Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KNÆK KODEN Samfundsfaglige område Opgaveformulering 4 – Danmark i en globaliseret verden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KNÆK KODEN Samfundsfaglige område Opgaveformulering 4 – Danmark i en globaliseret verden."— Præsentationens transcript:

1 KNÆK KODEN Samfundsfaglige område Opgaveformulering 4 – Danmark i en globaliseret verden

2 Redegør for begreberne økonomisk globalisering og konkurrenceevne og sammenhængen mellem disse begreber. Foretag en analyse af, hvordan en øget grad af automatisering i produktionen (fx robotteknologi) kan påvirker Danmarks konkurrenceevne og dermed evne til at klare sig i en global økonomi. Diskuter øvrige fordele og ulemper ved en højere grad af automatisering herunder betydningen for det danske arbejdsmarkedet. Læs opgaveformuleringen godt igennem.

3 Hvad går opgaven ud på? Redegørelse: Vise at du forstår relevante fagbegreber og hvordan de hænger sammen. Analyse: Her skal du ved hjælp af relevante kilder dokumentere, hvad en øget automatisering kan betyde for konkurrenceevnen. Du må også gerne komme ind på, hvorfor en øget automatisering er mulig og måske også nødvendig i produktionen. Diskussion: Du også ved hjælp af kilder give nogle bud på, hvad den øgede automatisering kan få af – positive og negative – følger på det danske arbejdsmarked eller andre områder.

4 Faglige elementer Globalisering: Typer, årsager og konsekvenser Pris- og strukturel konkurrenceevne – herunder produktivitet m.fl. Det danske arbejdsmarked – herunder typer af ledighed Argumentation Kildeindsamling og kildeanvendelse Metode: Kvantitativ, kvalitativ og komparativ Generelt: Brug altid relevante fagbegreber, når muligt. Såfremt du i efteråret lavede en aflevering, hvor du lavede en aflevering, der indholdsmæssig minder lidt om denne opgave, så skal du vide, at du ikke blot kan genbruge denne. Der forlanges noget mere arbejde i dybden med problemstillingen her.

5 Redegørelse Redegør for begreberne økonomisk globalisering og konkurrenceevne og sammenhængen mellem disse begreber. Hints: Husk at demonstrere, at du forstår, der er forskellige typer af globalisering – og afgræns til den/de typer, som er relevante for opgaven. I forståelsen af globalisering er det også vigtigt, du forstår, hvad det er, der har skabt og driver globaliseringen fremad. Forklar også begrebet konkurrenceevne (typer m.m.) og sæt ord på, hvordan de to begreber hænger sammen. Relevante kilder: Primært noter, artikler og opgaver samt andet materiale fra IØ forløbet i efteråret, I-bogens kap. 9.1: Danmark i en globaliseret verden samt selvfundne kilder.

6 Analyse Foretag en analyse af, hvordan en øget grad af automatisering i produktionen (fx robotteknologi) kan påvirker Danmarks konkurrenceevne og dermed evne til at klare sig i en global økonomi. Hints: Vigtigt at du får brugt konkurrenceevne begrebet. Underbyg din argumentation ved hjælp af kilder - herunder både kvantitative og kvalitative data. Relevante kilder: Noter, artikler og opgaver samt andet materiale fra IØ forløbet i efteråret, selvfundne kilder heraf evt. nogle fra forslag til kilder – slide 9.

7 Diskussion Diskuter øvrige fordele og ulemper ved en højere grad af automatisering herunder betydningen for det danske arbejdsmarkedet. Hints: Diskutere = opliste argumenter for og imod et givet forhold, en sag eller en handling. Her skal du komme ind på, hvad der kan være af positive konsekvenser af automatiseringen, som så taler for, at vi anvender det i større omgang samt hvilke ulemper, der kan være. Du skal have et særligt fokus på betydningen for det danske arbejdsmarked – og her kan forskellige typer af ledighed eventuelt inddrages. Kom gerne ind på, hvad der skal til for, at der bliver flest mulige fordele og ulemper eventuelt kan undgås eller mindskes. Bemærk måske også, om der er en tendens i, hvem der kan se fordele – og hvem, der kan se ulemper. Relevante kilder: Evt. materiale fra IØ forløbet i efteråret, selvfundne kilder heraf evt. nogle fra forslag til kilder – slide 9.

8 Husk

9 Forslag til steder med kilder: https://ida.dk/sites/prod.ida.dk/files/ida_analyse_-_automatisering_i_industrien.pdf http://www.teknologisk.dk/ydelser/danske-virksomheder-gaar-glip-af-fordelene-ved-produktion-med- robotter/36330?page_order=5 https://www.evm.dk/arbejdsomraader/vaekst-og-konkurrenceevne#danmark-som-produktionsland https://www.evm.dk/arbejdsomraader/vaekst-og-konkurrenceevne/redegorelse-om-vaekst-og- konkurrenceevne/redegorelse-for-vaekst-og-konkurrenceevne-2014/factbook-2014https://www.evm.dk/arbejdsomraader/vaekst-og-konkurrenceevne/redegorelse-om-vaekst-og- konkurrenceevne/redegorelse-for-vaekst-og-konkurrenceevne-2014/factbook-2014 Her kan det særligt være det om produktivitet, der er interessant http://www.teknologisk.dk/ydelser/erhvervs-og-vaekstminister-teknologi-skal-erstatte-slidsomme- job/35767?page_order=0 http://www.avisen.dk/automatisering-kan-traekke-arbejdspladser-hjem-til-d_334400.aspx http://www.ugebreveta4.dk/robotter-og-computere-snupper-en-tredjedel-af-vores-j_20260.aspx https://www.lo.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/2014/11/~/media/LO/Aktuelt/Nyheder_2014/06112014_NyTeknologi.ashx http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Globalisering/Globaliseringsredeg%C3%B8relsen2014/Dansk/PDF%20til%20dan sk%20site%202014/S%C3%A5dan%20ligger%20landet%202014.pdf http://www.scm.dk/milliarder-hente-i-automatisering-i-danmark http://www.business.dk/industri/danskerne-ingen-frygt-for-robotter-hos-os http://www.fremforsk.dk/vis_artikel.asp?AjrDcmntId=487

10 Samarbejde Så længe det er individuelle synopser!

11

12 Metode Hvad er metode? De redskaber fra dine fag, som du anvender for at kunne svare på din opgaveformulering. Man snakker om tre overordnede felter af metode – Samfundsvidenskabelig – Humanistisk – (Naturvidenskabelig)

13 Samfundsfaglig metode – bl.a.: Kvalitative data – Tekster, ekspertudtalelser, avisartikler interviews m.fl. Kvantitative data – Tal, tabeller, grafer fx fra Danmarks statistik m.fl. Komparative metode – Sammenligning

14 Kildekritik Forhold dig for eksempel til, hvornår kilden er fra, hvordan kilden evt. har målt/beregnet, hvordan kilden formidler sit budskab, og hvem der er afsender – og om denne evt. er et formål samt om det evt. kan påvirke kildens troværdighed. Hvis en kilde har en tendens, så er det ikke ensbetydende med, at du ikke kan bruge den. Nogle gange er det netop nødvendigt at bruge den FORDI den har denne tendens. Men du skal være bevidst om tendensen – og gøre opmærksom på, at du er bevidst om denne.

15 God arbejdslyst!


Download ppt "KNÆK KODEN Samfundsfaglige område Opgaveformulering 4 – Danmark i en globaliseret verden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google