Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NDU 4-9-09 Jan Jaap Rothuizen Pædagogik og etik NDU 4-9-09 Jan Jaap Rothuizen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NDU 4-9-09 Jan Jaap Rothuizen Pædagogik og etik NDU 4-9-09 Jan Jaap Rothuizen."— Præsentationens transcript:

1 NDU 4-9-09 Jan Jaap Rothuizen
Pædagogik og etik NDU Jan Jaap Rothuizen

2 Dagens program 8.30 - 9.30 : oplæg: pædagogik og etik
: oplæg: (1) en universel ret - (2)selvbestemmelse og samliv –(3) den pædagogiske opgave : gruppearbejde: fordøjelse (evt. spørgsmål?) : Plenum + klip + pædagogikkens opgave : fokus på de funktionelel sider, tag dig i agt for de dysfunktionelle 13.30 – 14.15: gruppearbejde (opgave) : plenum 14.45 – 15.00: afrunding af dagen d

3 Dagens program Pædagogik og etik
Den etiske fordring der blev gjort til lov ” Vi er ikke alene. Ingen selvbestemmelse uden de andres oplæg, ingen selvbestemmelse uden konflikt. Etikken hjælper pædagogikken Tilsvarende kan vi vurdere hvordan det lykkes andre at manifestere sig som etiske subjekter Pædagogikken spørger: hvad fordrer det af mig/os hvis han i højere grad skulle kunne manifestere sig som et etisk subjekt? d

4 Pædagogik og etik Etik handler om ”at det gode bliver gjort”
Om vi gør det, er op til os selv: vi har et valg. Pædagogik handler om det at kunne udfolde sig som et etisk subjekt, dvs. som én der kan træffe valg. Hvis jeg tror jeg ved hvordan jeg kan få dig til at blive selvstændig, bliver du det ikke. Men hvis jeg overlader det helt til dig, bliver du det heller ikke. d

5 Pædagogik og etik Pædagogik er et paradoksalt foretagende
Pædagogik kan blive informeret af viden –men man kan ikke vide alt. Det er en uafviselig opgave for den enkelte pædagog selv at formidle mellem teori og praksis. Pædagogik handler om sam-spil Pædagogik er løbende at træffe valg om hvad der mon er det rigtige at gøre i situationen. d

6 En balancekunst ++ SAMSPIL ÷ Jeg vil dig noget Gør som jeg vil
Jeg tager bestik af dine udspil og tilbagespil Jeg overlader det til dig d

7 Den dysfunktionelle balance
Gør som jeg vil Ikke pædagogik Jeg overlader det til dig d

8 Den funktionelle balance
Jeg vil dig noget SAMSPIL Jeg tager bestik af dine udspil og tilbagespil d

9 Den etiske fordring der blev gjort til lov
I det moderne er ”frihed” vores ledetråd Frihed bliver til en universel, dvs ubegrænset, ret: Alle mennesker er født lige og bør have lige andel i samfundets styre og dets goder. (1776, 1789/91) Grundloven fastslår i § 71: ”Den personlige frihed er ukrænkelig” Loven dømmer os til pædagogik Det kan blive dyrt…….. d

10 Vi er ikke alene. Ingen selvbestemmelse uden de andres oplæg, ingen selvbestemmelse uden konflikt.
Jeg træder ind i en verden andre har lavet Det jeg kan har jeg lært ved at deltage i de andres verden Hvis båndene bliver for snærende, må jeg afprøve hvad der sker hvis jeg frigør mig d

11 Vi er ikke alene ++ Mening Dømmekraft ÷
Jeg har en idee om hvad jeg vil Jeg kører mit eget løb Mening Dømmekraft ÷ Jeg er knyttet til de andre Jeg tilpasser mig helt d

12 Den dysfunktionelle side
Jeg kører mit eget løb labil Jeg tilpasser mig helt d

13 Den funktionelle side Mening Dømmekraft
Jeg har en idee om hvad jeg vil Mening Dømmekraft Jeg er knyttet til de andre d

14 Vi er ikke alene. Ingen selvbestemmelse uden de andres oplæg, ingen selvbestemmelse uden konflikt.
En konstruktion af en fælles virkelighed, der opleves som meningsfuld Mening er derfor et mere brugbart pejlemærke end frihed d

15 Den pædagogiske opgave
Indgå i en forhandlingsproces Forstå den anden: forstå hvordan hans vilje giver mening (kontakt, skifte kontekst) Sætte den vilje i en meningsfuld kontekst, dvs gøre den sociale situation forståelig for den anden (social fantasi, fælles kontekst) Kommunikere at man er sammen om denne sociale situation (relation) Eks. Eskild og Erna d

16 Marie drikker kaffe d

17 Inge klipper …… d

18 Pædagogikkens opgave Hvordan kan vi skabe en situation
som opleves som meningsfuld for os hvor hans funktionelle side kan komme frem hvor han kan bruge sin dømmekraft, dvs ”gøre det gode” hvor han er et etisk subjekt Hvad kræver det af mig? Hvordan kan jeg holde fast i min funktionelle sider? Hvad skal jeg passse på for? d

19 Etikken hjælper pædagogikken
Det gode kan ikke findes, kun søges -fordi det kommer an på så meget…… Men vi kan vurdere virkeligheden i forhold til det efterstræbelsesværdige: for meget og for lidt Det gode For meget af det gode For lidt af det gode d

20 Etikken hjælper pædagogikken
For at undgå for meget og for lidt, skal vi afbalancere det gode med noget, der er lige så godt, men som trækker i en anden retning tålmodighed passivitet jage handlekraft d

21 Etikken hjælper pædagogikken
Etikken/pædagogikken handler om hvad pædagogen gør. Modellen giver os en mulighed for at lave kritiske overvejelser over egne handlinger d

22 Tilsvarende kan vi vurdere hvordan det lykkes andre at manifestere sig som etiske subjekter
++ Jeg kan være her Aggressiv ÷ Jeg kan rumme jer andre Indesluttet d

23 Pædagogikken spørger: hvad fordrer det af mig/os hvis han i højere grad skulle kunne manifestere sig som et etisk subjekt? Jeg kan være her Give plads kontaktø dømmekraft Jeg kan rumme jer andre Beskytte xx d

24 Pædagogikken spørger: hvad fordrer det af mig/os hvis han i højere grad skulle kunne manifestere sig som et etisk subjekt? Og hvordan ser mine/vores dysfunktionelle side så ud? ++ Give plads Jeg trækker mig ÷ Kontrollerende Beskytte xx d

25 Når to dysfunktionelle sider spiller sammen
Aggressiv Jeg trækker mig Indesluttet Kontrollerende d

26 Opgave Identificer hvordan xx kunne manifestere sig som et etisk subjekt. Begynd eventuelt ved hans/hendes dysfunktionelle side. Identificer hvilken funktionel side det kræver af jer hvis I vil have hans/hendes funktionelle side frem I hvilke kontekster er der størst chance for at begge parter viser en funktionel side frem? d


Download ppt "NDU 4-9-09 Jan Jaap Rothuizen Pædagogik og etik NDU 4-9-09 Jan Jaap Rothuizen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google