Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få."— Præsentationens transcript:

1 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 1 Parallelhandel Overgangsbestemmelser mellem biociddirektivet og biocidforordningen

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 2 Undtagelser fra krav til godkendelse Databeskyttelsesreglerne Krav til annoncering Ændring af den nationale godkendelsesordning Gebyrer og afgifter

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 3 Undtagelser fra krav til godkendelse, kapitel XII En fare for folkesundheden, dyrs sundhed eller miljøet ikke kan bekæmpes på anden vis. Biocidmiddel med nyt aktivstof.  Særregler for forsøg og tests til forsknings- eller udviklingsformål, der indebærer anvendelse af et ikke-godkendt biocidmiddel, eller et aktivstof udelukkende beregnet til anvendelse i et biocidmiddel.

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 4 Parallelhandel, dvs. import over landegrænser, art. 53  Der kan søges om tilladelse til parallelhandel af et biocidmiddel, der allerede er godkendt i en anden medlemsstat, og som er identisk med et biocidmiddel, der allerede er godkendt i DK (= ”referenceproduktet).

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 5 ”Identiske biocidmidler” er: fremstillet af samme virksomhed, en dattervirksomhed eller på licens, identiske i specifikation og indhold fsva. aktivstoffer og formuleringstype, ens mht. de tilstedeværende ikke-aktivstoffer, og er enten ens eller tilsvarende mht. emballagens størrelse, materiale eller form fsva. den potentielle negative indvirkning på produktets sikkerhed for menneskers og dyrs sundhed eller miljøet.

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 6 Databeskyttelse, art. 59 - 63, 66 - 67 HO: Databeskyttelse U: Dataadgangstilladelse, der opfylder forordningens krav, eller databeskyttelsesperioden iht. forordningen er udløbet (5-15 år). Tvungen dataudveksling. Derudover er der elektronisk og gratis offentlig adgang efter godkendelsen af aktivstoffet/biocidmidlet til visse oplysninger.

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 7 Annoncering, art. 72 CLP-forordningen fra den 1. juni 2015 Derudover biocidforordningens art. 72 Annoncering må f.eks. ikke indeholde ord som: Uskadelig Naturlig, og Miljøvenlig

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 8 Ændring af den nationale godkendelsesordning  Ændring af kemikalieloven vedtaget den 12. marts 2013.  Indføre databeskyttelseskrav  Biocidmidler, som ikke er dækket af forordningens regulering  Den nærmere regulering af den nationale godkendelsesordning vil ske ved en ændring af bl.a. bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 9 Gebyrer og afgifter, art. 80  Ansøgningsgebyrer + årlige gebyrer + afgifter til ECHA.  Ansøgningsgebyrer mv. til MST.

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 10 Overgangsbestemmelser, art. 90-93 Overgangsbestemmelser for ansøgninger om godkendelse af biocidmidler indgivet iht. biociddirektivet. Ansøgninger, der indgives iht. biociddirektivet, og som ikke er afsluttet pr. 1/9-13, vurderes som hovedregel iom. biocidforordningen.

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen SIDE 11 Overgangsbestemmelser for biocidmidler, der ikke er omfattet af biociddirektivet, men af biocidforordningen. Biocidmidler, der ikke er omfattet af biociddirektivet, men af biocidforordningen, og som er på markedet den 1/9-13, skal søges godkendt senest den 1/9-17.


Download ppt "Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google