Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Biologi og Psykologi Pia Juul Mørck

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Biologi og Psykologi Pia Juul Mørck"— Præsentationens transcript:

1 Biologi og Psykologi Pia Juul Mørck
Samspil mellem fagene Biologi og Psykologi Pia Juul Mørck

2 Mit oplæg vil indeholde følgende:
1. Eksempler fra et tværfagligt forløb med temaet "Arv eller miljø" med studieretningsfagene Biologi A og Psykologi B.  2. Eksempler fra forløbet "Stress i det senmoderne samfund" ligeledes et samarbejde i studieretningen Biologi A, Psykologi B. Der kan selvfølgelig arbejdes med temaerne på andre niveauer - og enkeltfagligt med egen inddragelse af biologien.  3. Introduktion til 4 Workshops med emnerne PTSD, Søvn og drømme, Hukommelse og læring samt Forelskelse og kærlighed. Alle emner som er afledt af temaet om stress og indeholder elementer fra både biologi og psykologi

3 Tværfagligt forløb i Biologi A, Psykologi B
Arv eller miljø? Formålet med temaet: Et forløb som skal give eleverne forståelse for menneskets forskellighed på baggrund af biologiske, personlige, sociale, historiske og kulturelle faktorer. Og derved være i stand til at vurdere betydningen af disse faktorers indflydelse på menneskers udvikling, personlighed og adfærd Tværfagligt danner temaet grundlag for 2g SRO- opgave i BI/Ps.. I psykologi afsluttes temaet med at eleverne i grupper planlægger og gennemfører en undersøgelse, som fremlægges mundtligt for resten af klassen..

4 Tværfagligt forløb: Arv eller Miljø? Biologi A, Psykologi B
I biologi arbejdes med DNA, gener og kromosomernes opbygning og funktion. Hvordan egenskaber videregives til næste generation (Mendels love), mutationer og deres betydning. Forsøg (metode)med planter som viser betydningen af arv og miljø. Epigenitik som viser at miljøet kan have betydning på forekomst/nedarvning af egenskaber. Fedme - er det et resultat af arv eller miljø?

5 Temaets områder i psykologi:
Forløbet er ligeledes en introduktion til den mangfoldige psykologi og de forskellige videnskabelige metoder faget benytter sig af. Køn, kønsroller, intelligens, temperament, personlighedstræk, identitet, roller, kultur, opdragelse, familiens rolle er nøglebegreber i forløbet.

6 Lille uddybning Som begyndelse på et længere forløb om arvens og/eller miljøets betydning for mennesket, startes med køn og kønsroller. Hvad adskiller drenge og piger, kvinder og mænd. Hvilke forklaringer giver psykologiens forskellige retninger og biologien på forskellene. Hvad viser undersøgelser? Hvordan er disse undersøgelser lavet? Hvorfor er tvillingeundersøgelser "gode"? Hvad forstås ved roller og normer , samt hvilken betydning kan det have for kønsidentitet og kønsroller? Hvilken rolle spiller kulturen (opdragelse)? Hvilke faktorer har betydning for intelligens? Undersøgelser om arvens og/eller miljøets betydning for intelligensen. Er temperament medfødt, og i så fald hvilken rolle spiller opdragelse og andre miljøfaktorer for barnets udvikling? "The Big Five" - trækteoriens personlighedstyper - er de et resultat af arv eller miljø? Hvordan har familiens vilkår ændret sig med fokus på den senmoderne familie - herunder kønsroller og børnenes dobbeltsocialisering.. Temaets elementer forekommer igen i senere temaer - enten med blot med en henvisning eller en uddybning.

7 Faglige mål: 1) - redegøre for og inddrage forskellige psykologiske og biologiske perspektiver og forholde sig kritisk til disse i diskussion af menneskets udvikling, personlige egenskaber og adfærd.  2) - vurdere betydningen af historiske, kulturelle og biologiske faktorer i forhold til menneskenes adfærd. 3) - anvende psykologisk viden på konkrete psykologiske problemstillinger og kritisk forholde sig til disse på et fagligt grundlag. 

