornemmelse for, hvad han/hun kan fortælle i hvilken sammenhæng -er meget velformuleret om egne kompetencer og egne behov ift. arbejdspladsen -kan formidle om sig selv med humor 5 Ved ikke


Download ppt "Skaleringer Progressionsmåling og dialogredskab. Skaleringer som dialogværktøj 13429107865."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google