Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Haslebo, relationer i organisationer kap. 14/15

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Haslebo, relationer i organisationer kap. 14/15"— Præsentationens transcript:

1 Haslebo, relationer i organisationer kap. 14/15
Kærlighedskodens vilkår under konflikthåndtering - systemisk konfliktintervention Haslebo, relationer i organisationer kap. 14/15

2 Traditionel konflikthåndtering
Målet er at afgøre konflikten (ret / uret) Hensigt er at holde følelser adskilt fra det faktuelle indhold Ofte holdes de stridende parter adskilt under konflikthåndteringen Ofte håndteres konflikten uden om de stridende parter Målet er at finde den objektive sandhed Når den er fundet vil alle rationelt tilslutte sig denne sandhed eller vil de???

3 Systemisk konfliktintervention
Enhver version af det, der sker, er kun én ud af flere Lede efter forskelssætning og danne 2. ordens perspektiv - lytte og forholde sig til den andens fremstilling Forandring er et resultat af interaktion, ikke anbefalinger. Interaktion forudsætning for nye tanker, forståelser og handlemuligheder Varige ændringer skabes af deltagere i samtale Et lukket selvskabende system Enhver intervention er et udspil i en fortsat samtale Cirkulære refleksive spørgsmål Grænserne for systemet er flydende Luhmans systemteori Systemet kontrollere sig selv kybernetisk gennem feedback Se på mønstre frem for på individer – fjerne skyldsbillederne fra feed-back Påvirkninger i systemet kan flyde i en hvilken som helst retning Åbenhed og nysgerrighed

4 Mål for kommunikationen i en mediationsproces, Littlejohn og Domenici (2001)

5 Mål for kommunikation Empowerment – selvværd, oplevelsen af at blive hørt Gensidig anerkendelse – empati og anerkendelse for andres situation og problemer Oplevelse af fællesskabsfølelse og forpligtelse mod fællesskabet Muligheder for at skabe forskellige handlemuligheder – uden nødvendigvis at være enige! Og kærligheden blomstrer!

6 Et praktisk eksempel på konflikthåndtering under kærlighedskoden
Konfliktens tilsynekomst Ledelsesmæssig beslutning om intervenering Sætte ord på konflikten og indbyde til håndtering 3 gode ting og 3 ting til forbedringer – delhi metoden til evaluering Mødet og dets struktur: Indledning, spilleregler præsenteres, narrativ om perspektivering (fra Gitte Haslebo) Metoden gennemgås – ønsker for i dag, det gode, udfordringer, dialog førende til muligheder, reflektivt team og deres syn på muligheder Gennemførsel af metoden Evaluering af mulighederne Afslutning – fik vi vores ønsker opfyldt + aftale omkring kommunikation til øvrig del af afdelingen, aftale om næste møde.


Download ppt "Haslebo, relationer i organisationer kap. 14/15"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google