8 Faglige mål 3) - demonstrere kendskab til, hvordan viden genereres inden for psykologi (forskningsmetoder), og på den baggrund selv være i stand til at designe og gennemføre en feltundersøgelse, samt være i stand til at præsentere og forholde sig til resultaterne med brug af et metodisk begrebsapparat. 4) - formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. (fx SRO, præsentation af artikler mm)

9 Materialer Der læses i lærebøger samt artikler (undersøgelser) mm som belyser problemstillingerne, samt hvilke faktorer, der har betydning ved designet af og udførelsen af en undersøgelse/eksperiment. Nedenstående artikler mm er benyttet dels som lektie. dels som undersøgelse af en problemstilling i forbindelse med dagens lektie i modulet.

10 Materialer/artikler Forskningsnyt fra Psykologi om intelligens: ”Kønsforskelle i intelligens”? (2004, 13(3)) ”Kønsforskelle i intelligens: Større end tidligere troet”? (2007, 16(2)) ”Emotionel intelligens – hvad består det af”? (2007, 16(4))) ”Men hvorfor stiger intelligensen”? (2004, 13(3)) ”Kønsforskelle i hvilken intelligens”? (2004, 13(3)) ”Selvdisciplin er vigtigere for unges uddannelse end intelligensen" (2005) - Om motionens betydning for læring

11 Materialer/youtube om intelligens
https://www.youtube.com/watch?v=RzSOZIkDDAM Helmuth Nyborg: Mænd er mere intelligente end kvinder 1 (også med Lone Frank og Peter Lund Madsen) https://www.youtube.com/watch?v=gAqpyVph4k0 Helmuth Nyborg: Mænd er mere intelligente end kvinder 2 ( Lone Frank og Peter Lund Madsen, især om intelligensbegrebet) https://www.youtube.com/watch?v=BX3vKUYWH40 Lone Frank om forskningen i Intelligens (arv eller miljø) https://www.youtube.com/watch?v=amsqeYOk--w - Den berømte marsh-mellow - test om behovsudsættelse. (Hænger sammen med ”Selvdisciplin er vigtigere for unges uddannelse end intelligensen")

12 Materialer - især om køn
"Er mænd klogere end kvinder"? (ekstrabladet.dk/nyheder/videnskab_og_teknik/article ece) Danske hjerneforskere: "Så forskellige er mænd og kvinder heller ikke" (Asbjørn Mølgaard Sørensen, Videnskab.dk) "Forskelle mellem hjerner - myter og fakta om kønsforskelle", Psykologisk Set 78 (2010) Artikler/undersøgelser om køn - Forskningsnyt fra Psykologi: "Unge mænd og kvinder er ikke enige om hvad der er "romantisk" (1994, 3.(1)) "Foretrækker piger slyngveninder og drenge kammeratskabsgruppen"? (1993, 2(4)) "Kønshormoner styrer barnets sproglige udvikling" (2002, 11(4)) "Kønshormoner styrer spædbarnets interesse for mennesker" (2003, 12(2)) "Fordomme om kvindelig dumhed i matematik" (2003, 12(4)) "Drenge lærer teknik, piger lærer omsorg": ttp://www.information.dk/193360

13 Artikler fortsat "Fra Bruce til Brenda" (Af Ole Schultz Larsen, 2008)
Simon Baron-Cohen: "Den afgørende forskel", Af Ole Schultz Larsen, 2008 "Konflikter mellem arbejde og familieliv hos de to køn" (Forskningsnyt fra Psyk 2005, 1(14)) "Børns temperament, nervøsitet - og udseende" (2000, 9(1) "Er vores personlige egenskaber medfødte" (2004, 13(6) " Beror barnets temperament på arv eller miljø"? Forskningsnyt (2004)

14 Materialer Viden om: ”Mænd, sex og hjerner": (udsendelsen kan findes på kan findes på You tube, DR-hjemmesiden indeholder linket nedenfor til BBC testen) Tænker du som kvinde eller mand? En test fra BBC : Mensas side om intelligens og deres prøvetest På nettet er mange tests!

15 Materialer slut Og der findes mange flere undersøgelser/artikler mm - og noget skal jo gemmes til en evt. eksamen! I dag ville jeg inddrage "Genetic mee" med Lone Frank!!


Download ppt "Biologi og Psykologi Pia Juul Mørck"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google