Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fælles bestyrelsesmøde Ødis skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fælles bestyrelsesmøde Ødis skole"— Præsentationens transcript:

1 Fælles bestyrelsesmøde Ødis skole 28.01.2013
PALS Positiv Adfærd i Læring og Samspil- Mål: At skabe støttende læringsmiljøer, hvor børnene kan lykkes med læring. Ødis skole Ødis skole

2 Vi ser positivt på fremtiden

3 Pals på Ødis skole

4 Hvem kan få udbytte af PALS?
Målgruppen for den danske PALS-model er alle elever på skolen. Eleverne opdeles i tre målgrupper, hvor tiltagene organiseres på tre niveauer: Børn med særlige behov (i det røde felt): Indgribende støtte- og behandlingstiltag for de få elever (0-5 %) i alvorlige adfærdsvanskeligheder Børn i risikogruppe (i det gule felt): Foregribende støttetiltag for nogle elever (10-15 %) med risiko for udvikling af adfærdsvanskeligheder Børn i normalområdet (i det grønne felt): Forebyggende tiltag for alle elever Det sociale fællesskabs regler er for alle og skal læres af alle. Ingen børn stilles udenfor – uanset deres vanskeligheder. PALS er proaktiv og forebyggende, så skolens ansatte er på forkant med, hvordan de handler over for børnene og forebygger, at bekymringer udvikler sig til alvorlige problemer.

5 Kan nogen/noget i omgivelser ændres for at fremme positiv adfærd, og sørge for at barnet lykkes bedre med at gøre, som forventet ? (Børn ønsker at samarbejde!) Tidspunkt Fysiske forhold Rutiner Kammerater Konsekvenser Pædagoger Lærer Undervisningsdiff. Relationen Kommunikation Forældre

6 Teori Der findes ikke ét teoriperspektiv, som alene kan rumme den store kompleksitet der ligger i at udvikle skoler, lærings- og udviklingsmiljøer. PALS har derfor et multiteoretisk afsæt, hvilket ikke skal forveksles med en tilgang, der giver frit valg på alle hylder. Teorierne til baggrund for PALS handler både om individuelle, familiemæssige og samfundsmæssige udgangspunkter. Det drejer sig bl.a. om psykologiske teorier om, hvordan adfærd udvikler sig i et samspil mellem barnet og dets omgivelser , et perspektiv om social kontrol og tilknytning, samt et læringsteoretisk perspektiv. Overordnet bruges teorier, der understøtter en positiv ressourcefokuseret tilgang. I PALS handler det netop om, hvordan vi kan understøtte det, der virker, og hvad vi som voksne skal gøre anderledes for at få eleven til at lykkes.

7 PALS - et 3-årigt projekt
Planlægning og oplæring af ansatte i skole og SFO 2. år De planlagte tiltag igangsættes i skole/SFO Fra 3. år Vedligeholde og videreudvikle tiltagene

8 Hellere pro-aktiv end re-aktiv
PALS på Ødis skole PALS er et skoleomfattende system, som involverer alle elever og voksne på skolens forskellige arenaer. Hensigten med PALS er: Udvikle et trygt læringsmiljø for alle børn og voksne gennem en fælles positiv skolekultur Øge faglige og sociale kompetencer Forebygge og reducere antallet af adfærdsproblemer Fælles kompetenceudvikling for de voksne på skolen Hellere pro-aktiv end re-aktiv

9 PALS fokuserer på Gode og effektive beskeder Ros og opmuntring 5:1
Grænsesætning Problemløsning Positiv involvering

10 Negative oplevelser Positive oplevelser

11 Ødis skole har fokus på fagligheden – Og vi tror på at socialt kompetente børn lærer bedst.
Vores indsatser vil derfor altid stå på to ben. Trivslen og fagligheden Det anskues måske bedst ved at se vores fem lokale mål for skoleåret 13/14: Afdelingsopdelt skole IT-Udvikling Læsning i alle fag Ressourceteam Inkluderende læringsmiljøer


Download ppt "Fælles bestyrelsesmøde Ødis skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google