Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til informationsmøde om 0. klasse på Skovshoved Skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til informationsmøde om 0. klasse på Skovshoved Skole"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til informationsmøde om 0. klasse på Skovshoved Skole 2012-13

2 Aftenens program: Formålet i skolestarten Udskudt klassedannelse Kriterier for klassedannelse Inden skolestart Første skoledag De første 6 uger Efter de første 6 uger Dagligdagen i 0. klasse/GFO/skolen generelt

3 Formål i skolestarten er:
At etablere harmoniske og velfungerende klasser At skabe klassesammensætninger, der tilgodeser det enkelte barns udviklingsmuligheder og kompetencer At alle lærer hinanden at kende for at styrke samarbejdet på tværs af årgangen til gavn for resten af skoleforløbet At skabe oplevelse af, at vi alle er en del af et fællesskab

4 Derfor har vi valgt at udskyde klassedannelsen…
Det betyder, at børnene begynder året i mindre grupper (ca. 13 børn pr. gruppe). Der er én voksen knyttet til hver gruppe. Grupperne kommer til at være sammen de andre grupper, så de altid er to grupper sammen. Efter 6 uger dannes klasserne. Det er tredje år vil udskyder klassedannelsen.

5 Med afsæt i et godt kendskab til børnene, dannes klasserne ud fra følgende kriterier:
Det enkelte barns kompetencer Sociale relationer mellem børnene God spredning af faglig, social og familiemæssig baggrund Modenhed og alder Klassestørrelse og kønsfordeling Særlige individuelle hensyn som skolen skønner nødvendige at tage

6 Inden skolestart… Åbent hus den 5. januar 2012 Samtaler med børnehaverne og indhentning af børneplanerne og indskrivningsoplysninger Besøg på skolen – fotografering – efter endelig indskrivning Information fra skole/GFO I forældre kommer på ”forældreintra”

7 Første skoledag… Velkomst ved 0. årgang – eller i aulaen den 16. august kl. 10 3. årgangs elever tager imod Samtale, navneleg, tegninger m.m. i grupperne i 0. årgangs lokaler (Imens) Forældre informeres om intra, trafik m.m. Forældrene ”får lov” til at være med i 0. årgang

8 De første 6 uger… Fælles samling hver morgen Børnene arbejder i grupper (13 børn) Grupperne arbejder også sammen Vi bestræber os på, at børnene altid er sammen med nogle de kender Alle arbejder med samme indhold og samme emner Fælles oplevelser og arrangementer hver uge

9 Én dag – de første 6 uger… Fælles morgensamling for alle – fast tjek ind sted Frikvarter – motorisk opgaver Arbejde i grupperne – opgaver og aktiviteter – dansk, rim og remser, matematik, billedkunst, idræt, motoriske lege m.m. Fælles oplevelser – film, sang, historie, teater… Pauser…

10 Efter de 6 uger… Klassedannelse på baggrund af de nævnte kriterier Det første forældremøde i klasserne De første skole/hjem-samtaler

11 Om lidt… Går vi til 0. årgangs lokaler, hvor I vil blive informeret om og kan spørge ind til… Dagligdagen i 0. årgang GFO (fritidsordningen) Skolen mere generelt og gensidige forventninger mellem skolen og jer (ved ledelsen)

12 Velkommen til Skovshoved Skole!

13 På Skovshoved Skole forventer vi, at alle påtager sig et ansvar for, at alle har det godt. Det individuelle hensyn, må aldrig gå forud for hensynet til andres/alles trivsel. Vi har et fælles ansvar og et ansvar for fællesskabet. På Skovshoved Skole ved vi, at konflikter er en del af livet. Vi er bevidste om, at alle konflikter ikke kan elimineres. Vi ruster børnene til at møde, håndtere og løse konflikter på konstruktiv og værdig måde. Det ansvar, vi på Skovshoved Skole forventer, at alle påtager sig, vedrører ikke kun den måde, vi behandler hinanden på. Det vedrører også det fælles ansvar for at forebygge mobning, at konstatere og gribe ind over for den samt at afmontere mobningen, når den er opstået. At man som forældre tager udsagn om mobning såvel vedr. eget barn som andre børn alvorligt, taler med barnet om det, kontakter andet involveret barns forældre, lærere og skolen. Den bestemte forebyggende indsats mod mobning, som vi har på Skovshoved Skole, er udtryk for et bevidst valg. Vi forventer, at alle bakker op om denne forebyggende indsats.


Download ppt "Velkommen til informationsmøde om 0. klasse på Skovshoved Skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google