Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dinbundlinje.nu Tilbud om Kampagne Kick-off på jeres center.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dinbundlinje.nu Tilbud om Kampagne Kick-off på jeres center."— Præsentationens transcript:

1 dinbundlinje.nu Tilbud om Kampagne Kick-off på jeres center

2 dinbundlinje.nu Planlæg centrets kampagneaktiviteter Proceskonsulent fra Landscentret – Projektgruppen ”Din Bundlinje NU” Udarbejdelsen Fastholdelse af beslutninger Koordineringen med tiltag fra kampagnen Opfølgning

3 dinbundlinje.nu Indhold Formøde (telefonisk) med proceskonsulenten Indlæg om de fælles DLBR tiltag Evt. indlæg med inspiration fra hvad andre gør ½ dag med proceskonsulentbistand fra LC Opfølgning på jeres plan

4 dinbundlinje.nu Eksempel på program for dagen Morgenmøde for alle medarbejdere (situationens alvor, dystre udsigter – vi gør noget – kampagnen er skudt i gang og alle ved, at der kommer noget) Workshop for udvalgte medarbejdere Indlæg til inspiration f.eks. om de fælles DLBR tiltag Gruppearbejde - arbejde med konkrete forslag til jeres aktiviteter /tilbud til kunderne. Fokus på nytteeffekt hos kunden. Præsentation og prioritering Opsamling i plenum Aftaler om det videre forløb

5 dinbundlinje.nu Jeres bidrag Alle medarbejderes tid i ½ -1 time En /flere rådgivere som kridter banen op (situationens alvor) - 15 min. Aktionsgruppe som skal afsætter en formiddag Tovholder/kampagneansvarlig ildsjæl som samler dagens input til jeres unikke kampagneplan

6 dinbundlinje.nu Udbytte I gang med planlægning af jeres kampagneaktiviteter Alle medarbejdere kender kampagnen og jeres kampagnetilbud Alle afdelinger får indflydelse på, hvordan jeres kunder oplever, at der er fokus på Bundlinjen Nu Alle afdelinger får indflydelse på, hvordan I udnytter synergien af den fælles DLBR kampagne I får med en ”håndfuld” prioriterede ideer til aktiviteter, som kan danne grundlag for en endelig kampagneplan.

7 dinbundlinje.nu Fordel Engagerede medarbejdere Større idé rigdom når flere involveres Medarbejdere oplever ejerskab til de tiltag som sættes i værk I får synergi med de centrale tiltag Fokus på effekt hos kunden… …

8 dinbundlinje.nu Jo længere dag – des længere kommer I med processen

9 dinbundlinje.nu Nedenfor er vist instruktion til gruppearbejdet i SLF

10 dinbundlinje.nu Gruppearbejde Formål: (hvorfor) at sikre og at de aktiviteter vi i SLF sætter i gang i forbindelse med Din Bundlinje NU giver effekt hos kunderne og at der er interesse og engagement fra alle fagafdelinger. MÅL: (hvad står vi med kl. 12.00) en ”håndfuld” prioriterede ideer til aktiviteter, som kan danne grundlag for en endelig kampagneplan, der involverer alle afdelinger.

11 dinbundlinje.nu Hver for sig (10 min) Tænk over følgende to spørgsmål: 1) Hvad vil give størst effekt hos vores kunder her og nu? 2) Hvad kunne jeg/vi fra min afdeling bidrage med? Noter dine overvejelser ned!

12 dinbundlinje.nu I 4 grupper: 1.Præsenter for hinanden de tanker I har gjort jer (10 min) 2.Brainstorm på, hvilke tiltag ville gavne SLFs kunder (Alle ideer på tavlen, ingen vurdering eller diskussion i denne fase!) (15 min) 3.Diskuter ideerne og vælg 2 ud som I tror på vil få effekt hos kunderne (15 min)

13 dinbundlinje.nu I 4 grupper 4.Tegn forslaget ind i den udleverede prioriterings diagram. (Et forslag pr Flipover) 5.Noter stikord omkring målgruppe, effekt hos kunden, synliggøre SLF og ressourcer 6.Diskuter barrierer for succes Brug 15 min i alt Vi mødes i plenum kl.:__________________


Download ppt "Dinbundlinje.nu Tilbud om Kampagne Kick-off på jeres center."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google