Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejds- og Udviklingsgruppe Udviklingsseminar 1

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejds- og Udviklingsgruppe Udviklingsseminar 1"— Præsentationens transcript:

1 Arbejds- og Udviklingsgruppe Udviklingsseminar 1
Velkommen til TUP12 Arbejds- og Udviklingsgruppe Udviklingsseminar 1

2 Dagens program, 19.4.2013 Klokken Aktivitet 09.15-9.30
Præsentation af dagens program Kort om dagens optik – innovation Model for den samlede udviklingsfase Formulering af innovationsspørgsmålet Skitsering af model for værdioptik (se næste punkt) Vurdering af nuværende praksis i en ’værdioptik’, drevet af innovationsspørgsmålet Frokost Forsat vurdering af praksis – gruppevis Resultater af vurderingen Opsamling på dagen Hvor er vi nået til? Hvordan ser en udviklingsplan ud for de tre udviklingsdage? Hvad skal vi næste gang

3 Projektformål og fokus i udviklingsfasen
At videreudvikle og forankre en IKV praksis, der tager udgangspunkt i individuelle job- og uddannelsesønsker, men som samtidig også knytter til udviklingsmuligheder på virksomhedsniveau og det regionale arbejdsmarked. (2) At skabe en bedre sammenhæng mellem IKV-indsatsen på tværs af institutioner og uddannelsesområder og dermed sikre en ensartet regional praksis på IKV området

4 Mål for udviklingsfasen
Udvikling af et synligt og anvendeligt IKV-tilbud, som tager udgangspunkt i borgernes job- og beskæftigelsesønsker ved at udvikle nye standarder og procedurer for gennemførelse af IKV. Konkret sker det gennem udvikling af en metode til afdækning af eksisterende standarder og procedurer på de enkelte institutioner og med afsæt i ’best practice’ at udvikle nye standarder og procedurer (’next practice’). Målet for denne del af projektets udviklingsarbejde er, at institutionerne og VEU-centrene opnår en fælles referenceramme med tilhørende standarder og procedurer for at gennemføre IKV. Udvikling af nye faglige og pædagogiske metoder og redskaber i forhold til tilrettelæggelse og gennemførelse af IKV. Konkret gennem udvikling af en metode til afdækning af eksisterende faglige og pædagogiske metoder og redskaber på de enkelte institutioner (’best practice’) og med afsæt i disse at udvikle nye (’next practice’). Målet med denne del af projektets udviklingsarbejde er at styrke en ensartet og helhedsorienteret faglig/pædagogisk tilgang til tilrettelæggelse og gennemførelse af IKV.

5 Udvikling af en eller flere modeller, der kan styrke det tværinstitutionelle samarbejde om IKV-indsatsen herunder sikring af et bredt fokus på hele paletten af uddannelsestilbud. Konkret gennem en række seminardage med deltagelse af institutioner og de regionale samarbejde VEU-centre. Målet med denne del er at få etableret én indgang for alle, der ønsker at gennemføre en IKV og at denne indgang er forankret i såvel borgerens, virksomhedens og institutionernes perspektiv.

6 Model for udviklingsfasen
1.Udviklings-seminar Udvikling af model 2.Udviklings-seminar Prøvehandling ‘hjemme’ Afprøvning af model 3.Udviklings-seminar Tilretning af model Udviklings- og statusseminar Færdiggørelse og fremlæggelse af model

7 En ‘klassisk’ model over innovation
Definere indsatsområde Idégenerering (det kreative aspekt) Konceptualisering (og prototype) Implementering og opskalering

8 Udviklingsfasen Det innovative spørgsmål
Definere indsatsområde Idégenerering (det kreative aspekt) Konceptualisering (og prototype) Implementering og opskalering Det innovative spørgsmål

9 Hvad er et godt innovationsspørgsmål?
... skal rumme en vision og ikke inkludere den løsning, som umiddelbart er i spørgsmålet. ... har ikke et svar, som er kendt på forhånd. ... er gennemarbejdet. … skal drive og styre udviklingsarbejdet (MidtLab)

10 Kriterier = benspænd Det Perfekte menneske (1967) De 5 benspænd (2003)
”Bliver en tegnefilm” ”Fan’me totalt destruktivt” ”Han smadrer filmen fra starten” ”En spastisk film”

11 Innovationsspørgsmålet
Den kritiske undersøgelse af innovationsspørgsmål sker med baggrund i: Ny materialeoversigt 9 brændende udsagn

12 Udkast til et innovationsspørgsmål
Hvordan gennemføres IKV, så det skaber værdi for både leverandør, bruger og aftager?? Leverandører – Faglærere/undervisere, konsulenter, studievejledere, skoleledere…. Bruger – IKV deltageren Aftagere – virksomheder Jobcenter, a-kasse og faglige organisationer??

13 Proces – formulering af innovationsspørgsmål
Forhandling og afstemning om den rigtige formulering er vigtig, fordi: Innovationsspørgsmålet skal give lyst og motivation til udviklingsarbejdet Klassiker: at gribe for hurtigt til handlinger – før det rigtige spørgsmål er formuleret. ”Djævlen ligger i detaljen”

14 Forslag til innovationsspørgsmålet
Deltagernes forslag skrives på sliden Det endelige forslag skrives på sliden

15 Gruppearbejde 3 grupper: vurdering af materialer og praksis ud fra kriterierne: IKV’en skal give mening for hvert enkelt perspektiv IKV’en skal give mening ud fra det koordinerede – det balancerede - perspektiv

16 Innovationsformer Radikal innovation Inkrementel innovation
Ny, overraskende tilgang / kobling / komposition Kombinerer viden / teknologi / koncepter på nye måder Out of the box Inkrementel innovation Anvender, hvad man i forvejen har på et nyt område Forbedring af processer / produkter / metoder Udvikling inside-the-box

17 Produktkrav Gode idéer til udvikling af innovative løsninger (samles efter dagen til et idékatalog)

18 Opsamling på dagen Hvor langt nåede vi? Hvad skal vi næste gang?
Evt. hjemmearbejde inden næste gang


Download ppt "Arbejds- og Udviklingsgruppe Udviklingsseminar 1"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google