Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde og Ledelse i almen praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde og Ledelse i almen praksis"— Præsentationens transcript:

1 Samarbejde og Ledelse i almen praksis
Martin Munk og Heidi Bøgelund Frederiksen

2 Disposition for i dag 9.15 - 10.00 Intro og organisationsteori (Pause)
Ledelse og samarbejde Forandringer (CASE) (Frokost) Konflikter (Film og CASE) Værdigrundlag i almen praksis

3 De syv lægeroller

4 Hvad er en organisation?
Def.: ”Et socialt system, der er bevidst konstrueret med det formål at realisere bestemte mål” (Jacobsen, D; Hvordan organisationer fungerer: 2006) Socialt System Bevidst konstrueret Realisere (samarbejde) bestemte mål

5 Organisationsadfærd og processer
Omgivelser Formelle træk Organisationsstruktur Mål og strategi Uformelle træk Organisationskultur Magtforhold Ledelse Organisationsadfærd og processer Motivation Kommunikation Beslutninger Læring Ændring Ressourcer Resultater Feedback Jacobsen, D; Hvordan organisationer fungerer: 2006

6 Figur: Forskelle mellem produktion af varer og tjenesteydelser
Produktion af tjenesteydelser Produkt Fysiske ting Immaterielle goder Konsumption Sker uafhængigt af produktionen Sker samtidigt med produktionen Relation mellem producent og kunde Afstand, upersonlig, ikke direkte kontakt Nærhed, direkte og personlig kontakt Vigtigste faktor i produktionen Maskiner, kapitalintensiv Mennesker, arbejdskraftintensiv, viden Figur: Forskelle mellem produktion af varer og tjenesteydelser

7 Professionelt bureaukrati
Organisationsformer Maskinbureaukrati Standardisering af arbejdsprocesser Mekanisk/regelstyret Centraliseret Professionelt bureaukrati Standardisering efter specialer Decentraliseret Enkel struktur Koordinering ved direkte styring Organisk/fleksibel Adhocrati gensidig tilpasning

8 Forandringspres på almen praksis
Eksternt pres Flere opgaver Effektivisering Professionalisering Kvalitetsmål for god behandling Servicemål for god behandling Lægemangel

9 Regionernes vision ”Øget brug af praksispersonale og professionalisering af praksisdriften gør det muligt for praksis at passe flere patienter end de gør i dag. Det betyder samtidigt, at hver praktiserende læge kan påtage sig et øget antal patienter, hvilket også vil afhjælpe den stigende lægemangel” ”Samtidigt giver store klinikker lægerne mulighed for at udvikle særlige kompetencer indenfor udvalgte fagområder. Almen praksis kan hermed i højere grad udgøre nærområdets alternativ til nogle af de opgaver, der ellers varetages andre steder i sundhedsvæsnet”

10 Forandringspres på almen praksis
Internt pres Fra små enheder til større enheder Nye læger med andre forventninger Øget antal personale Mere specialiseret personale

11 Pres på almen praksis Maskinbureaukrati Professionelt bureaukrati
Effektivitet Ensartethed Faglighed Professionalisering Almen praksis

12 Hvad er ledelse? Den klassiske definition:
1. Organisering af arbejdsopgaver og den koordination, der følger af arbejdets opdeling. 2. Ledelse af ressourcerne og kollegaerne i arbejdsprocessen. 3. Styring af målet = nå et resultat. (Fra : Jacobsen; ”Hvordan organisationer fungerer”, 2006)

13 Ledelsesopgaver Planlægning Organisering Kontrol Styring
Problemløsning Koordinering Netværksbygning Delegering Kommunikation Vejledning Information Motivation Konsultering Anerkendelse Støtte Udvikling

14 Administration versus Lederskab
Planlægning Fordeling af ansvar Kontrol At løse opgaver At skabe lydighed Rationalitet Afstand til andre = Håndværket Vision/mission Kommunikere visioner Motivation/inspiration Innovation/forandring At skabe engagement Intuition Empati/indlevelse = inspirationen

15 Det institutionelle niveau
Det administrative niveau Det operative niveau Ledelsesniveauer i større organisationer

16 Den praktiserende læge
Skal agere på alle niveauer Skal varetage en lang række administrative og ledelsesmæssige opgaver, der ikke er relateret til patientbehandling Forskellige roller kræver refleksion!

17 Samarbejde i almen praksis
Mange mennesker samlet et sted med et formål kræver Ledelse Struktur Tillid og åbenhed Adskillelse af person og problem Kommunikation

18 Samarbejde i almen praksis
Flere niveauer Mellem læger Mellem personalet indbyrdes Mellem læger og personale Samarbejdet kræver daglig kommunikation!

19 Kommunikation kan være svær
Uforudsigelig og travl hverdag Mange informationer hele tiden Koordinering af aktiviteter Kommunikation foregår ofte mellem lægerne indbyrdes og personalet indbyrdes Kommunikationsbrister Nedprioritering af kommunikationen i forhold til de presserende opgaver Forkert opfattelse/misforståelser Besked når ikke frem til den rette

20 Forskellig kommunikation
Formel kommunikation - Hvordan udfører jeg mit arbejde? - Hvorfor skal jeg gøre det sådan? Den formelle kommunikation skaber tryghed, sikkerhed og motivation. 2. Uformel kommunikation - God uformel kommunikation skaber en god kultur

21 Hvad er vigtigt for at du trives?
???????????????????????

22 Kommentarer til en ”god dag”
Talt med kollegaer Taler pænt sammen Når atmosfæren i klinikken er god Det ’gode grin’ Får anerkendelse for at have gjort en ekstra indsats Åbne og positive

23 Case Praksis er vokset fra 3 læger til 6, og 2 sekretærer til nu 4 og 2 sygeplejersker. De mangler plads til alle. De to ældste sekretærer har taget et stort ansvar i alle årerne. Der er en langtidssygemelding blandt de nye sekretærer. Lægerne ansætter en sygeplejerske uden at inddrage personalet. Den gode stemning er ikke længere særlig god. Hvorfor?

24 Ledelse er nødvendigt Det er ikke et succeskriterium, at praksis fungerer God ledelse er synlig God ledelse kommunikerer God ledelse har procedurer God ledelse opstiller mål

25 Ledelse er ikke både og…


Download ppt "Samarbejde og Ledelse i almen praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google