Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Høskovkollegiet 2014 Høskovkollegiet 2014 opgørelse Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Høskovkollegiet 2014 Høskovkollegiet 2014 opgørelse Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra."— Præsentationens transcript:

1 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Høskovkollegiet 2014 Høskovkollegiet 2014 opgørelse Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014.

2 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indhold  Sådan læses rapporten  Sådan læses figurerne  Oversigt: Borgernes situation og udvikling i forhold til de syv livsområder:  Psykisk velbefindende  Relationer  Fysisk velbefindende  Selvbestemmelse  Aktiviteter  Materielle forhold  Deltagelse i samfundet Introduktion til rapporten

3 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Sådan læses rapporten  Denne rapport vedrører svarene i livskvalitetsskemaerne  Rapporten viser botilbuddets egne resultater sammenlignet med resultatet fra sidste år  I rapporten vises både angivelse af tilfredshed og af udviklingen i angivelsen af tilfredshed  Bemærk: Der rapporteres kun, hvis der er svaret på minimum 5 skemaer for hhv. borgere og medarbejdere. Der rapporteres kun udvikling, hvis der er mindst fem besvarelser for de samme fem borgere i hver periode*  For hver af de syv livsområder vises også en oversigt over forholdet mellem vurdering af vigtighed og tilfredshed for de spørgsmål, hvor der spørges ind til begge disse dimensioner Introduktion til rapporten * Periode 1: 1. januar 2013 – 31. december 2013. Periode 2: 1. januar 2014 – 31. december 2014 Dette er en årsrapport baseret på data, som er indsamlet gennem SIP-skemaer udfyldt på botilbuddet

4 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Antal besvarelser Sådan læses figurerne vedr. tilfredshed Andel af besvarelser i procent Introduktion til rapporten

5 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Sådan læses figurerne vedr. udviklingen i borgerens tilfredshed Antal besvarelserAndel af besvarelser i procent Introduktion til rapporten

6 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Sådan læses figurerne vedr. forholdet mellem vurdering af vigtighed og tilfredshed I denne figur viser de grønne områder andelen af de besvarelser blandt botilbuddets borgere, hvor tilfredshed har fået en højere vurdering end vigtighed eller hvor vigtighed og tilfredshed har fået den samme vurdering. De røde områder viser andelen af de besvarelser, hvor vigtighed er blevet vurderet højere end tilfredshed: Altså områder som borgeren vurderer som vigtige, men hvor borgeren ikke i samme grad angiver at være tilfreds Figuren viser ikke, hvad der konkret er svaret på spørgsmålene og dermed hvor højt eller lavt tilfredshed og vigtighed er vurderet. Det er derfor vigtigt, ikke at bruge denne figur alene som udgangspunkt for fastlæggelse af indsatsområder mm. Man skal derimod se figuren i sammenhæng med figuren vedr. tilfredshed (vist på side 4) der viser den konkrete vurdering af tilfredshed.  Mange af de områder, der spørges ind til i livskvalitetsskemaet, er delt op i et spørgsmål vedr. tilfredshed og et andet spørgsmål vedr. vigtighed. Introduktion til rapporten

7 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Antal udfyldte skemaer

8 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Psykisk velbefindende  Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren:  Er du glad for dit liv?  Har du det godt med dig selv?  Har bekymringer indflydelse på din dagligdag?  Føler du dig tryg?  Oplever du, at andre forstår dig, når du gerne vil give udtryk for noget?  Er du tilfreds med din evne til at gennemføre de ting, du gerne vil gøre?  Er du tilfreds med dit seksualliv?

9 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Psykisk velbefindende Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne:  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er glad for sit liv?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren har det godt med sig selv?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at bekymringer har stor indflydelse på borgerens dagligdag?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren føler sig tryg?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren føler sig forstået, når han/hun udtrykker sig?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin evne til at gennemføre de ting, han/hun gerne vil gøre?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sit seksualliv?

10 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Psykisk velbefindende Glad for livet Borgernes vurdering af, om de er glade for deres liv og medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for livet

11 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Psykisk velbefindende Glad for livet - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af, om de er glade for deres liv og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for livet

12 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Psykisk velbefindende Selvfølelse Borgernes vurdering af, om de har det godt med sig selv og medarbejdernes vurdering af om borgerne har det godt med sig selv

13 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Psykisk velbefindende Selvfølelse - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af, om de har det godt med sig selv og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne har det godt med sig selv

14 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Psykisk velbefindende Bekymringer Borgernes vurdering af om bekymringer fylder meget for dem og med- arbejdernes vurdering af om bekymringer fylder meget for borgeren Bemærk skalaen vender omvendt her!

15 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Psykisk velbefindende Bekymringer - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om bekymringer fylder meget for dem og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om bekymringer fylder meget for borgeren Bemærk skalaen vender omvendt her!

