Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

6 ugers selvvalgt kursus for nyledige pædagoger Med forbehold for ændringer i kursusplanen!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "6 ugers selvvalgt kursus for nyledige pædagoger Med forbehold for ændringer i kursusplanen!"— Præsentationens transcript:

1 6 ugers selvvalgt kursus for nyledige pædagoger Med forbehold for ændringer i kursusplanen!

2 Undervisningselementer  Leg & læring  Undersøgelser af pædagogisk praksis  Udvikling og ændringer af praksis  Inklusion  Projektledelse  Relations- og konfliktkommunikation Side  2

3 Muligt forløb Side  3 Deltagelse i kursus Praktik ophold 6 uger4 uger6 - 9 måneder Løntilskudsjob Job

4 Programerklæring  6 – ugers forløbet bygger på fire innovative kernedyder: Analytisk kompetence, visionær tænkning, kritisk refleksion og ledelse af social processer  Forløbets struktur er ” rød tråd med løs bagkant”  Niveauet er højt med et meningsfyldt indhold samtidig med, at der er rum til udfordrende kobling mellem teori og praksis  Dermed afspejler forløbet de kompetencer, der skal øge deltagernes karrieremuligheder indenfor pædagogområdet Side  4

5 Gennemgående fokusområder Personlig udviklingsplan  Manuskript og struktureringsmodel (”logbog”) for udviklingen i den enkeltes læringsudbytte, relateret til temaerne i 6 – ugers forløbet  Planen er et individuelt styringsredskab til løbende at dokumentere udbytte af og progression i den enkeltes læring  Planen danner endvidere udgangspunkt for feedback og sparring under 6 – ugers forløbet med underviserne Side  5

6 Indholdsklodser - samlet Side  6 Indledning Succeskriterier Koncepter Redskaber Projekt- forberedelse Evaluering Uge 1Uge 2Uge 3Uge 4Uge 5Uge 6 Personlig udviklingsplan

7 Lars Christensen MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 9.00 Introduktion Kurset røde tråd Kursets ressourcer Forventnings- afstemning Selvstudier Teamudvikling -individ -team -organisation Selvstudier Teamudvikling -individ -team -organisation Frokost Logbogen og refleksion over egen læring, udvikling Pædagogisk praksis i det senmoderne Selvstudier Øvelser og dialog Selvstudier Øvelser og dialog 14.00 UGE 1 – Introduktion & teamet i arbejde og refleksion (10)

8 UGE 2 – Inklusion (11) Morten S. Knudsen MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 9.00 Intro til denne del af kurset Forventninger Inklusionsbegreb er Inklusionsforståel se i dag Selvstudier Analyse af praksisfortælling- er Selvstudier Færdiggør og gennemfør gruppefremlægge lser Frokost Case/Øvelser Praksisfortælling- er om inklusion Dagens udbytte/ Evaluering Selvstudier Fra praksis- fortællinger til pædagogisk udviklingsarbejde Selvstudier Opsamling på inklusion – fælles og individuelt 14.00

9 UGE 3 – Relationer og kommunikation (12) Elisabeth Folker Mandag TirsdagOnsdag TorsdagFredag 9.00 Kommunikation og relationer Kommunikations- Teori Systemteorien Selvstudier Coaching i praksis Spørgsmålstyper Selvstudier Narrativ coaching CMM Eksternalisering Frokost Systemisk Coaching Anerkendende Aktiv lytning Selvstudier Domæne tænkning Coaching og procesøvelser Selvstudier Coaching og procesøvelser 14.00

10 UGE 4 – Leg, læring og læreplaner (13) Digitale medier, leg og læring (13) Elisabeth Folker MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 9.00 Det lærende dagtilbud Introduktion til læringsbegrebet Selvstudier Læreplaner Udarbejdelse af læreplan Selvstudier Kompetenceudvik ling Kunsten at kompetenceudvik le Frokost Forskellige perspektiver på leg og læring Udvikling af legeforløb Selvstudier Mini fremtidsværksted Selvstudier Kompetenceudvik lingsforløb individuelt og i grupper 14.00

11 UGE 5 – Udvikling og ændring af praksis (16) Morten S. Knudsen MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 9.00 Introduktion: Pædagogisk udviklingsarbejde Selvstudier Pædagogisk udviklingsarbejde som et voksenpædagogisk projekt: Voksenlæring, udvikling og refleksion Selvstudier Metoder til pædagogisk udviklingsarbejde Appreciative inquiry, aktionslæring og andre metoder Frokost Rammer og sammenhæng for pædagogiske udviklingsarbejde herunder: Institutions- og kulturanalyse. Selvstudier Pædagogisk udviklingsarbejde som et voksenpædagogisk projekt: Medejerskab og anerkendelse Læring i organisationer Interessentanalyse Selvstudier Metoder til pædagogisk udviklingsarbejde, fortsat. 14.00

12 UGE 6 – Opsamling på forløbet og udviklingsplaner (17) Lars Christensen MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 9.00 Opsamling på projekter og redskaber Selvstudier Sparring på praktik og udviklingsplan Selvstudier Præsentation af gruppearbejder Selvevaluering Kursusevaluering Afslutning Frokost Status på praktik Selvstudier Sparring på praktik og udviklingsplan Selvstudier Præsentation af gruppearbejder Selvevaluering Kursusevaluering Afslutning 14.00


Download ppt "6 ugers selvvalgt kursus for nyledige pædagoger Med forbehold for ændringer i kursusplanen!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google