Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Stivhed og smerte efter sutur af rotatorcuffruptur

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Stivhed og smerte efter sutur af rotatorcuffruptur"— Præsentationens transcript:

1 Stivhed og smerte efter sutur af rotatorcuffruptur

2 Anamnese Mangelfuld mobilisering/for lang immob. Uheldig eller for tidlig belastning Faldtraume DM

3 Årsager-patoanatomi Reruptur Deltoideusskade
Fibrose og fedtdegeneration af cuffmuskler Adhæsiv kapsulitis Subdeltoide adhærancer Nerveskade- n.axillaris, n.suprascapularis Ikke behandlet artrose

4 Klinik Nedsat bevægelighed aktivt, passivt, både aktivt og Passivt?
Monitorere aktiv bev.(siddende), passiv(liggende) Testblokade Kontraktur hvor?

5 Klinik - tolkning Passiv+aktiv:
ER-0gr abd: rotatointerval+C-H ligament ER-max. Abd.: ant.inferior + aksillær kapsel IR: bagre kapsel adhærancer imellem vævsplaner Aktiv: Reruptur – tonustab, atrofi N.Axillaris ” ”

6 Behandlingsmæssige fejlkilder
Præop. Perop. Postop.

7 1. Overset G-H artrose (åben sutur) Overset A-C artrose
Overset/negligeret adhæsiv kapsulitis

8 2. Dårlig kirurgisk teknik.
Mangelfuld fridissektion og mobilisering af rumperet sene (ældre ruptur) medfører for stram sutur. Suturer gennemskærer senen. Insufficient ASD Insufficient ACR

9 3. Hvis fejlkilde 1. og 2. kan udelukkes skyldes
problemet mangelfuld rehab.! Opstår altid i løbet af første 6 uger postop. Hvor 2 opgaver skal løses: Beskyttelse af sutureret cuffsener Reetablere passiv bevægelighed

10 (3)årsag Den tidlige passive mob. er smertefuld!
Pt. Med lav smertetærskel, angst og urolig. Mangelfuld smertebehandling Refleksdystrofi Efter dårlig og insufficient mob. i 2 uger er Subdeltoide og subacromiale rum klistret Sammen og kapslen stram. dårlig GH mobilitet medfører overload af Periscapulære muskler og sekundær impingment.

11 Stivhed, jammer og klage
Efter 2-3 uger: sikre at bevægetræning og udadrotations stretch kører. passer pt sin hjemmetræning? hyppigere overvågede træningspas. Bassintræning Efter 6-8 uger: Kontakt kirurgen: ” er du sikker på at ”. Luft mulighed for fejlkilde 1.+2. Opfordre til tjek hos operatør Opfordre til kontrolrtg (ASD i orden?, A-C leddet?) Opfordre til UL el MR scan.(reruptur? adhærancer?)

12 Behandling- fysioterapeutisk
Intensivt stretchingprogram: elevation, ER + IR (fra 9.uge) i 6 mdr. Relevant smertebehandling (snak med praktiserende læge, gerne depot morfica! Akupunktur, myofasciel release o.a.) Følg pt. med tætte kontroller

13 Behandling efter 6 mdr.- Kirurgisk
Lukket brissement forcé duer ikke! Farligt! Bryder ikke ekstaartikulære adhærancer Afriver sutureret cuffsene Risiko for nerveskade Risiko for partiel afrivning af deltoideus

14 Behandling- kirurgisk
Stivhed med intakt cuff: Artroskopisk artrolyse Selektiv løsning af adhærancer udefra-ind, dvs. åbne subdeltoide-, subacromiale- og subcoracoide rum, herafter resektion af intervalkapsel og selektiv kapsulotomi. Tjek cuffsutur Tjek af ASD Tjek A-C led

15 Kirurgisk efter behandling
Pt. Skal indlægges med smertepumpe og køre CPM hvis haves + stretch v. fys. X2 dgl. i 2 døgn. Fordel, pt. må træne både passivt og aktivt!

16 Kirurgisk behandling Stivhed med rerumperet cuff:
Artroskopisk artrolyse som beskrevet. Ruptur revideres, men sutureres ikke igen Før fuld passiv bev. er genvundet. Efterbehandling som beskrevet.

17 Kirurgisk behandling Hvis massiv kontraktur i alle planer:
Åben artrolyse med stump fridissektion af Cuffsener og åbning af vævsplaner, Herunder løsning af conjoined tendon på Indsiden, mobilisering af n.axillaris.


Download ppt "Stivhed og smerte efter sutur af rotatorcuffruptur"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google