16 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Psykisk velbefindende Tryghed Borgernes vurdering af, om de føler sig trygge og medarbejdernes vurdering af om borgerne føler sig trygge

17 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Psykisk velbefindende Tryghed - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af, om de føler sig trygge og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne føler sig trygge

18 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Psykisk velbefindende Kommunikation Borgernes vurdering af om de føler sig forstået, når de udtrykker sig og medarbejdernes vurdering af, om borgerne føler sig forstået når de udtrykker sig

19 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Psykisk velbefindende Kommunikation - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de føler sig forstået, når de udtrykker sig og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne føler sig forstået når de udtrykker sig

20 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Psykisk velbefindende Gennemføre hvad man ønsker Borgernes vurdering af, om de er tilfredse med deres evne til at gennemføre de ting, de gerne vil gøre og medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres evne til at gennemføre de ting, de gerne vil gøre

21 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Psykisk velbefindende Gennemføre ønsker - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af, om de er tilfredse med deres evne til at gennemføre de ting, de gerne vil gøre og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres evne til at gennemføre de ting, de gerne vil gøre

22 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Psykisk velbefindende Seksualliv Borgernes vurdering af, om de er tilfredse med deres seksualliv og medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres seksualliv

23 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Psykisk velbefindende Seksualliv - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af, om de er tilfredse med deres seksualliv og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres seksualliv

24 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Psykisk velbefindende Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed

25 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Relationer Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren:  Er du glad for dit forhold til din familie?  Er du glad for dit forhold til dine venner?  Er du tilfreds med din nuværende situation i forhold til at have eller ikke at have en kæreste/ægtefælle?  Er du tilfreds med dit forhold til personalet?  Er du tilfreds med dine muligheder for at løse problemer, som du har med andre?  Er du tilfreds med dine muligheder for at indgå i socialt samvær?

26 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Relationer Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne:  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er glad for sit forhold til sin familie?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er glad for sit forhold til sine venner?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende situation i forhold til at have – eller ikke at have – en kæreste/ægtefælle?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sit forhold til personalet?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at løse problemer, som han/hun har med andre?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at indgå i socialt samvær?

27 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Relationer Familie Borgernes vurdering af om de er glade for deres forhold til familien og medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for deres forhold til familien

28 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Relationer Familie - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er glade for deres forhold til familien og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for deres forhold til familien

29 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Relationer Venner Borgernes vurdering af om de er glade for deres forhold til venner og medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for deres forhold til venner

30 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Relationer Venner - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er glade for deres forhold til venner og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for deres forhold til venner

31 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Relationer Kæreste/ægtefælle Borgernes vurdering af, om de tilfredse med deres kæreste- /ægtefællesituation og medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres kæreste-/ægtefællesituation

32 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Relationer Kæreste/ægtefælle - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af, om de tilfredse med deres kæreste-/ægtefællesituation og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres kæreste- /ægtefællesituation

33 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Relationer Personale Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres forhold til personalet og medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres forhold til personalet

34 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Relationer Personale - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres forhold til personalet og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres forhold til personalet

35 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Relationer Løse problemer med andre Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres muligheder for at løse de problemer, de har med andre og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres muligheder for at løse de problemer, de har med andre

36 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Relationer Løse problemer med andre - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres muligheder for at løse de problemer, de har med andre og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres muligheder for at løse de problemer, de har med andre

37 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Relationer Socialt samvær Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres sociale samvær og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres sociale samvær

38 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Relationer Socialt samvær - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres sociale samvær og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres sociale samvær

39 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Relationer Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed

40 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Relationer Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed

41 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Fysisk velbefindende Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren:  Er du tilfreds med dit helbred?  Er du tilfreds med din nuværende førlighed?  Er du tilfreds med din nuværende personlige hygiejne?  Er du tilfreds med, hvordan du sover om natten?

42 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Fysisk velbefindende Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne:  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sit helbred?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende førlighed?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende personlige hygiejne?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med, hvordan han/hun sover om natten?

43 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Fysisk velbefindende Helbred Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres helbred og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres helbred

44 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Fysisk velbefindende Helbred - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres helbred og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres helbred

45 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Fysisk velbefindende Førlighed Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres førlighed og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres førlighed

46 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Fysisk velbefindende Førlighed - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres førlighed og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres førlighed

47 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Fysisk velbefindende Hygiejne Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres hygiejne og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres hygiejne

48 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Fysisk velbefindende Hygiejne - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres hygiejne og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres hygiejne

49 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Fysisk velbefindende Søvn Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres søvn og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres søvn

50 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Fysisk velbefindende Søvn - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres søvn og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres søvn

51 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed Fysisk velbefindende

52 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed Fysisk velbefindende

53 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Selvbestemmelse Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren:  Er du tilfreds med din indflydelse på, hvordan dine penge bliver brugt?  Er du tilfreds med, hvor meget du bestemmer ift. din dagligdag?  Er du tilfreds med din mulighed for privatliv?

54 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Selvbestemmelse Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne:  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin indflydelse på, hvordan hans/hendes penge bliver brugt?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med, hvor meget han/hun bestemmer ift. sin dagligdag?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin mulighed for privatliv?

