Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Social kapital – vejen til trivsel og kvalitet II DSR, Kreds Sjælland Haslev, 1-11-2012 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Social kapital – vejen til trivsel og kvalitet II DSR, Kreds Sjælland Haslev, 1-11-2012 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult."— Præsentationens transcript:

1 Social kapital – vejen til trivsel og kvalitet II DSR, Kreds Sjælland Haslev, 1-11-2012 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

2 Social kapital, produktivitet og kvalitet i ydelserne eller

3 Giver høj produktivitet stress? Mange tror, at høj produktivitet er ens- betydende med at ”løbe hurtigt” eller at have stress Men det hænger mere sammen med at - At lave tingene rigtigt første gang - At koordinere arbejdet godt - At undgå overflødige procedurer - At undgå fejl og spild

4 Antal sygeplejersker i OECD OECD 2009 DK

5 Stigende produktivitet på sygehusene Produktivitetsudviklingen i danske sygehuse. Indekseret. Danske Regioner. 12-8-2011 Strejke

6 Korteste hospitalsophold i Danmark OECD. Health at a glance, 2009

7 Hvad er kvalitet? Tre sider af kvalitet: Organisatorisk kvalitet. Effektiv organisering uden flaskehalse eller ventetider og med optimal udnyttelse af kompetencer. Faglig kvalitet. Kvalitet ud fra anerkendte faglige kriterier. Oplevet kvalitet. Patienternes eller de ansattes oplevelse og vurdering af ydelsernes kvalitet.

8 Danske sygehuse: Flere indlæggelser – lavere dødelighed ÅrstalHSMR – hospitals dødelighed Antal indlæggelser 2007104385.846 2008100387.705 2009100401.560 201097407.926 201195412.019 Danske Regioner. 11-4-2012.

9 -.10 A - 0,5 0 + 0,5 - 20.000- 10.0000+ 10.000- 20.000 Omkost- ninger Kvalitet Kvalitet (målt som sårkomplikationer). Hvenegaard & Gyrd-Hansen. 2010. B C D E F Lave omkostninger ― høj kvalitet Høje omkostninger ― lav kvalitet Omkostninger og kvalitet ― følges de ad? En undersøgelse af 6 karkirurgiske afdelinger

10 Kvalitet og pris på amerikanske hospitaler Glance et al. Ann Surg 2010;252:217-222.. En undersøgelse af dødeligheden blandt 67.124 traumepatienter indlagt på 73 hospitaler (8) 50 100 150 LavMiddelHøj (56)(9) 71 100 115 Relativ pris Dødeligheds niveau (Antal hospitaler) Hospitaler med høj dødelighed var 62% dyrere end hospitaler med lav dødelighed

11 Det er ikke nok, at de ansatte er dygtige til deres fag De skal (også) kunne samarbejde: –Koordinering Fælles sprog og viden Fælles mål Gensidig respekt –Kommunikation Timing og hyppighed Præcision Problemløsning

12 Nøglen til kvalitet og trivsel i sygehusene – brobyggende social kapital Syge- plejersker LægerSOSU’er Bio- analytikere Læge- sekretærer Koordina- torer

13 8,48 3,84 Brobyggende social kapital Kvalitet,43 4,22 Brobyggende social kapital og behandlingskvalitet i 9 hospitaler Kvalitet: Liggetid, smertefrihed, funktionsevne, patienttilfredshed Gittell, 2009:31. 2 1 3 7 9 5 4 6 (Relationel koordinering)

14 Høj social kapital i hospitaler En undersøgelse af en medicinsk afdeling i USA Lavere liggetid Reducerede omkostninger per patient Færre genindlæggelser (både inden 7 og inden 30 dage) Ingen signifikant sammenhæng med dødelighed blandt patienterne 6686 patienter, 2001-2003

15 Bedre brobyggende social kapital: Gevinst på alle hylder! Højere produktivitet Bedre kvalitet Bedre kunde/borger tilfredshed Højere trivsel hos de ansatte Lavere personaleomsætning Lavere fravær

16 Relationel koordinering og fælles mål: Også vigtigt ved telemedicin ”Når det handler om implementering af telemedicin er det ikke teknologien, der er den store udfordring. Det kritiske punkt er koordineringen af de mange aktørers indsats – hospitaler, kommuner og praktiserende læger – så at hver enkelt patient står i centrum. Den største opgave handler ikke så meget om it eller sundhed, men om at arbejde sammen på tværs, så alle parter hele tiden har det samme mål for deres indsats”. Dorte Stigaard, Region Nordjylland i Mandag Morgen. 7-5-2012.

17 Oplevet kvalitet 70 65 60 55 50 60 70 80 Social kapital Social kapital og oplevet faglig kvalitet Afdelinger på et stort hospital Regionen 75 Hospitalet (37)

18 Job tilfredshed 65 55 45 35 40 50 60 70 Kvalitet Oplevet kvalitet og job tilfredshed. Afdelinger på et stort hospital Regionen 75 Hospitalet

19 At gøre produktivitet og kvalitet synlig ”Hver måned bliver svartiderne for den fore- gående måned gennemgået på kvalitetsmøder og hængt op på afdelingen i posterstørrelse, så at personalet hele tiden kan følge udviklingen. I visse måneder bliver gårsdagens svartider for hver enkelt maskine placeret på maskinen. Det er personalet, der har ønsket de daglige svar- tider og finder dem interessante, fordi der ofte er betydelige variationer fra dag til dag ”. (Klinisk Biokemisk afdeling, Gentofte).

20 Kvalitet og produktivitet følges ad Vejle er suveræn, hvad angår eksempelvis operation for diskusprolaps. Liggetiden er under en dag, hvor konkurrenterne har tre dage. Kollegerne i Odense har over fem dage, og det samme har Rigshospitalet. Vejle har ingen reoperationer, mens landsgennemsnittet for hele landet er over fire pct. Rigshospitalet har mange patienter, og en del er sikkert specielle tilfælde, men dér er andelen af reoperationer 13 pct. Det skal sammenlignes med Vejles runde nul. Det er ikke underligt, at de andre er misundelige, måske ligefrem jaloux. Dagens Medicin. 9-12-2010

21 Danmark – en succes! (Der stort set er holdt hemmelig) OECD. Health at a glance, 2009 Herfra Hertil

22 En af region Syddanmarks bedste arbejdspladser

23 Resultaterne Køkkenet på Vejle Sygehus

24 Tapas

25 Pointer Social kapital handler om arbejdspladsen Social kapital er ikke et projekt Social kapital er gratis Social kapital giver høj trivsel og lavt fravær Social kapital hænger altid sammen med god ledelse Social kapital giver høj kvalitet, produktivitet og innovation. Det handler om kerneydelsen!


Download ppt "Social kapital – vejen til trivsel og kvalitet II DSR, Kreds Sjælland Haslev, 1-11-2012 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google