Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sortering af affald Dato: 17. december 2010. Agenda Sortering af affald Dato: 17. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Celia Paltved-Kaznelson Danmarks.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sortering af affald Dato: 17. december 2010. Agenda Sortering af affald Dato: 17. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Celia Paltved-Kaznelson Danmarks."— Præsentationens transcript:

1 Sortering af affald Dato: 17. december 2010

2 Agenda Sortering af affald Dato: 17. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Celia Paltved-Kaznelson Danmarks Naturfredningsforening | © TNS 1.MetodeMetode p. 3 2.ResultaterResultater p. 5 3.Statistisk sikkerhedStatistisk sikkerhed p. 22

3 Metode Sortering af affald

4 © TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover. Metode  Feltperiode: 13.-15. december 2010  Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 eller derover  Metode: GallupForum (webinterviews)  Stikprøvestørrelse: 1085 personer  Akkreditering: Enhver offentliggørelse af resultater, der stammer fra denne undersøgelse, skal være anført følgende kildeangivelse: © TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening

5 Resultater Sortering af affald

6 © TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover. Sammenfatning  69 % af de adspurgte sorterer altid eller ofte deres affald. Der er en større andel af personer i hus, der sorterer sammenlignet med personer, der bor i lejlighed. Ligeledes er personer bosiddende i Region Sjælland og Region Syddanmark mere flittige med affaldssortering sammenlignet med personer bosiddende i de øvrige regioner.  Følgende affaldstyper bliver altid sorteret af langt størstedelen (>75 %) af de adspurgte:  Batterier ( 86 %)  Farligt affald (81 %)  Elskrot (77 %)  Følgende affaldstyper bliver i mindre grad sorteret (under 50 % sorterer altid):  Imprægneret træ (45 %)  Metaldåser (43 %)  Plastikflasker og dunke (42 %)  Organisk madaffald (30 %)  43 % tror, at de sorterer lige så meget som gennemsnitsdanskeren. 30 % tror de sorterer mere, mens 16 % tror de sorterer mindre.  57 % af de adspurgte vil gerne have, at deres kommune gav mulighed for, at de kunne sortere deres husholdningsaffald endnu bedre.  34 % har lyst til at få mere information om, hvorfor og hvordan man skal sortere affaldet, og hvor det kan afleveres

7 © TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover. Sammenfatning  De forskellige aldersgrupper har forskellige vaner for deres affaldssortering. De ældre aldersgrupper sorterer oftere affald end den yngre aldersgruppe, ligesom der i disse aldersgrupper er flere, der mener, at de sorterer mere affald sammenlignet med gennemsnitsdanskeren. Den yngre aldersgruppe ønsker til gengæld mere information om, hvorfor og hvordan man skal sortere affaldet. De 18-59 årige ønsker i højere grad end de øvrige aldersgrupper, at kommunen gav mulighed for at de kunne sortere deres husholdningsaffald endnu bedre.  En større andel af personer bosiddende i Region Sjælland og region Syddanmark sorterer ofte eller altid affald, sammenhold tmed de øvrige regioner. Personer bosiddende i de øvrige regioner, især Region Hovedstaden, har i højere grad lyst til at få mere information om affaldshåndtering ligesom de i højere grad ønsker, at deres kommune giver dem bedre mulighed for at sortere husholdningsaffald.  Blandt personer bosiddende i hus samt personer fra flerpersoners husstande, er der en større andel, der sorterer affald, hvor der blandt personer,der bor alene eller i lejlighed, er en mindre andel, sammenlignet med alle, der sorterer affald. Der er en større andel, af personer, der bor alene samt i lejlighed, der ønsker mere information om affaldshåndtering samt gerne vil have, at deres kommune gav mulighed for, at de kunne sortere deres husholdningsaffald endnu bedre.

8 © TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover. Sortering af affald  Q1. Hvor tit sorterer du dit husholdningsaffald?