55 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Selvbestemmelse Økonomisk selvforvaltning Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres indflydelse på egen økonomi og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres indflydelse på egen økonomi

56 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Selvbestemmelse Økonomisk selvforvaltning - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres indflydelse på egen økonomi og udviklingen medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres indflydelse på egen økonomi

57 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Selvbestemmelse Indflydelse på dagligdag Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres indflydelse på dagligdagen og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres indflydelse på dagligdagen

58 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Selvbestemmelse Indflydelse på dagligdag - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres indflydelse på dagligdagen og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres indflydelse på dagligdagen

59 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Selvbestemmelse Privatliv Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for privatliv og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for privatliv

60 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Selvbestemmelse Privatliv - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for privatliv og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for privatliv

61 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Selvbestemmelse Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed

62 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Aktivitet Måles gennem følgende spørgsmål til borgerne:  Er du tilfreds med din nuværende daglige beskæftigelse?  Er du tilfreds med din evne til at udføre hverdagens daglige rutiner og opgaver?  Er du tilfreds med din nuværende støtte til at få hverdagen til at fungere?  Er du tilfreds med dine muligheder for at lære nye færdigheder?  Er du tilfreds med de ting, du kan lave i din fritid?  Er du tilfreds med din mulighed for at deltage i festlige begivenheder?

63 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Aktivitet  Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne:  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin beskæftigelse  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin evne til at kunne udføre hverdagens daglige rutiner og opgaver?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende støtte til at få hverdagen til at fungere?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at lære nye færdigheder?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med de ting, han/hun kan lave i sin fritid?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin mulighed for at deltage i festlige begivenheder?

64 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Aktivitet Beskæftigelse Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres beskæftigelse og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres beskæftigelse

65 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Aktivitet Beskæftigelse - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres beskæftigelse og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres beskæftigelse

66 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Aktivitet Selvhjulpenhed Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres evne til selv at udføre hverdagens rutiner og opgaver og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres evne til selv at udføre hverdagens rutiner og opgaver

67 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Aktivitet Selvhjulpenhed - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres evne til selv at udføre hverdagens rutiner og opgaver og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres evne til selv at udføre hverdagens rutiner og opgaver

68 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Aktivitet Støtte Borgernes vurdering af om de er tilfredse med den støtte de får og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med den støtte de får

69 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Aktivitet Støtte - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med den støtte de får og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med den støtte de får

70 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Aktivitet Lære nyt Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at lære nyt og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at lære nyt

71 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Aktivitet Lære nyt - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at lære nyt og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at lære nyt

72 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Aktivitet Fritid Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres fritid og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres fritid

73 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Aktivitet Fritid - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres fritid og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres fritid

74 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Aktivitet Festlige lejligheder Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres deltagelse i festlige begivenheder og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres deltagelse i festlige begivenheder

75 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Aktivitet Festlige lejligheder - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres deltagelse i festlige begivenheder og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres deltagelse i festlige begivenheder

76 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Aktivitet Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed

77 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Aktivitet Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed

78 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Materielle forhold  Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren:  Er du tilfreds med de fysiske rammer på det sted, hvor du bor lige nu?  Er du tilfreds med din nuværende økonomiske situation?

79 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Materielle forhold  Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne:  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med de aktuelle fysiske rammer?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende økonomiske situation?

80 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Materielle forhold Fysiske rammer Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres fysiske rammer og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres fysiske rammer

81 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Materielle forhold Fysiske rammer - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres fysiske rammer og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres fysiske rammer

82 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Materielle forhold Økonomi Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres økonomiske situation og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres økonomiske situation

83 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Materielle forhold Økonomi - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres økonomiske situation og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres økonomiske situation

84 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed Materielle forhold

85 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Deltagelse i samfundet  Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren:  Er du tilfreds med samfundets accept af dig?  Er du tilfreds med dine muligheder for at bruge faciliteterne i det omgivende samfund?  Er du tilfreds med dine muligheder for at få hjælp fra fagpersoner ud over medarbejderne på botilbuddet?

86 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Deltagelse i samfundet  Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne:  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med samfundets accept af sig?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at bruge faciliteterne i det omgivende samfund?  Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at få hjælp fra fagpersoner ud over medarbejderne på botilbuddet?

87 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Deltagelse i samfundet Accept Borgernes vurdering af om de er tilfredse med samfundets accept af sig og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med samfundets accept af sig

88 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Deltagelse i samfundet Accept - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med samfundets accept af sig og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med samfundets accept af sig

89 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Deltagelse i samfundet Faciliteter Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at bruge samfundets faciliteter og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at bruge samfundets faciliteter

90 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Deltagelse i samfundet Faciliteter - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at bruge samfundets faciliteter og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at bruge samfundets faciliteter

91 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Deltagelse i samfundet Hjælp fra fagpersoner Borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at få hjælp fra fagpersoner og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at få hjælp fra fagpersoner

92 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Deltagelse i samfundet Hjælp fra fagpersoner - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at få hjælp fra fagpersoner og udviklingen i med- arbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at få hjælp fra fagpersoner

93 CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Deltagelse i samfundet Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed


Download ppt "CFK  Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Høskovkollegiet 2014 Høskovkollegiet 2014 opgørelse Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google