Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Social Kapital – rig på relationer Hvad er virksomhedens sociale kapital? FIUs Udviklingsenhed.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Social Kapital – rig på relationer Hvad er virksomhedens sociale kapital? FIUs Udviklingsenhed."— Præsentationens transcript:

1 Social Kapital – rig på relationer Hvad er virksomhedens sociale kapital? FIUs Udviklingsenhed

2 Social kapital – en ressource for både ansatte og virksomhed Undersøgelser viser • Ansatte i virksomheder med høj social kapital er mere tilfredse med jobbet • Virksomheder med høj social kapital har bedre produktivitet og kvalitet

3 Social kapital i en virksomhed Samarbejds- evne Tillid Retfærdighed Kerne- opgave De sociale relationer Virksomhedens sociale kapital er en egenskab ved virksomheden som sætter organisationens medlemmer i stand til at løse kerneopgaven i fællesskab

4 4 Kerneopgaven – det er den, det handler om Fælles opgaveløsning styrker relationer Relationer skaber bedre opgaveløsning Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne befordrer processen Social kapital styrkes

5 5 Tillid - hvad er det på en arbejdsplads? Ledelse → medarbejderne •Ledelsen afgiver kontrol til medarbejderne i forventning om, at medarbejderne gør deres bedste for at løse arbejdsopgaverne Tillid generelt er: Accept af egen sårbarhed i forventning om at den anden ikke udnytter sårbarheden Rousseau, D. M. et al, 1998 Ansatte → Ledelse •Medarbejderne har tillid til ledelsen udøves for at varetage det fælles bedste

6 6 Retfærdighed - Hvad er det på en arbejdsplads? Har vi de arbejdsredskaber, vi har brug for? Forskellige former for retfærdighed • Fordeling af goderne • Processen: Hvordan fordels goderne? • Mellem personer: Hvordan behandler vi hinanden? • Information: Får vi de informationer vi har behov for?

7 • Det strukturelle: muligheder for samarbejde • Kompetencer: hvem må/kan hvad? • Strategisk: fælles mål 7 Samarbejdsevne – hvad handler det om?

8 Balancen Tillid - kontrol Tillid Kontrol Tillid Kontrol  Meningsløs kontrol  Skævvredet kontrol  Gabestokken  Bebrejdende kontrol  Overdreven kontrol  Formål der giver mening  Synlig og gennemskuelig feedback  Dialog og støtte ved fejl  Problemløsning ved fejl

9 9 Kerneopgaven – under forandring Kerne- opgave Kunder/ borgere Bestyrelse/ politikere Teknologi og viden Virksomhedens kapaciteter Faggruppe 3 Faggruppe 2 Faggruppe 1 Faggruppe 4 Faggruppe 6 Faggruppe 5

10 10 Relationel koordinering Opbygning af faglige og sociale relationer præget af •Fælles sprog og viden •Fælles mål •Gensidig respekt Kommunikation og samarbejde •Timing og hyppighed •Præcision •Problemløsning Jody Hoffer Gittel Faggruppe 4. Faggruppe 2 Faggruppe 3 Faggruppe 5 Faggruppe 6 Kerne- opgaven Faggruppe 1

11 11 Kerneopgaven – hvad er det? Bisca ? Produk- tion ? Salg og marketing Udvikling Økonomi Lager og distrib. Producere og sælge småkager og kiks Alfa Laval Kolding Produk- tion Lager og distrib. Økonomi Udvikling Salg og marketing Producere og sælge væskehåndterings- udstyr

12 12 Samlende Social kapital i balance Brobyggende Forbindende Grupper eller fag Øverste ledelse Afdelinger

13 13 Samlende Social kapital ude af balance Brobyggende Forbindende Grupper eller fag Øverste ledelse Afdelinger Subgrupper

14 14 Samlende Social kapital ude af balance Brobyggende Forbindende Grupper eller fag Øverste ledelse Afdelinger Centralistisk organisation Inspireret af Tage Søndergård Kristensen

15 15 Samlende Social kapital ude af balance Brobyggende Forbindende Grupper eller fag Øverste ledelse Afdelinger Løsere netværk Inspireret af Tage Søndergård Kristensen

16 Gruppearbejde I diskuterer følgende spørgsmål i 20 minutter: • Hvilke handlinger eller beslutninger hos jer styrker den sociale kapital – dvs. tillid, retfærdighed, samarbejdsevne • Hvilke handlinger eller beslutninger hos jer svækker den sociale kapital – dvs. tillid, retfærdighed, samarbejdsevne? • Hvad gør I får at skabe fælles mål for arbejdet? • Hvad gør I for at skabe gensidig respekt mellem faggrupper, afdelinger, ledelse og ansatte? I de sidste 10 minutter forbereder i tilbage- melding til plenum: Hvad styrker, hvad svækker social kapital?


Download ppt "Social Kapital – rig på relationer Hvad er virksomhedens sociale kapital? FIUs Udviklingsenhed."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google