Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Samarbejde, læring og projektarbejde (SLP) Faggrupperne: elektronik og elektroteknik (EE) og datateknik (ED) Projektenhedskursus (PE): Projektledelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Samarbejde, læring og projektarbejde (SLP) Faggrupperne: elektronik og elektroteknik (EE) og datateknik (ED) Projektenhedskursus (PE): Projektledelse."— Præsentationens transcript:

1 1 Samarbejde, læring og projektarbejde (SLP) Faggrupperne: elektronik og elektroteknik (EE) og datateknik (ED) Projektenhedskursus (PE): Projektledelse i samarbejde Kursusholder: Lars Peter Jensen

2 SLP, EE&ED, mm3 2 Vejledertyper Gruppen – et sammenrend af personligheder Roller og funktioner i gruppen Tilgange til læring og læringsstile Få godt begyndt med samarbejdsaftalen Gruppearbejde

3 SLP, EE&ED, mm3 3 Læringsmål Få et konkret værktøj til at vurdere vejlederens rolle i projektet Få testet din personlighed og din læringsstil med henblik på selvrefleksion. Få præsenteret de roller i projektarbejdet med henblik på selvrefleksion og gruppediskussion Få nogle hints og henvisninger til den skriftlige samarbejdsaftale.

4 SLP, EE&ED, mm3 4 Projektvejledning

5 SLP, EE&ED, mm3 5 Vejledningens indhold To typer af indhold i vejledningen: Problemorienteret vejledning Fagorienteret vejledning PROBLEM Relevant anvendelse af faget FAG Teorier Metoder

6 SLP, EE&ED, mm3 6 Vejledningens form Fire former for vejledning: Produktvejledning Procesvejledning Laissez-faire vejledning Kontrolvejledning

7 SLP, EE&ED, mm3 7 Produktvejledning Fokuserer på faglig viden Lægger vægt på en konsistent og sammenhængende projektrapport Er løsningsorienteret Giver ideer, forslag og svar Er produktorienteret Sørg for at få lavet en disposition over rapporten så tidligt som muligt

8 SLP, EE&ED, mm3 8 Procesvejledning Fokuserer på erkendelsesprocessen Vejleder i gruppesamarbejde Stiller spørgsmål i stedet for at angive løsninger Fremmer refleksive processer Er procesorienteret Prøv at opstille nogle spørgsmål, som kan styre jeres arbejde den næste tid…

9 SLP, EE&ED, mm3 9 Laissez-faire vejledning Lader gruppens lyst være styrende for projektet Roser og opmuntrer til selvstændigt arbejde Demonstrerer manglende engagement Giver overordnede, uforpligtende og tilfældige kommentarer Minimerer sit tidsforbrug til vejledning Nå, men det går jo godt, så er der jo ingen grund til at jeg…

10 SLP, EE&ED, mm3 10 Kontrolvejledning Sætter gruppen på prøve Gør projektet til én lang eksamen Fokuserer på bedømmelsen Fokuserer på den enkelte studerendes kundskab Kan du ikke lige gå op til tavlen og udlede den formel, som I har anvendt på side 10, så vi kan se om I alle har forstået det.

11 SLP, EE&ED, mm3 11 Tænk lige over…. Hvilken type vejledning ville I foretrække i de forskellige faser af projektet Produkt, proces, laissez-faire eller kontrol vejledning

12 SLP, EE&ED, mm3 12 Gruppen – et sammenrend af personligheder http://www.educationinfoindia.com/personality%20man.jpg

13 SLP, EE&ED, mm3 13 Gardners syv intelligenser Logisk matematiske Sproglige Musikalske Rumlige/visuelle Kropslig Personlig Sociale Billede: http://www.cyh.com/HealthTopics/Library/brain.gif

14 SLP, EE&ED, mm3 14 Jungs personlighedstyper Sansning Tænkning Følen Intuition Introvert Ekstrovert

15 SLP, EE&ED, mm3 15 Funktioner og roller i gruppen

16 SLP, EE&ED, mm3 16 Belbins teamroller

17 SLP, EE&ED, mm3 17 Organisator ”Slideren” Praktisk sans Disciplineret Systematisk Pålidelig Har tilpasningsevne Sans for det realistiske og relevante

18 SLP, EE&ED, mm3 18 Opstarter ”Indpiskeren” Motiveret med masser af ”drive” Offensiv Handlingsorienteret Resultatorienteret Udadvendt Trives under pres

19 SLP, EE&ED, mm3 19 Koordinator ”Dirigenten” Tager gerne ordet Evnen til at skabe holdfølelse Moden Tillidsvækkende God til at uddelegere opgaver God til at kombinere forskellige færdigheder

20 SLP, EE&ED, mm3 20 Idemand Nytænkende Kreativ Fantasifuld Selvstænding Indadvendt Facilitator God til at løse komplicerede problemstillinger i opstartsfasen

