Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Social kreativitet 10 billeder Dømmekraft Midtens fylde Balancegang

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Social kreativitet 10 billeder Dømmekraft Midtens fylde Balancegang"— Præsentationens transcript:

1 Social kreativitet 10 billeder Dømmekraft Midtens fylde Balancegang
Middelvej Flow Ydmygelse Tolerance Perspektivskifte Tænke i alternativer At huse nogen

2 Demonstration Pædagogens pligt. Mortens selvbestemmelse. Pædagogens overbevisning. Mortens interesse/overbevisning. Pædagogens pligt. Mortens selvbestemmelse. Pædagogens overbevisning. ”Demonstration” Dilemma: ”Morten vil til demonstration” Mortens interesse/overbevisning Pædagogens overbevisning. Mortens interesse/overbevisning. Pædagogens pligt. Mortens selvbestemmelse. Blive hjemme

3 Social kreativitet (i)
Dømmekraft Evnen til at skelne og fælde domme (vurdere) – især i svære situationer, der involverer andre mennesker, og hvor etik og moral spiller ind. Moral (latin mores, sædvane, sæder) (Regler for) rigtigt og forkert Hvad er det rigtige at gøre? Etik (græsk ethos, sædvane, sæder) (antagelser om) det gode og det onde Hvad er den gode handling?

4 Midtens hverken-eller
Marcus Aurelius ”Kejser Marcus Aurelius tanker ”til sig selv” 167 Social kreativitet (ii) Midte Midtens hverken-eller Hverken A eller ikke-A; enten A eller B; både A og B. Hverken A eller B: Negativ definition af midten C som afstandtagen fra det ensidige (perspektiv, tilgang) Midtens fylde Midtens C som kreativt alternativ. Midten som fylde i stedet for tomhed: Et punkt kendetegnet ved ligevægt og balance.

5 Social kreativitet (iii)
Balancegang En kombination af to perspektiver og/eller tilgange afhængig af situationen. at komme sig-skadesreduktion myndiggørelse-særligt hensyn Kontrol og tillid er begreber og mekanismer, som vi ser som indbyrdes uafhængige, der løbende må balanceres imod hinanden. Mere af den ene, medfører ofte mindre af den anden: Jo større tillid, jo mindre kontrol og omvendt. Niklas Luhman ”Tillid – en mekanisme til reduktion af social kompleksitet”, 1968

6 Tre gyldne middelveje: Fejhed - mod - dumdristighed
Aristoteles ( ) ”Den nikomacheiske etik” Social kreativitet (iv) Middelvej Et menneske med veludviklede dyder (græsk phronesis, kløgt) forstår at vælge den rette midte mellem to yderpunkter – den gyldne middelvej Tre gyldne middelveje: Fejhed - mod - dumdristighed Nærighed - gavmildhed - ødsel Ubehersket - besindighed - ligeglad

7 Social kreativitet (v)
Flow En mental tilstand mellem begejstring og kontrol, hvor vi oplever os selv fuldt ud opslugt af det, vi beskæftiger os med. Flow er ekstase, fordi vi er ved siden af os selv. Vi glemmer os selv og ”bliver ét” med den aktivitet, vi udfører. En oplevelse af, at alt falder på plads, hvor tid og sted ophører, og vores aktivitet giver mening og nydelse, mens vi gør det. Mihály Csíkszentmihályi ”Flow: The Psychology of Optimal Experience”, 1990

8 Al sand hjælpen begynder med ydmygelse:
Søren Kierkegaard ”Synspunktet for Min Forfatter-Virksomhed”, 1859 Social kreativitet (vi) Ydmygelse Al sand hjælpen begynder med ydmygelse: Hjælperen, den empatiske, må først ydmyge sig under den, hun vil hjælpe. Tjene, ikke herske; være den tålmodigste, ikke den herskesygeste. En villighed til indtil videre at affinde sig med at have uret og i ikke at forstå, hvad den anden forstår. ”at man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.”

9 Social kreativitet (vii)
Tolerance Evnen til accept af den andens synspunkter og normer, uanset om man er enig eller uenig. En evne der beror på skellet mellem accept af den andens ret til at ytre sig og respekt for den andens dømmekraft. John Locke ”Et brev om tolerance” 1689

10 Social kreativitet (viii)
Perspektivskifte Mængdecirkler x,y,z = enkelte perspektiver (eks. normalisering og særligt omsorgshensyn; hensyn til borger, personale og myndighed). Fællesområdet = den sociale handling, opgave, arbejde. Venn-diagrammet viser: Perspektiver er noget man vælger Muligheden for at skifte frem og tilbage mellem perspektiver To eller flere perspektiver kan være i anvendelse samtidig om samme genstand (sociale handling, opgave, arbejde). E. Tranekjær Rasmussen ”Bevidsthedsliv og erkendelse” 1956

11 Social kreativitet (ix)
Alternativ Tænke i alternativer Håndtering af etiske problemer og dilemmaer er en kreativ aktivitet, der kræver overblik og nytænkning. Dilemmahåndtering Håndtering af etiske dilemmaer kræver etisk bevidsthed, dømme-kraft og refleksion.

12 Social kreativitet (x)
At huse nogen Evnen til åbenhed og modtagelighed er en kreativ dimension af social- og omsorgsarbejde – ikke mindst empati. Evnen til at rumme den anden, det andet, det fremmede og anderledes, uden at miste sig selv.


Download ppt "Social kreativitet 10 billeder Dømmekraft Midtens fylde Balancegang"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google