Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Læringsstil, samt Projektplanlægning og projektstyring Mål: At i får kendskab til nogle læringsteoretiske begreber, samt jeres egen læringsstil At I.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Læringsstil, samt Projektplanlægning og projektstyring Mål: At i får kendskab til nogle læringsteoretiske begreber, samt jeres egen læringsstil At I."— Præsentationens transcript:

1 1 Læringsstil, samt Projektplanlægning og projektstyring Mål: At i får kendskab til nogle læringsteoretiske begreber, samt jeres egen læringsstil At I får et grundlæggende kendskab til projektplanlægning og projektstyring med henblik på at udvikle/forbedre Jeres kompetence i forhold til at planlægge og styre Jeres studieprojekter- og senere: projekter i jobmæssig sammenhæng.

2 2 Læringsstil, samt Projektplanlægning og projektstyring Læringsteori Læringsstiltest Projektets mål og rammer Aktivitetsdiagram Hvor lang tid tager en giver opgave? - om hvordan man gætter “kvalificeret” Tidsplan Justering af tidsplan samt opsamling af erfaringerne

3 3 What is ’learning’? Yes, it’s actually true – you can get a degree by repeating everything the teacher says.

4 4 Learning Environment - traditional teachers and textbooks as main learning resources

5 5 Teaching = Learning ?

6 6 Bloom’s taxonomy for the cognitive domain A hierarchy with 6 levels of understanding: 1.Knowledge (memorize) 2.Comprehension (translate, interpret) 3.Application (use in new situations) 4.Analysis (uncover relations between entities) 5.Synthesis (building something new of the entities) 6.Evaluation (judging) More info: http://faculty.washington.edu/krumme/guides/bloom.html Deeper learning Surface learning

7 7 Experiential learning - Kolb’s learning cycle Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experiences - David Kolb 1984 Active Experiment Abstract conceptualisation Reflective Observation Concrete Experience Grasping via APPREHENSION Grasping via COMPREHENSION Accommodative knowledge Divergent knowledge Convergent knowledge Assimilative knowledge Transformation Via EXTENSION Transformation Via INTENSION

8 8 Original figure in Wenger 2004 Life Long Learning Learning engineering to become an engineer To live is to learn – Chinese saying

9 9 Active learning students learing (a survey report from Felder 1988): –10% of what they read –26% of what they hear –30% of what they see –50% of what they see and hear –70% of what they say –90% of what they say and do passive active

10 10 Learning is how brain works - Different individual preferences (Felder 1988)

11 11 Hvad er læringsstil? En persons måde at modtage og behandle information på – og dermed at lære på. Forskellige personer har forskellig læringsstil.

12 12 Hvorfor teste læringsstil? For at du kan blive bevidst om hvordan du lærer … og derigennem forbedre din læreproces. For at I i gruppen kan tage hensyn til jeres forskellige læringsstil … og derigennem forbedre jeres gruppesamarbejde

13 13 Læringsstil – testen (1) Sæt ring om a eller b for hvert af de i alt 44 udsagn:

14 14 Læringsstil – testen (2) Udfyld score-arket med et ’1’ ud for dine svar. Summér ’1’ere i kolonne ’a’ og kolonne ’b’ i hvert af de 4 felter. Find den numeriske difference mellem a-score og b-score og tilføj ’a’ eller ’b’ afh. af største sum. Overfør dine 4 præferencer til dit præference ark, som du selv beholder. Score-arket afleverer du til mig. Husk at skrive navn og køn på.

15 15

16 16 Forskellig læringsstil 1: Informationskanal Visuel ‘Vis mig hvordan’ Billeder Diagrammer Tegninger Grafer Verbal ‘Forklar mig hvordan’ Talte ord Skrevne ord

17 17 Forskellig læringsstil 1: Informationskanal VisuelVerbal Score119753113579 Antal Sundhedstekn.145545230000 Antal Datateknik122344011000 Præferencestærkmellemafbalanceretmellemstærk Antal Sundhedstekn. Procent ST 5 17 % 10 35 % 14 48 % 00 Antal Datateknik Procent Datateknik 3 17 % 5 28 % 9 50 % 1 6 % 0

18 18 Forskellig læringsstil 2: Informationsbehandling Aktiv ‘Lad os prøve det’ Bearbejder aktivt Hopper ud i det Holder af gruppearbejde Refleksiv ‘Lad os tænke over det’ Bearbejder introspektivt Arbejder roligt Starter langsomt Holder af at arbejde alene eller i par

19 19 Forskellig læringsstil 2: Informationsbehandling AktivRefleksiv Score119753113579 Antal Sundhedstekn.022544621300 Antal Datateknik021325211010 Præferencestærkmellemafbalanceretmellemstærk Antal Sundhedstekn. Procent ST 2 7 % 7 24 % 16 55 % 4 14 % 0 Antal Datateknik Procent Datateknik 2 11 % 4 22 % 10 55 % 1 6 % 1 6 %

