Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nykritisk analysemetode

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nykritisk analysemetode"— Præsentationens transcript:

1 Nykritisk analysemetode
‘Det Blomstrende Slagsmål’ fra digtsamlingen Fribytterdrømme af Tom Kristensen 1920 en taksonomisk og nykritisk gennemgang.

2 Blooms taksonomi tilpasset digtanalysen:
Faglighed (Taksonomi) Viden – at kunne genkende og referere – fx et digt (under 02) Forståelse – at kunne forklare med egne ord - fx handlingen i et digt eller dele af teori om digte(02) Anvendelse – at kunne anvende sin viden aktivt på empirien, fx hvad der er typisk for digte kan udpeges i digtet – (4) Analyse – kunne analysere vha. af at anvende sin forståelse af viden, fx lede efter sammenhænge og modsætninger (7-10) Syntese – fx konkludere, opsummere (10) Vurdering – fx kritisere, evaluere, diskutere, fx en diskussion af forskellige former for digte udvalgt efter analyse vha. teori om digte (perspektivering) (12)

3 Nykritisk analysemetode:

4 Redegørelse: Viden – at kunne genkende og referere – fx et digt (under 02) Forståelse – at kunne forklare med egne ord - fx handlingen i et digt eller dele af teori om digte (02) Anvendelse – at kunne anvende sin viden aktivt på empirien, fx hvad der er typisk for digte kan udpeges i digtet – (4) OPGAVE: Hvilke genretypiske træk har teksten? Redegør for det visuelle indtryk.

5 Syntese (fortolkning)?
Syntese – fx konkludere, opsummere (10)

6 Analyse: Analyse – kunne analysere vha. af at anvende sin forståelse af viden, fx lede efter sammenhænge og modsætninger (7-10) Analyse af (alle) digtets dele Formål: At nå det punkt, hvor alle delene kan føjes sammen og give en samlet forståelse af digtet = Syntese fx konkludere, opsummere(10) OPGAVE: Undersøg digtets ordvalg. Ordklasser: Konkrete/abstrakte substantiver, tilstands/handleverber, typer af adjektiver (sansebeskrivende, vurderende, sammenlignende) etc. Semantiske skemaer/kæder: Udfyld så mange som muligt. Sammenhænge/modsætninger?

7 Syntese (fortolkning)?
Syntese – fx konkludere, opsummere (10)

8 Analyse: Analyse – kunne analysere vha. af at anvende sin forståelse af viden, fx lede efter sammenhænge og modsætninger (7-10) Analyse af (alle) digtets dele Formål: At nå det punkt, hvor alle delene kan føjes sammen og give en samlet forståelse af digtet = Syntese fx konkludere, opsummere(10) OPGAVE: Undersøg digtets brug af metaforik. Hvad er realplan, og hvad er billedplan? Hvilke fælles konnotationer udgør metaforenes tredje område? (koblingen af realplan og billedplan = tredje område) Følg gude-metaforens udvikling i teksten. Hvilken funktion har de transformationer som finder sted? Karakteriser også metaforenes tone og stilleje: højtideligt/hverdagsagtigt, alvorligt/humoristisk/ironisk?

9 Analyse (fortsat): OPGAVE: Hvad kunne man ellers undersøge?
Udvælg et fokus, analyser og fortolk.

10 Syntese (fortolkning)?
Syntese – fx konkludere, opsummere (10) OPGAVE: Konkluder på digtets emne/motiv/tema, ved at opsummere analysen? NB! Emnet i en tekst er de konkrete elementer der indgår i teksten. Det er teksten hvem, hvad, hvor. Fx emnet for en tekst kan være Julemandens gerninger på og omkring Juleaften. Motivet er den generelle formulering af det teksten handler om. Motivet vil være alment, og vil kunne genfindes i mange andre tekster. Motivet vedrører ofte handlinger, konflikter og intriger. Temaet er tekstens grundlæggende betydningsstruktur beskrevet på et højt abstraktionsniveau og løsgjort fra den konkrete udførelse i teksten. Ofte kan temaet formuleres som de vigtigste modsætningsforhold der læses ind i teksten, dem der ligger bag selv handlingsforløbet. Det kan også sammenfattes i et ord eller udtryk. Temaet i et litterært værk kan fx ensomhed eller ensomhed overfor fællesskab.

11 Syntese endelige fortolkning)
Syntese – fx konkludere, opsummere (10) OPGAVE: Digtets udsagn (Hvad handler digtet egentlig om?)

12 Perspektivering og vurdering
Vurdering – fx kritisere, evaluere, diskutere, fx en diskussion af forskellige former for digte udvalgt efter analyse vha. teori om digte (perspektivering) (12) OPGAVE: Lav en perspektivering. Hvad kan man perspektivere til?

13 Sekundærlitteratur Læs om ekspressionisme - s.487 i Litteraturens Veje. Perspektiver ‘Det Blomstrende Slagsmål’ til ekspressionismen.

14 Komparativ analyse ‘Fribytter’ fra digtsamlingen Fribytterdrømme
- programdigt


Download ppt "Nykritisk analysemetode"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google