Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Etikken halter bagefter Accelereret hastighed -antallet af teknologiske nyskabelser per tidsenhed vokser Ukendte konsekvenser Ingen erfaring at læne sig.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Etikken halter bagefter Accelereret hastighed -antallet af teknologiske nyskabelser per tidsenhed vokser Ukendte konsekvenser Ingen erfaring at læne sig."— Præsentationens transcript:

1 Etikken halter bagefter Accelereret hastighed -antallet af teknologiske nyskabelser per tidsenhed vokser Ukendte konsekvenser Ingen erfaring at læne sig opad Intet opdateret eller parat etisk beredskab Det etiske råd efterlyser: ”Etik til tiden”

2 Teknik og etik Ethos (gr.) = sæder, sædvane Moral (lat.) skik Techne = færdighed –1. Formålsrettet standardiseret handlemåde –2. Anvendelse af værktøj –3. Samling af praktiske fremgangsmåder

3 Det absolut gode Platon: Det gode, det sande, og det skønne - er det…. Som det gode det sande og det skønne har del i” - Viist - men anvendeligt? Det gode formuleres typisk abstrakt, det onde konkret Det gode er selvopretholdende, det onde selvundergravende Kant ”Du skal kunne ville at reglen for din handling kan blive almen lov” (ca.)

4 Alt med måde? Aristoteles: Alt med måde - det gode er relativt til situationen Er menneskerettigheder også relative? - slaveri, voldtægt, dyre- eller børnemishandling? Findes der undtagelser? F.eks. I forskningsøjemed eller straf jf. reglen om det mere onde, der helliger det mindre onde.

5 Hårdt arbejde ikke at have etiske kodeks Hvis vi ikke har en mullah, en præst eller en moralsk prædikant over os hele tiden: Frihed fordi vi selv kan udregne vores værdier og selv skal forvalte vores dem Nødt til at tænke selv nødt til selv at tage ansvaret

6 Barrierer for etisk stillingtagen: Vi mangler viden om såvel fakta, muligheder og konsekvenser Vi har uddelegeret mange holdningsspørgsmål til eksperter og fagfolk Autonomidyrkelse – svært at tage stilling på samfundsniveau, og svært for den enkelte at gøre alene. Tendens til at ville placere ansvaret et andet sted. Vækst i jurister og retssager Vækst i forsikringer Fokus på rettigheder, pligter og krav Tendens til at gøre en dyd ud af at ikke have eget ansvar. Klæde sig med uvidenhed.

7 Etik kontra jura Lovligt i dag, ulovligt i morgen Jura/ anstændighed/lovlydighed skylder vi samfundet Etik skylder vi ….. Os selv, hinanden, Gud?

8 Redskaber, der kunne indgå i en teknologi-etik, men som er svære at lave Målestok for hvordan kortsigtede virkninger skal afvejes i forhold til langsigtede Målestok for at vægte sammensætninger og negative og positive virkninger Politik omkring hvilken grad og hvilken form for uvidenhed mht. virkninger, der kan tolereres før en ny teknologi markedsføres/sættes i produktion Stillingtagen til egne samt befolkningens/ekspertes uto- og dystopier. Og selvfølgelig: Åbenhed, debat, hensigtserklæringer, der menes alvorligt.

9 Værd at have med sine etiske overvejelser  retning man planlægger at anslå (hvor er det man kan bidrage, hvilke farer, muligheder er der)  Fornemmelse af hvad der er gavnligt på området (for kunder, miljø, forskning, salg?)  Afsøgning af hvad der hersker konsensus om /hvor slagene står / om noget kan anses for den rette vej, om noget kan forsvares som det rette for den pågældende.  Lege med etiske dilemmaer på forhånd


Download ppt "Etikken halter bagefter Accelereret hastighed -antallet af teknologiske nyskabelser per tidsenhed vokser Ukendte konsekvenser Ingen erfaring at læne sig."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google