Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LP-MODELLEN LP-modellen Hamar uge Mandag aften

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LP-MODELLEN LP-modellen Hamar uge Mandag aften"— Præsentationens transcript:

1 LP-MODELLEN LP-modellen Hamar uge 39 2013 Mandag aften
FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER LP-modellen Hamar uge Mandag aften V. Sofie Stoltze Projektleder, LP-modellen skole og erhvervsskole UCN act2learn LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

2 LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
LP-modellen i praksis Et udviklingsprojekt, der involverer alle pædagogiske medarbejdere En forskningsbaseret analysemodel til den pædagogiske praksis Et ledelsesværktøj til organisatorisk udvikling og læring gennem kortlægning og analyse af det pædagogiske læringsmiljø Kræver implementering og uddannelse LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

3 Refleksion over vejlederrollen
Individuel tavs refleksion: Hvordan ser du din vejlederfunktion i forhold til din nuværende viden om LP-modellen? Hvad er din vigtigste opgave? Drøftes i grupper ….. Udvælg et par bud på ”vigtigste opgave” til fremlæggelse og drøftelse i plenum LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

4 Uddannelsesforløb dagtilbud og fritidstilbud
Indføring i LP-modellen 1. Uddannelsesdag 2. Uddannelsesdag 3. Uddannelsesdag e-læring E-læring Tovholder E-læring Tovholder . LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

5 Uddannelsesforløbet år 1 skole
Indføring i LP-modellen Pædagogisk opstarts-arrangement e-læring System-teori Strategi-del Analyse-del Kom. og samarb. Indføring i LP-modellen (PPR er vejledere) E-læring Tovholder E-læring Tovholder E-læring Tovholder E-læring Tovholder Tovholdere uddannes (UCN er vejledere) LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

6 LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
Uddannelsesmæssigt fokus år 1 LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

7 Implementering år 1 – 3 dagtilbud og fritidstilbud
År År År 1 Uddannelsesforløb 1: Indføring i LP-modellen 1. Kortlægning og analyse af pæd. praksis Evaluering – 1. fokusgruppeinterview (udvalgte) Uddannelsesforløb 2: Fagligt tema Arbejde med LP-modellen som analysemodel i den pædagogiske praksis Uddannelsesforløb 3: Nyt fagligt tema Arbejde med LP-modellen som analysemodel i den pædagogiske praksis 2. Kortlægning og analyse af pæd. praksis Evaluering - 2. fokusgruppeinterview (udvalgte) LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

8 Faglige temaer - dagtilbud
Udviklet på baggrund af forskningsresultaterne Kommunikation mellem børn og voksne Det inkluderende læringsfællesskab Drenge og piger i dagtilbuddet Det lærende/guidende forældresamarbejde Relationer Ledelse af børnegrupper Observation af læringsmiljøet LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

9 Implementering år 1 til 3 skoler
Pædagogisk opstartsarrangement: Indføring i LP-modellen 1. Kortlægning og analyse af pæd. praksis Evaluering – 1. fokusgruppeinterview (udvalgte) Evt. Uddannelsesforløb 2 (tilkøb) Arbejde med LP-modellen som analysemodel i den pædagogiske praksis Evt. Uddannelsesforløb 3 (tilkøb) 2. Kortlægning og analyse af pæd. praksis Evaluering - 2. fokusgruppeinterview (udvalgte) Kontakt UCN… År År År År 1 LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

10 LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
Faglige temaer - Skole Udviklet på baggrund af forskningsresultaterne Motivation og mestring Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset LP-modellen og specialundervisningen Observation som redskab i den pædagogiske analyse Klasseledelse Relationspædagogik Kollegavejledning Indføring i LP-modellen for skoleledelsen Det gode teamsamarbejde  Forældresamarbejde Vurdering for læring LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

11 LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
Uddannelse og sparring til ledelsen Temadage om: Ledelse af arbejdet med LP-modellen - herunder systemisk og innovativ ledelse Implementering af LP-modellen Praktisk gennemførelse af kortlægningsundersøgelserne Tolkning og analyse af kortlægningen med fokus på nye interventioner Mulighed for tilkøb af : E-læringsforløb for ledere Diverse konferencedage LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

12 Uddannelse og E-læring – hvordan hænger det sammen?
E-læring for ledere Pædagogisk arrangement Kursusdage for koordinator og ledere Tovholder 2 uddannelse NYHED! E-læring for det pædagogiske personale Pædagoger/lærere LP-vejledere (PPR) E-læring for tovholdere Tovholdere (UCN) Tovholder 3 uddannelse Uddannelse af vejledere 1 LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

13 Følgeforskning på landsplan
Kortlægning Evalueringsinterview Kortlægning: Webbaseret spørgeskema Alle skolebørn – dagtilbudsbørn (4-6 årige) Personale og ledelse Dagtilbuddet: Forældre Evaluering: Fokusgruppeinterviews (udvalgte) Følgeforskning på landsplan LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

14 LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
LP-modellen med det lange lys - virker det? LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

15 Implementering af LP - Nordahl Innovations-processen Initiering
Institutionalisering Implementering LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

16 LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
Implementering af LP - Nordahl Skolens lokale implementeringsplan Uddannelse af professionerne Forpligtelse og integritet LP-modellen Vejledning Kompetenceudvikling Udvikling af organisationens kultur Tilpasning til lokal kontekst Forankring og legitimitet Analyse af praksis Kortlægningsundersøgelse LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

17 LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER
Organisering og roller Ledelsen – leder af implementeringsforløbet LP-grupper (lærere og pædagoger) Tovholdere – én for hver LP-gruppe Koordinator – én eller to pr. organisation LP-arbejdsgruppe: Ledelse, tovholder, koordinator, PPR LP- vejledere (e-læring og ekstern vejledning) Børn/elever og forældre som vigtige medspillere _________________________ UCN – temadage og vejledning af tovholdere og ledelse. PPR vejledere for LP-grupperne (vi anbefaler 4 vejledninger pr. år) Højskolen i Hedmark – uddannelse af PPR (vejlederuddannelsen), forskning LP-MODELLEN ● FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER


Download ppt "LP-MODELLEN LP-modellen Hamar uge Mandag aften"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google