Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Faldforebyggelsesprojekt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Faldforebyggelsesprojekt"— Præsentationens transcript:

1 Faldforebyggelsesprojekt
Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre faldpatienter i skadestuen Tea Broeng Sundhedsfaglig faldkonsulent, Rudersdal kommune. November 2012

2 Baggrund Skadestuerne på Herlev og Gentofte modtager patienter fra 9 kommuner 7 kommuner deltager årige 1/3 falder årligt – af disse kommer 10-20% kommer alvorligt til skade ( = ) Medfører tab af funktionsevne, øget sygelighed og dødelighed Store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger

3 Fald En utilsigtet hændelse, der resulterer i, en person kommer til at ligge på jorden/gulvet eller et andet lavere niveau ProFaNe (Prevention of Falls Network Europe)

4 Formål med projekt Implementering af Sundhedsstyrelsens screeningsanbefalinger Optimal kommunikation med kommuner vedr. faldtruede patienter Implementering af faldforebyggende tiltag brugt systematisk på skrøbelige, ressourcesvage ældre

5 Udfordringer gennem projeket
Gentofte og Herlevs skadestuer har gennemgået omstruktureringer Lav screeningsprocent i skadestuerne Projektet har været uden koordinator siden september En del borgere siger nej tak til deltagelse Repræsentativt for de skrøbelige, ressourcesvage?

6 Faldudredning- 44 spørgsmål
Funktionsniveau/tab Netværk Underernæring og dehydrering (BMI) Svimmelhed - balanceproblemer Medicin – Sovemedicin, medicinadministration Alkohol Syn Boligindretning Inkontinens Nødkald Rejse-sætte-sig-test D-vitamintilskud med eller uden kalk Fodtøj Tidl. Træning? – motiveret nu? Skrøbelighed- fragility index (energi, r-s-s-t-, vægttab) Ressourcegruppe (1-3)

7 Handleplan – 13 interventioner
Træning (hjemmeøvelser, hold) Boligændringer Yderligere udredning Medicingennemgang Ernærings- eller væskeindsats Nødkald Pårørende involveres Hjælpemidler Socialt samvær - dagcenter

8 Fakta om Rudersdal kommune
Ca borgere Ca årige Uvist hvor mange 65+ årige der falder hvert år 3 skadestuer

9 Rudersdal kommunes faldforebyggelse - aktuelt
Forebyggende hjemmebesøg Hjemmeplejen Egen læge Træningsenhed Plejeboliger

10 Foreløbige resultater
Antal henvisninger: 34 Antal besøg: 23

11 Antal fald indenfor 6 mdr.
Fra 1 til 30 fald hver Gennemsnit 4 fald

12 Frailty index

13 Interventioner

14 Interventioner

15 Sideløbende i projektet
Bredt spektra af faldtruede borgere Stor taknemmelighed over at få sat fokus på problematik Forebyggende indsatser kun “batter noget”, hvis det giver mening for den ældre Hvor problem er indentificeret – er indsatsen ofte centreret omkring flere besøg eller hjælpemidler. Tilfældigt om der er henvist til yderligere udredning eller træning Hjemmebesøg Visitation Træningsenheden Aktiv Hver Dag - Hverdagsrehabilitering Hjælpemiddeladministration Kommunikation med praktiserende læger Tværfaglige møder Stor interesse og kendskab til faldtruede borgere Efterspørgsel på praksisnær viden om arbejdsmetoder, indsatsområder samt andre fagruppers tilbud I kommunen Koordinering og organisering af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde efterspørges Pilotprojekt med registrering af fald I én af kommunens 7 distrikter Undervisning af hjemmeplejen

16 Pilotprojekt sommer 2012 Fald i distrikt Ravnsnæs

17 Fremtid - diskussion Hvad kan vi lære af projektet?
Sundhedsstyrelsens screeningsanbefalinger kunne ikke implementeres effektivt i skadestuerne Skadestue er næppe et optimalt bud på kommunikation med kommuner vedr. faldtruede borgere Meningsfyldt at Hjemmeplejen er aktiv aktør, da de kender de svage borgerne Kompetenceløft af det praksisnære personale med fokus på det opsporende og udredende frem for kun akutte.

18 Tak for opmærksomheden!
Spørgsmål?


Download ppt "Faldforebyggelsesprojekt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google