Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Modul 2.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Modul 2."— Præsentationens transcript:

1 Modul 2

2 Lektie og læsefokus til modul 2
Kort læreroptakt om dagens lektie. Maja Lee Langvad (f. 1980). Fortællingens spejl – grundforløb i dansk Introduktion til Fortællingens spejl – Grundforløb i dansk, side Maja Lee Langvad: "Part C 20 spørgsmål til mig selv”. Medbring en ting, der siger noget om dig selv. Læsefokus til Langvad Find tekstens nøgleord og overvej, hvilken genre teksten er skrevet i. Skriv 3 linjer om, hvilken fortælling Maja Lee Langvad giver om sig selv.

3 Om Fortællingens spejl – Grundforløb i dansk
Kort læreroptakt om grundforløbet i dansk. Francesca Woodman (1958–1981) Self-deceit #1, 1978. Forløbets formål I bliver introduceret til et tema, der går på tværs af sprog, litteratur og medier. I får en basal introduktion til fagets centrale genrer og til de analytiske værktøjer, som ofte anvendes i relation til genrerne. I skal lære danskfagets emneområder at kende. Tilgangen til faget er både analytisk og kreativ og med tæt integration af mundtlige og skriftlige sider. Forløbsplan: Litteratur Dokumentarfilm Sociale medier

4 Læringsmål for i dag Blive bevidst om, hvad vi siger om os selv.
Undersøge, hvad folk siger om sig selv på de sociale medier – og hvordan. Lære at bruge studieteknik til at læse en tekst som forberedelse til at omsætte lektien i et modul.

5 Opgave Hvad siger jeg om mig selv, når jeg møder et nyt menneske?
Inddrag den medbragte ting. Individuel hurtigskrivning i 5 minutter, hvor eleven skal formidle noget vigtigt om sig selv. Skriv i hele sætninger, hvor formålet er at skrive løs frem for at skrive korrekt. skriv løs i 5 minutter!

6 Opgave Hvilke emner er I begge kommet ind på?
Hvad er forskelligt? Overvej, om I trak på fakta eller fiktion, når I fortalte om jer selv. Prøv at begrunde, hvorfor og hvordan. Summe parvist i 3 minutter med henblik på at lære hinanden at kende og få skabt selvrefleksion. del med din nabo. 5 minutter! Del med din nabo. 5 minutter

7 Selvfortællingens ”Top 3”
Lav i plenum en brainstorming om, hvilke emner man kommer ind på, når man fortæller om sig selv. - Hvad er ”Top 3”? - Hvorfor er det de emner, vi fortæller om? - Hvad er absolut ikke normen at fortælle om? 15 minutter Opret en side på til fælles microbloggging til første punkt for at få alle til at byde ind i plenum. Alternativt kan der skrives på tavlen. Få klassen til at begrunde i plenum: Hvorfor er det de emner, vi fortæller om? Hvad er absolut ikke normen at fortælle om? Overgang til teksten: Vi skal i dette forløb se på, hvordan forfattere, almindelige mennesker og dokumentarister fortæller sig selv. Vi skal især have fokus på HVORDAN fortællingen fremstiller et jeg – altså med hvilke virkemidler.

8 Hvad skriver vi om os selv på de sociale medier?
Optakt til, at eleverne selv skal gå på et socialt medium og se, hvad folk skriver om sig selv og karakterisere, hvordan folk udtrykker sig. De næste to slides giver eksempler på selvfortællinger på sociale medier. Elementet skal øge diskussionslysten om emnet selvrefleksion.

9 Instagram På Instagram får billedet en privilegeret position i selvfortællingen, fordi mediet har særlige redigeringsværktøjer, som Annegien er blevet kunstner på. Den nederlanske pige Annegien Schilling begyndte som 13-årig at fotografere og billedredigere sig selv og andre motiver og at udgive på Instagram.

10 Facebook På Facebook kan vi gå i dialog om stort og småt. Her kan teksten være en stærk fortællende faktor.

11 Opgave Besøg et socialt medie og giv en karakteristik af…: – Hvad folk siger om sig selv, – og hvordan de gør det. Pararbejde. Eleverne surfer selv på et selvvalgt medie og finder eksempler på slidets opgavefokus. (ca. 10 minutter). Opsamling (ca. 5 minutter).

12 Maja Lee Langvad: "Part C 20 spørgsmål til mig selv"
Læsefokus: Find tekstens nøgleord og overvej, hvilken genre teksten er skrevet i. Skriv 3 linjer om, hvilken fortælling Maja Lee Langvad giver om sig selv. Lav en runde, hvor I fortæller om de nøgleord, I fandt i teksten. Skriv nøgleordene ned i et fælles Google-dokument. Hvilket mønster tegner der sig i jeres fælles notater? Karakterisér ud fra disse, hvordan jeget fortæller om sig selv og sit emne. Giv eksempler. Læs Maja Lee Langvads tekst højt på skift, så en forfatters ord bliver nærværende allerede i introduktionen til faget og forløbet. Lad grupper á 3-4 personer tale sammen om spørgsmålene i 10 minutter. Fokus: Anvendelse af den studietekniske øvelse fra lektien i klassesamtalen. Dernæst plenumopsamling og diskussion i 10 minutter. Rund af med, hvordan man læser tekster og tager noter hjemme.

13 Refleksions-skrivning
Skriv frit om, hvad du særligt har lært i dag om … Hvad du siger om dig selv, og hvad andre siger om sig selv – og hvordan? Hvordan du kan gribe dine lektier an studieteknisk, så du kan omsætte lektien i et modul? Eleverne skriver individuelt i 5 minutter.

14 Lektie og læsefokus til næste gang
Fortællingens spejl – Grundforløb i dansk side 23-28 ”Selvfortællinger i litteraturen” Jonas Suchanek: (af) Do danska (2014). Læsefokus til Suchanek: Hvilken genre tilhører teksten? Hvordan kan du se det?


Download ppt "Modul 2."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google