Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Karrierelæring på egen krop

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Karrierelæring på egen krop"— Præsentationens transcript:

1 Karrierelæring på egen krop
Overskrift Karrierelæring på egen krop Fra valgfokus til læringsfokus

2 Fra fragmenter til sammenhæng og effekt…
Uddannelse og Job Handleplan, elevplan, uddannelses-plan og studievalgsportofolio Introkurser i 8. klasse Individuel vejledning og gruppevejledning Brobygning i 9. klasse Kollektiv vejledning Uddannelsesparatheds- vurdering Åben skole Erhvervspraktik Valgfag, camps, messer og konkurrencer

3 Karrierekompetence ”Karrierekompetence er at vide, hvad man har lyst til i livet. Det handler om at kende de muligheder, der er, og foretage nogle valg i forhold til dem. Groft sagt handler det om at være i stand til at påvirke det liv, man kommer til at leve, så det bliver, som man gerne vil.” Rie Thomsen i Asterisk, september 2015:11 Karriere skal forstås som en betegnelse for det samlede liv, som handler om alle de betydningsfulde sammenhænge, mennesker indgår i… … i modsætning til den traditionelle opfattelse af karriere som en bevægelse opad i et uddannelses- og erhvervsforløb, en bevægelse fra at have mindre til at opnå mere ansvar, prestige og løn.

4 Karrierelæring At opdage (sensing – finding out)
Se, høre, mærke dvs. sanse og opleve Få nok indtryk, informationer og kontakter til at komme videre At forstå (understanding – working out) Vide, hvordan noget fungerer, og hvilke handlinger der synes at føre til hvad. Forklare og foregribe. At ordne (sorting out) Ordne informationerne på en meningsfuld måde for at blive klar over forskelle og ligheder. Sammenligne, bemærke og opdage sammenhænge At fokusere (focusing – checking out) Vide, hvem og hvad man skal være opmærksom på og hvorfor. Mærke og tjekke, hvad er virkelig vigtigt Bill Law, 2009

5 Lineære og cirkulære spørgsmål
Lineære antagelser Afdækkende – Undersøgende Spørg opklarende til fakta: Hvem? Hvad? Hvor? Hvordan? Hvornår? Konkluderende – handlingsorienterede Spørg til konkrete handlinger: Hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre først? Hvordan vil du gøre det? Hvornår vil du gøre det? Stil konfronterende spørgsmål. Undersøgende Påvirkende Udvide - udforskende Spørg opklarende til relationer: Spørg til sammenhænge Spørg til ligheder og forskelle Spørg til mest og mindst Spørg til andre tidspunkter Spørg til fordele og ulemper Afprøve - reflekterende Stil (hypotetiske) spørgsmål til fremtiden Spørg til muligheder og forhindringer Spørg til undren og nysgerrighed Spørg til hvad andre mon synes/tænker/mener/føler Spørg til konsekvenser Cirkulære antagelser Karl Tomm 1992

6 Karrierelæring og udfordring af valget
Menneskers karrierevalg er et biprodukt af et grundlæggende behov for at høre til i en social sammenhæng. Køn – det kønnede valg. Prestige – beskytte de normer som er værdsatte blandt ens ligestillede. Personlige interesser – inderste drømme og ønsker. De normer, som knytter sig til de sociale sammenhænge (fx skolen), som individet er en del af, får stor betydning for valget. Ovenstående kan udfordres gennem erfaringer, oplevelser og refleksioner med selvindsigt som mål (læring). De unge skal sættes i situationer, som de ikke selv ville have valgt. Linda Gottfredson Karrierevalg er pragmatisk rationelle og baseret på den viden, man har fra egne erfaringer, familie, venner, skole, lokalområde mv. Normer er indlejret i køn, social klasse, nationalitet, hudfarve, race, religion, handicap, alder som alle interagerer med hinanden. At arbejde normkritisk med karrierelæring er ikke at ville udviske normer eller forskelle, men derimod at åbne dem op og gå på opdagelse i dem. Frida Wikstrand og Mia Lindberg

7 Et forsøg på en sammenfatning af pointer
Værdsatte og troværdige fællesskaber er særlige habitater for karrierelæring  karrierelæringsarenaer Karrierelæring er både uddannelse (kundskaber og færdigheder om uddannelse og job) og dannelse (evnen til at tage hånd om egen uddannelse, job og liv) Der knytter sig en særlig systematik til karrierelæring: Opdage, ordne, fokusere og forstå. Karrierelæring må ikke forveksles med karrierevalg, idet det giver en risiko for en hurtig vurdering (er det noget for mig) og dermed en risiko for et fravalg af ny mulig læring. Normer der knytter sig til de sociale fællesskaber, som individet er en del af, har stor betydning for valget Karrierelæring integrerer spørgsmål som både er afdækkende og undersøgende og som er udvidende og udforskende.


Download ppt "Karrierelæring på egen krop"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google