Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PEST Analyse værktøj. PEST-analysen •P- olitical – Politiske og lovgivningsmæssige forhold •E- conomical – Økonomiske og demografiske forhold •S- ociocultural.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PEST Analyse værktøj. PEST-analysen •P- olitical – Politiske og lovgivningsmæssige forhold •E- conomical – Økonomiske og demografiske forhold •S- ociocultural."— Præsentationens transcript:

1 PEST Analyse værktøj

2 PEST-analysen •P- olitical – Politiske og lovgivningsmæssige forhold •E- conomical – Økonomiske og demografiske forhold •S- ociocultural – Sociale og kulturelle forhold •T- echnological – Teknologiske og miljømæssige forhold

3 1. Politiske og lovgivningsmæssige forhold •Lovgivning •Mærkning •Emballage •Indhold - f.eks. lister over tilladte henholdsvis forbudte råvarer/produkter •Produktansvar •Produktstandarder •Konkurrencelovgivning •Miljøregler og love •Licitationer - tender. •Politik •Det politiske system og klima •Beslutninger der har direkte/indirekte indflydelse på egen branche/virksomhed •Stigende indflydelse til interesseorganisationer PEST-analysen

4 2. Økonomiske forhold •Indkomstfordeling •Opsparing •Gæld •Adgang til finansiering/lånemuligheder •Leveomkostninger PEST-analysen

5 3. Demografiske forhold •Populationens/befolkningens størrelse •Befolkningens vækstrate •Alderssammensætning •Befolkningens etniske sammensætning •Uddannelsesniveauer •Husstandssammensætning - antal personer pr. bolig/adresse-husstand •Populationens geografiske placering, urbanisering og ændringer heri PEST-analysen

6 4. Socio-kulturelle forhold •Kulturelle værdier: •Meninger om sig selv •Det ideelle jeg •Det reelle jeg •Meninger om andre mennesker/personer •Meninger om/holdninger til organisationer •Holdninger til samfundet •Holdninger til natur og miljø •Holdninger til universet •Normer - kerneværdier •Subkulturer •Trends - kulturelle værdier skifter over tid PEST-analysen

7 Et eksempel… •Hvad er den største ændring i normer og værdier i den vestlige verden, de seneste 20 år? •Individualisering – i alle aspekter af samfundet •Nævn produkter der reflekterer dette

8 5. Teknologiske forhold •Accelererende teknologisk udvikling - stiller krav til forandringsvillighed •Investeringer i F&U - budgetstørrelser og hvilke områder der forskes og udvikles i •Stigende kontrol med den teknologiske udvikling - behov for at beskytte forbrugere og samfundet mod den hastige udvikling i komplekse (og skadelige!) produkter PEST-analysen

9 6. Miljø- og natur-forhold •Begrænset mængde af naturens råmaterialer •Stigende energiomkostninger •Stigende forurening •Regeringernes forskellige holdninger til miljøspørgsmål •Hvilken branche har i den grad skullet omstille sig, pga ændrede miljøforhold? PEST-analysen

10 Interaktion mellem de 6 faktorer! Selv om faktorerne er blevet beskrevet separat, skal man være opmærksom på deres interaktion! Interaktionen sætter scenen for nye muligheder såvel som for nye trusler. Eks. Befolkningsvækst (demografi) medfører knappe ressourcer og forurening (miljø) som medfører større krav til lovregulering (lovgivning). Restriktionerne leder til nye teknologiske løsninger og produkter (teknologi). Hvis løsningerne og produkterne har den rigtige pris (økonomi) ændrer de måske på attituder og adfærd (socio-kulturelt). PEST-analysen


Download ppt "PEST Analyse værktøj. PEST-analysen •P- olitical – Politiske og lovgivningsmæssige forhold •E- conomical – Økonomiske og demografiske forhold •S- ociocultural."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google