9 © TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover. Sortering af affald  Q2. Hvor meget tror du, at du sorterer dit affald, sammenlignet med gennemsnitsdanskeren?

10 © TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover. Sortering af affald  Q3.1 Hvor ofte sorterer du følgende affaldstype? Batterier

11 © TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover. Sortering af affald  Q3.2 Hvor ofte sorterer du følgende affaldstype? Glas

12 © TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover. Sortering af affald  Q3.3 Hvor ofte sorterer du følgende affaldstype? Pap og papir

13 © TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover. Sortering af affald  Q3.4 Hvor ofte sorterer du følgende affaldstype? Plastikflasker og dunke

14 © TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover. Sortering af affald  Q3.5 Hvor ofte sorterer du følgende affaldstype? Metaldåser

15 © TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover. Sortering af affald  Q3.6 Hvor ofte sorterer du følgende affaldstype? Elskrot (Elektriske og elektroniske produkter)

16 © TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover. Sortering af affald  Q3.7 Hvor ofte sorterer du følgende affaldstype? Farligt affald (kemikalier, maling mv.)

17 © TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover. Sortering af affald  Q3.8 Hvor ofte sorterer du følgende affaldstype? Organisk madaffald

18 © TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover. Sortering af affald  Q3.9 Hvor ofte sorterer du følgende affaldstype? Imprægneret træ

19 © TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover. Sortering af affald  Q3.10 Hvor ofte sorterer du følgende affaldstype? Lysstofrør og lavenergipærer

20 © TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover. Sortering af affald  Q4. Har du lyst til at få mere information om, hvorfor og hvordan man skal sortere affaldet, og hvor du kan aflevere det?

21 © TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover. Sortering af affald  Q5. Ville du gerne have, at din kommune gav mulighed for, at du kunne sortere dit husholdningsaffald endnu bedre?

22 Statistisk sikkerhed Sortering af affald

23 © TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover. Statistisk usikkerhed De procenttal, der gengives i resultatafsnittet, er behæftet med en vis usikkerhed hidrørende fra, at man i stedet for at spørge alle i populationen kun har spurgt et mindre udvalg af dem. Usikkerheden kan angives som 95% sikkerhedsgrænse. Det betyder, at det sande procenttal ligger med 95% sikkerhed er følgende: Stikprøve- størrelse 5% eller 95% 10% eller 90% 15% eller 85% 20% eller 80% 25% eller 75% 30% eller 70% 35% eller 65% 40% eller 60% 45% eller 55% 50% 506,08,39,911,112,012,713,213,613,813,9 754,96,88,19,19,810,410,811,111,3 1004,35,97,07,88,58,99,39,69,8 1503,54,85,76,46,97,37,67,88,0 2003,04,24,95,56,06,46,66,86,9 2502,73,74,45,05,45,75,96,16,2 3002,53,44,04,54,95,25,45,55,65,7 4002,12,93,53,94,24,54,74,84,9 5001,92,63,13,53,84,04,24,34,4 6001,72,42,93,23,53,73,83,94,0 7001,62,22,73,03,23,43,53,63,7 8001,52,12,52,83,03,23,33,43,5 9001,42,02,32,62,83,03,13,23,3 1.0001,41,92,22,52,83,0 3,1 1.2001,21,72,02,32,52,62,72,8 2.0001,01,31,61,81,92,02,1 2,2 2.5000,91,21,41,61,71,81,9 2,0 7.0000,70,80,91,01,1 1,2

24 © TNS Gallup for Danmarks Naturfredningsforening Gallups undersøgelse er gennemført 13.-15. december 2010 og er baseret på GallupForum webinterviews med 1085 repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 år eller derover. Hvor store er baserne?


Download ppt "Sortering af affald Dato: 17. december 2010. Agenda Sortering af affald Dato: 17. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Celia Paltved-Kaznelson Danmarks."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google