21 SLP, EE&ED, mm3 21 Kontaktskaber Entusiastisk Hurtig reagerende Udadvendt Netværksskabende Nysgerring Snakkende God til at kommunikere ud ad til og give feedback til sit bagland

22 SLP, EE&ED, mm3 22 Analysatoren Seriøs Fornuftig Jordbunden Går i detaljen Kritiske sans Tænker over tingene før beslutninger træffes God til at vurdere for og imod

23 SLP, EE&ED, mm3 23 Formidler Omgængelig Bekymrer sig om andre Fleksibel og tilpasningsvillig Klar på et kompromis Skaber god stemning Konfliktsky God til at sørge for de sociale arrangementer i en gruppe

24 SLP, EE&ED, mm3 24 Afslutteren Vedholdende Indadvendt Præcis Har stor koncentration Holder målet klart God til at overholde planer Har øje for enkelthederne

25 SLP, EE&ED, mm3 25 Læringsstil

26 SLP, EE&ED, mm3 26 Individuel og kollektiv læring http://www.doingworks.com/images/Chair2.jpg

27 SLP, EE&ED, mm3 27 Hvad er en læringsstil En persons måde at modtage og behandle information på – og dermed at lære på. Et værktøj til selvrefleksion i relation til undervisning og projektarbejde http://www.6seconds.org/anabel/images/respect-learning-style.gif

28 SLP, EE&ED, mm3 28 Felder-Soloman’s index of learning style (ILS) Sansen Intuition Aktiv Refleksiv Visuel Verbal Sekventiel Global http://serc.carleton.edu/images/NAGTWorkshops/earlycareer/teaching/learning_styles.jpg

29 SLP, EE&ED, mm3 29 HUSK NU Testen skal ikke bruges til at kategorisere personer. Ingen læringsstil er bedre end en anden – de er bare forskellige. Jo flere måder at lære på, jo bedre læring. Testen siger intet om, hvad du kan! http://www.bjorns-wrestling.dk/bjornfoto/Husk.JPG

30 SLP, EE&ED, mm3 30 Sansende versus intuitiv Sansende Fokus på input via sanserne Praktisk Observerende Konkret: fakta og data Repetition Intuitive Fokus på det ubevidste Imaginative Leder efter mening Abstrakt: teori og modeller Variation

31 SLP, EE&ED, mm3 31 Aktive versus refleksiv Aktiv ‘Lad os prøve det’ Bearbejder aktivt Hopper ud i det Holder af gruppearbejde Refleksiv ‘Lad os tænke over det’ Bearbejder introspektivt Arbejder roligt Starter langsomt Holder af at arbejde alene eller i par

32 SLP, EE&ED, mm3 32 Visuel eller verbal Visuel ‘Vis mig hvordan’ Billeder Diagrammer Tegninger Grafer Verbal ‘Forklar mig hvordan’ Talte ord Skrevne ord

33 SLP, EE&ED, mm3 33 Sekventiel versus global Sekventiel Fungerer med delvis forståelse Stabil fremgang Har nemt ved at forklare Analyse, detaljer Global Skal have overblik for at fungere Først langsom, så store fremskridt Har ikke nemt ved at forklare Syntese, system-tænkning

34 34..og nu testen Felder-Soloman’s index of learning style (ILS)

35 SLP, EE&ED, mm3 35 Husk at få godt begyndt med samarbejdsaftalen http://bio.co.za/wp-content/uploads/2006/03/negotiation.jpg

36 SLP, EE&ED, mm3 36 Samarbejdsaftalen Beskriv arbejdsaftalens formål i denne! Tænk SLP Samarbejde: Arbejdsdeling, mødedisciplin, håndtering af samarbejdsvanskeligheder mv. Læring: Delmålsformuleringer, forpligtelser i forhold til kurser og den kollektive læring mv. Projektmanagement: Logbog, tidsplaner, mødeledelse, filstyring, formidling mv. Brug samarbejdsaftalen dynamisk! http://www.pharm.kitasato-u.ac.jp/kps_online/image/hints.gif

37 SLP, EE&ED, mm3 37 Et par links På http://www.gxp.aau.dk/#Samarbejdsaftale kan I finde en introduktion til selve anvendelse af samarbejdsaftalen i gruppearbejdet.http://www.gxp.aau.dk/#Samarbejdsaftale På http://slp.plan.aau.dk/slpbog/ og http://tnb.aau.dk/~myslp/samarbejdsaftaler.htm kan I finde en checkliste og et eksempel til hjælp ved udarbejdelse af aftalen.http://slp.plan.aau.dk/slpbog/ http://tnb.aau.dk/~myslp/samarbejdsaftaler.htm www.millconsultancy.co.uk

38 SLP, EE&ED, mm3 38 NU ØVELSER - TAK FOR NU Næste gang: Værktøjer til projektmanagement http://www.infowit.com/images/time_graphic.jpg


Download ppt "1 Samarbejde, læring og projektarbejde (SLP) Faggrupperne: elektronik og elektroteknik (EE) og datateknik (ED) Projektenhedskursus (PE): Projektledelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google