20 20 Forskellig læringsstil 3: Opfattelse Sansende Fokus på input via sanserne Praktisk Observerende Konkret: fakta og data Repetition Intuitive Fokus på det ubevidste Imaginative Leder efter mening Abstrakt: teori og modeller Variation

21 21 Forskellig læringsstil 3: Opfattelse SansendeIntuitiv Score119753113579 Antal Sundhedstekn.315145342100 Antal Datateknik025332120000 Præferencestærkmellemafbalanceretmellemstærk Antal Sundhedstekn. Procent ST 4 14 % 6 21 % 16 55 % 3 10 % 0 Antal Datateknik Procent Datateknik 2 11 % 8 44 % 8 44 % 00

22 22 Forskellig læringsstil 4: Forståelse Sekventiel Fungerer med delvis forståelse Stabil fremgang Har nemt ved at forklare Analyse, detaljer Global Skal have overblik for at fungere Først langsom, så store fremskridt Har ikke nemt ved at forklare Syntese, system- tænkning

23 23 Forskellig læringsstil 4: Forståelse SekventielGlobal Score119753113579 Antal Sundhedstekn.110455353110 Antal Datateknik002233521000 Præferencestærkmellemafbalanceretmellemstærk Antal Sundhedstekn. Procent ST 2 7 % 4 14 % 18 62 % 4 14 % 1 3 % Antal Datateknik Procent Datateknik 04 22 % 13 72 % 1 6 % 0

24 24 Læringsstil – HUSK: Testen skal ikke bruges til at kategorisere personer. Ingen læringsstil er bedre end en anden – de er bare forskellige. Jo flere måder at lære på, jo bedre læring. Tag hensyn til forskelle i læringsstil, når I samarbejder.

25 25 PAUSE Adams trust building exercise

26 26 Projektets mål og rammer

27 27 Vær sikker på at i er enige om målet, ellers når i det ikke!

28 28 Tag hensyn til jeres forskellige forudsætninger

29 29

30 30 4-fase model af et Projekt Analyse Design Implementation Test Industrielt Projekt Studenter Projekt For bredt Studenter Projekt For smalt Det ideelle Studenter Projet Pr.A Løsning Eller An.

31 31 8X 10X 4X XX 2X 6X 14X Ialt: 70X

32 32 Hvordan finder vi X ? Vi skal bruge 70 X Der er 6 personer i gruppen Der er 35 halve projektdage til aflevering Hvad er så X ? X = 35/70 [½projektdage] = ½ [½projektdage] ? X = (35/70)x6 [½persondage] = 3 [½persondage]

33 33 Uge 4344454648495051 dag Fmofmtofmofmtofmotfmotfm

34 34 Uge 4344454648495051 dag Fmofmtofmofmtofmotfmotfm Problemanalyse 6

35 35 Uge 4344454648495051 dag Fmofmtofmofmtofmotfmotfm Problemanalyse 6 Procesanalyse 3 Kravspecifikation 3

36 36 Uge 4344454648495051 dag Fmofmtofmofmtofmotfmotfm Problemanalyse 6 Procesanalyse 3 Kravspecifikation 3 Valg af delproces 6 Kodning delproces 2 Procesmodel 2 Kodning model 4 Test+vurdering 6 Teknologi..+samfund6 Afslutning 6

37 37 Gannt kort (kalenderplan)

38 38 Justering af tidsplan Ved hver overskredet milepæl/deadlines vurderes: Hvorfor har det taget længere tid ? Kan vi arbejde forsinkelsen ind ? Kan vi organisere arbejdet på en anden måde ? Kan vi skære noget af projektet fra ? Hvad bliver konsekvenserne af vores forskellige valgmuligheder ?

39 39 Opgaveregning i grupperummene Tag læringsstiltesten: http://www.control.auc.dk/~lpj/SLP01/ILS%20 Questionnaire.htm http://www.control.auc.dk/~lpj/SLP01/ILS%20 Questionnaire.htm Læs artiklen: http://www.control.auc.dk/~lpj/SLP01/Strategi es.htm http://www.control.auc.dk/~lpj/SLP01/Strategi es.htm Diskuter hvordan I ud fra jeres læringspræferencer kan arbejde aktivt på at få mere ud af matematikundervisningen. Hver gruppe sender sine forslag pr. E-mail til: lpj@control.aau.dk lpj@control.aau.dk

40 40 Opgaveregning i grupperummene, fortsat 1. Find ud af hvor meget tid I har til projektarbejde i resten af P1. 2. Lav et ”overordnet” aktivitetsdiagram for de store projektfaser og sæt deadlines for dem. 3. Lav en mere detaljeret tidsplan for projektforløbet fra nu og frem til næste store deadline. 4. Lav aftaler om hvordan I vil styre projektet, herunder overvåge og revidere tidsplanen.


Download ppt "1 Læringsstil, samt Projektplanlægning og projektstyring Mål: At i får kendskab til nogle læringsteoretiske begreber, samt jeres egen læringsstil At I."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google