Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AKT på Dybbøl Skolen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AKT på Dybbøl Skolen."— Præsentationens transcript:

1 AKT på Dybbøl Skolen

2 Adfærd, Kontakt, Trivsel
I denne sammenhæng et begreb, der på neutral vis beskriver elevens handlinger, gøren og laden Kontakt: Et begreb, der beskriver eleven i den sociale situation Trivsel: Et begreb, der fortæller om kvaliteten af elevens adfærd eller kontaktforhold. Trivsel er en forudsætning for udvikling og indlæring.

3 Målsætning for AKT på Dybbøl-Skolen
At styrke elevens trivsel og personlige udvikling At styrke relationerne At styrke klassens trivsel At medvirke til at inkludere børn med særlige behov

4 Styrende principper for AKT
Udvikling og positiv forandring foregår i relationer og sammenhænge præget af positive forventninger. Et barn gør det bedste han/hun magter i situationen. Adfærden kan være udtryk for uheldig mestrings/overlevelsesstrategi. Konflikter skal forstås som cirkulære processer, hvor de enkelte parters handlinger og sprog påvirker hinanden Udgangspunktet er det hele barn set i sammenhæng med barnets kontekst. AKT-arbejdet involverer forskellige parter ( kammerater, lærere/pædagoger og forældre).

5 AKT-centerets tilbud Forebyggende indsatser
Foregribende/ indgribende indsatser

6 Forældresamarbejde Diskussion ud fra forskellige dilemmaer.
Forebyggende: årgang Forældresamarbejde Diskussion ud fra forskellige dilemmaer. Derefter træffes fælles aftaler som årligt skal evalueres til forældremøder.

7 1. årgang Fri for mobberi Der arbejdes med empati - problemløsning og selvkontrol

8 Girafsprog 2. årgang Fokus på sprog og kommunikation
At lytte til egne behov og ønsker At iagttage den andens udtryk for følelser og ønsker Stille spørgsmål til den anden

9 Dream-team- klassemøder
3. årgang Dream-team- klassemøder Handler om at formulere sig Lytte til andre Være med til at træffe beslutninger

10 Web-etik 4. årgang Net identitet/ sikkerhed på nettet
Brug af billeder på nettet Sprogbrug Digital mobning Gode netvaner

11 5. årgang Legepatrulje Fra 2015
Leg og aktiviteter i frikvartererne med elever i indskolingen. Månedlige møder med tovholderne, hvor der indgår læring af konflikthåndtering. Oplevelser, dilemmaer drøftes

12 6. årgang Peer-Education
Peer educatere hjælper yngre elever med konfliktløsning. Der afholdes kursus for Peer-educatere, hvor der undervises i girafsprog, kommunikation, konfliktforståelse/håndtering Start efterår/vinter 2015

13 7.årgang 2014/2015 Legepatruljen Game Booster
Leg og aktiviteter med elever fra indskolingen i frikvartererne. : Ny Legepatrulje: 5. årgang Game Booster Elever ( pt. er det Legepatruljen) arrangerer sportsturneringer for mellemgruppen i spisepausen. : Interesserede elever fra udskolingen melder sig til at være Game Booster.

14 7.+8. årgang Body Talk Formål: at styrke de unges selvværd og kropsopfattelse De unge konfronteres dagligt i tv, blade og på internettet med idealiserede og manipulerede forbilleder. Body talk handler om at undersøge og debattere ud fra filmklip, oplæg og øvelser, hvordan vores kropsopfattelser bliver påvirket.

15 8. årgang Teambuilding Adventure race i Broager med sundhedskoordinatorerne

16 Foregribende/ indgribende indsatser
Bekymringssnak: En uforpligtende snak om den første bekymring i forhold til et barn eller en klasse. Jo før der gribes ind, des lettere er det at ændre udviklingen. Individuelle samtaler og støtte til elever: der er i vanskeligheder. Trivselsundersøgelse: AKT-vejlederen opretter en undersøgelse af klassens trivsel i samråd med klasseteamet. Denne undersøgelse danner baggrund for eventuelle interventioner/ kollegial vejledning. AKT-indsatser på klasseniveau: Specifikke indsatser i klasser, hvor der er opstået problemer, f.eks. med mobning. Kurser: F.eks. Bodytalk, webetik Observation i klassen: Observationsfokus aftales på forhånd. Observationen er efterfølgende udgangspunkt for selvrefleksion eller kollegial vejledning. Rådgivning/vejledning til lærere: Konflikthåndtering Klassemøder Planlægning af en klasses trivselsdag Klasseledelse Samarbejdsøvelser Sproget i klassen


Download ppt "AKT på Dybbøl Skolen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google