Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DEN 3-delte prøve: Den skriftlige synopsis Den mundtlige fremlæggelse Dialogen med eksaminator og censor.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DEN 3-delte prøve: Den skriftlige synopsis Den mundtlige fremlæggelse Dialogen med eksaminator og censor."— Præsentationens transcript:

1 DEN 3-delte prøve: Den skriftlige synopsis Den mundtlige fremlæggelse Dialogen med eksaminator og censor

2 Det mundtlige oplæg Du fremlægger og uddyber resultater, konklusioner og perspektiver af din undersøgelse. Lærer og censor har læst din synopsis på forhånd - altså skal du især tænke på at fremføre synopsens hovedtanker og udfolde dens pointer. Til den mundtlige prøve skal du derfor udarbejde et talepapir på baggrund af din synopsis.

3 Dialogen  Dialogen med lærer og censor viser omfanget af din viden.  Vær opmærksom på tidsrammen: ca. 10-12 minutter til fremlæggelsen ca. 10-12 minutter til fremlæggelsen ca 10-12 minutter til dialogen. ca 10-12 minutter til dialogen.

4 Talepapir:  Det er din disposition for den mundtlige fremlæggelse.  HUSK at denne fremlæggelse må være max 10 minutter  Husk at fremlæggelsen IKKE er en oplæsning af synopsis

5 Talepapir  En kort indledning, hvor du præsenterer emnet og problemformuleringen.  Kort præsentation af hovedresultaterne af din undersøgelse  Nu går du i dybden med din faglige dokumentation : fremlæg f.eks. grafer, tabeller, tekstanalyse. Du kan naturligvis ikke nå (på 10 minutter) at gå i dybden med alt. Vælg derfor nogle fokuspunkter. Her vil også en gennemgang af evt. nyt stof, der er kommet til siden synopsen blev skrevet være relevant at inddrage.  En forklaring på fremgangsmåden: valg af materialer, teori og metode, og hvorledes det faglige samspil har givet en indsigt, som fagene hver for sig ikke alene kunne give  En kobling til elementerne i studierapporten

6 Det er vigtigt  At du medbringer studierapporten  At du får klargjort sammenhængen mellem din problemformulering og din konklusion  At du får sat spot på dit valg af materialer, metoder og teorier

7 Materialer (empiri) kan fx bestå af StatistikkerKildetekster Data fra eksperimenter og iagttagelser Materialet kan også være sproglige eller kunstneriske udtryksformer som billedkunst, teater, film, musik og skønlitteratur.

8 Eksempler på metoder er  Eksperimenter og opstilling af matematiske modeller er metoder, der benyttes hyppigt i naturvidenskabelige fag.  Anvendelse af numeriske metoder (som Eulers metode og Runge Kutta’s metode) til løsning af differential-ligninger er eksempler på metoder, der hyppigt anvendes i matematik  Kontrollerede kliniske undersøgelser med brug af statistiske test er metoder, der anvendes inden for medicinsk forskning.

9 Andre eksempler på metoder er  Kvantitative og kvalitative undersøgelser  Tekstanalyse og fortolkning af skønlitteratur på nykritisk eller psykoanalytisk grundlag  Close reading  Diskursanalyse  Kildekritik  Psykoanalyse  statistisk beskrivelse (med Poissonfordelingen)

10 Eksempler på matematisk- naturvidenskabelige modeller  sandsynlighedsteoretiske modeller for arvelighed (Hardy-Weinbergs love og andet)  klimamodeller  rovdyr-byttedyr modeller  fiskerimodeller  elektriske kredsløb

11 Eksempler på teorier er:  Talteori og kryptologi  Nykritikkens tekstopfattelse  Ødipuskomplekset  Monetarisme  Neofunktionalisme  Rationel choice teorien  Perceptionsteorien  realisme

12 Hvor kan jeg få mere at vide? På undervisningsministeriets hjemmeside om at: http://www.emu.dk/gym/fag/al/


Download ppt "DEN 3-delte prøve: Den skriftlige synopsis Den mundtlige fremlæggelse Dialogen med eksaminator og censor."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google