Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mogens Harrits Jepsen Kirurgisk afdeling Regionshospitalet Herning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mogens Harrits Jepsen Kirurgisk afdeling Regionshospitalet Herning"— Præsentationens transcript:

1 Mogens Harrits Jepsen Kirurgisk afdeling Regionshospitalet Herning
THORAXTRAUMER Mogens Harrits Jepsen Kirurgisk afdeling Regionshospitalet Herning

2

3 Thoraxtraumer Hovedårsag til ca. 25% af alle traumedødsfald
Mortalitet ved isolerede thoraxtraumer er 10% Stiger til 25% ved samtidige alvorlige skader på hoved eller ekstremiteter Stiger til 30% ved samtidige abdominalskader Stiger til 75% ved samtidige skader på hoved og abdomen

4 Thoraxtraumer 85% kan behandles med simple procedurer: Frie luftveje Pleuradræn Smertebehandling

5 Skadesmekanismer Stumpe: Højenergitraume, spec. decelleration ved trafik-UT og fald fra stor højde. Kompressionsskader Penetrerende: Stik- og skudlæsion. Laceration

6 Patofysiologi Påvirkning af respiration og hæmodynamik med hypoxi og acidose => forværring af andre skader Hypoxi skyldes primær respirationsinsufficiens ved skader på thoraxvæg og lungevæv Metabolisk acidose kan skyldes anaerobt stofskifte pga.hypoxi og nedsat CO2 transport pga. hypoperfusion ved chock Respiratorisk acidose pga. insufficient ventilation

7 Thoraxtraumer ABC iht. ATLS principper
Primær gennemgang mhp. at erkende og behandle umiddelbart livstruende skader Luftvejsobstruktion Trykpneumothorax Massiv hæmothorax Perikardietamponade Åben pneumothorax (sucking chest wound) Instabil thoraxvæg

8 Diagnostik, primær gennemgang
Objektiv undersøgelse (stetoskopi) BT (evt. invasivt + a-punktur) Pulsoxymetri Rtg. af thorax Ultralyd (FAST) EKG CVP

9 Detaljeret sekundær gennemgang Traume-CT
Mhp. på at erkende potentielt livstruende thoraxskader (Pneumothorax) Lungekontusion Myokardiekontusion Diafragmalæsion Truende aortaruptur Ruptur af trakea og bronkier Esofaguslæsion

10 Luftvejsobstruktion Opkast Blødning Fremmedlegeme Clavikeldislokation Trakeallæsion (mediastinalt emfysem) Frie luftveje, evt.intubation

11 Trykpneumothorax, symptomer og diagnose
Dyspnø Halsvenestase (hvis ikke chokeret) Cyanose Nedsat bevægelse af afficeret thoraxhalvdel Respirations- og kredsløbspåvirkning Nedsat eller ophævet respirationslyd og tympanisme på afficeret side. Klinisk diagnose

12 Trykpneumothorax Kanyle Dræn

13 Perikardietamponade Oftest penetrerende læsioner
Kredsløbspåvirkning med lavt BT og tachykardi Normal lungestetoskopi Evt. nedsat hjertelyd ved stetoskopi Evt. low voltage ved EKG Diagnostiseres ved ultralyd (FAST) eller ekko

14 Perikardietamponade UL-vejledt drænage Kir. drænage

15 Massiv hæmothorax Både ved stumpe og penetrerende traumer
Blødning fra interkostalarterie, a. mammaria eller lungeparenchymet Tegn på hypovolæmi, dæmpning ved perkussion Diagnose klinisk samt rtg. thorax

16 Massiv hæmothorax Dræn (Ch.32) Blødningen ophører oftest spontant,
især fra lungeparenchym >1,5 l initialt eller ml/time efter initial rømning, overvej thorakotomi (overflytning)

17 Åben pneumothorax Mediastinal flagren hvis defekten > 2/3 af trakeas diameter Dræn + tæt forbinding (intubation)

18 Instabil thoraxvæg Multiple costafrakturer Smerter og dyspnø
Paradoks respiration Komprommiteret ventilation Ofte ledsagende hæmopneumothorax Smertebehandling Evt. Intubation

19 Thoraxtraumer Pneumothorax Dræn (apikalt) Lungekontusion

20 Lungekontusion Højenergitraumer, deceleration
Progressiv tilstand, initialt blødning og ødem i lungeparenchymet, interstitiel væskeophobning => nedsat alveolær diffusion Ofte forsinkelse 16 – 48 timer Ilttilskud => respirator => ECMO

21 Myokardiekontusion Decelerationstraumer eller kompression
Muskelkontusion med enzymudslip Sjældnere ”blow out” af højre aurikel, højre ventrikel, skade på klapper eller papillærmuskler. Symptomer og behandling svarende til ikke - traumatisk patologi i tilsvarende strukturer

22 Diafragmaruptur Hyppigst ve. side Abd. incision

23 Aortaruptur CT Fald fra stor højde, trafikuheld 50 -90 % nedbløder
momentant pga. total ruptur. Diagnosen svær uden CT

24 Aortaruptur

25 Aortaruptur

26 Bronkieruptur Bronkoskopi

27 Esofaguslæsion Penetrerende traume, oftest stiklæsion Ruptur
Livstruende mediastinit ved forsinket diagnostik Vandig rtg. Kontrast undersøgelse Gastroskopi Stent eller operation med sutur

28 AKUT Thorakotomi Indikation: Umåleligt BT (<60 syst.) trods infusion Pulsløs med elektrisk aktivitet på EKG Kun ved penetrerende traumer Overlevelse 2 – 27%

29

30

31

32

33 Sekundære visitationskriterier
Større læsion af thoraxvæg Breddeøget mediastinum eller andre tegn på læsion af større kar Større blødning fra pleuradræn (>200 ml/t) Trakeobronkial ruptur med stort luftspild Udbredte lungekontusioner Hjertelæsioner Mediastinalt eller subkutant emfysem

34 HUSK Hyppigste skader er costa- og sternumfrakturer med pneumo- og hæmothorax 85 % af alle thoraxtraumer kan behandles med dræn alene. Erkend og behandl trykpneumothorax, perikardietamponade, massiv hæmothorax og ustabil thoraxvæg STRAKS Emergency-thorakotomi kun ved penetrerende traumer Multitraumatiserede med læsion af hjerte eller de store kar har dårlig prognose…

35 TAK


Download ppt "Mogens Harrits Jepsen Kirurgisk afdeling Regionshospitalet Herning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google