Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AT 2010. Opgaven  Du skal ud fra de overordnede problemstillinger for emnet Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger 1851-1914 udforme.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AT 2010. Opgaven  Du skal ud fra de overordnede problemstillinger for emnet Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger 1851-1914 udforme."— Præsentationens transcript:

1 AT 2010

2 Opgaven  Du skal ud fra de overordnede problemstillinger for emnet Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger 1851-1914 udforme en problemformulering og skrive en synopsis, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve. DU SKAL VÆLGE ET VIDENSKABELIGT ELLER TEKNOLOGISK GENNEMBRUD I TIDSRUMMET 1851-1914. DU SKAL UNDERSØGE DETS FREMKOMSTOG BELYSE, I HVILKEN FORSTAND, DER VAR TALE OM ET GENNEMBRUD. DU SKAL DISKUTERE, HVILKE FORUDSÆTNINGER ELLER KONSEKVENSER DETTE GENNEMBRUD HAVDE ELLER FORTSAT HAR INDEN FOR KULTUR, SAMFUND ELLER ERKENDELSE

3 Tidsrummet 1851-1914  Et tidsrum kan omfatte flere perioder, flere gennembrud - helt frem til 1914  Tidsrummet 1851-1914 er karakteriseret ved, at det i Danmark markerer overgangen – et paradigmeskift - fra romantikken til ”det moderne”, fra enevælde til folkestyre (se flere eksempler i ressourcerummene)  Gå i det hele taget på research i rummene

4 Du skal vælge en sag, der optager dig  Enten A. Et videnskabeligt gennembrud som fx Marx´ økonomiske, Darwins biologiske, Einsteins kvantemekaniske, Freuds psykologiske teorier (se ressourcerummet rum 1 for mange flere)  Eller B. Et teknologisk gennembrud som fx Edisons glødelampe, telegrafen, filmfremviseren, kloakering, aspirin, Eiffeltårnet (se ressourcerummet rum 1 for flere)

5 Når du har fundet dit gennembrud  Du har fundet et videnskabeligt eller teknologisk gennembrud fra perioden 1851-1914 – du har altså din sag  Overvej, hvilket fag der skal i spil for at kunne arbejde relevant med gennembruddet  Udvælg dernæst dit andet fag, som kan hjælpe med at belyse, ”hvilke forudsætninger eller konsekvenser gennembruddet havde eller fortsat har inden for kultur, samfund eller erkendelse”  Nu står du med to fag. Vær opmærksom på, at det ene er på mindst B-niveau fagene dækker to faglige hovedområder

6 Du skal nu undersøge gennembruddets fremkomst  Du går på research i ressourcerummene  Du søger litteratur i begge fag  Du går på nettet, i mediateket, hvor du finder Sanne (tirsdage) eller på biblioteket, hvor du kan booke en bibliotekar, der kan hjælpe dig videre  Du vælger de faglige metoder, du vil anvende  Du tager noter til alt, hvad du læser,og skriver en foreløbig litteraturliste

7 Problemformulering  Find hjælp til afgrænsning i rum 2  Lav foreløbig problemformulering efter din sædvanlige model  Vær opmærksom på, at problemformuleringen evt. skal justeres undervejs i processen  Næste skridt er at skrive synopsen

8 Synopsis  består af,  a) overordnet problemformulering, der dækker begge fag  b) problemstillinger (underspørgsmål)  NB! Husk de taksonomiske niveauer skal være repræsenteret!  c) diskussion af materialer og metoder  d) konklusion(er)  e) litteraturliste  f) perspektivering  Se i øvrigt Gode råd… som er udleveret, og også ligger på ATkonferencen

9 Opgavens krav  Undersøgelsen – det redegørende niveau  Belysningen – det argumenterende niveau  Diskussionen – det diskuterende niveau  Konklusion og evt. oplæg til, hvad du vil arbejde videre med frem til mdl. eksamen

10 Du skal undersøge  Du har tidligere undersøgt dit gennembrud og noteret til den redegørelse, som du skal lave i synopsen (se tidligere dias)  Du skal også undersøge hvilke metoder og hvilken viden fra de to fag, du vil anvende  I dansk er der f.eks. mulighed for både sproglige, mediemæssige og litterære metoder

11 Du skal belyse  I hvilken forstand der var tale om et gennembrud  Her argumenterer du altså for din tese: at der er tale om et gennembrud.  Argumenterne kan være hentet i samtiden eller hentes i konsekvenser fra senere tid (fx teori om gener, der først får betydning i genetikken i det 20.århundrede?)

12 Du skal diskutere  Enten hvilke forudsætninger gennembruddet havde inden for a) kultur eller b) samfund eller c) erkendelse  Eller hvilke konsekvenser det havde (i samtiden) inden for a) kultur eller b) samfund eller c) erkendelse  Eller hvilke konsekvenser det har haft (i eftertiden) inden for a) kultur eller b) samfund eller c) erkendelse

13 Konklusion og perspektivering  Du skal afslutte med en konklusion, der er klart relateret til problemformuleringen  Du skal perspektivere til din studierapport og/eller til videre arbejde med din sag.  Husk denne del!  Husk studierapporten!  Hent hjælp og inspiration på http://at.systime.dk/ http://at.systime.dk/  God fornøjelse med AT-synopsen!


Download ppt "AT 2010. Opgaven  Du skal ud fra de overordnede problemstillinger for emnet Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger 1851-1914 udforme."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google