Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Sammenhængende patientforløb i psykiatrien”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Sammenhængende patientforløb i psykiatrien”"— Præsentationens transcript:

1 ”Sammenhængende patientforløb i psykiatrien”
Ledelse af psykiatrien på tværs af sektorer Bente Pedersen, ledende sygeplejerske, Psykiatriens Hus, Regionspsykiatrien Silkeborg mail:

2 PSYKIATRIENS HUS, SILKEBORG
Samarbejde mellem Region Midt og Silkeborg kommune

3 EN BRÆNDENDE PLATFORM - en politisk beslutning!

4 AKUT DØGNTILBUD Samarbejde mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien

5 Psykiatrisk sygepleje i et samfundsperspektiv
En del af velfærdssamfundet En del af sundhedsvæsenet Krav og forventninger fra politikere Forventninger fra patienter/pårørende/borgere Krav til faglig evidens og udvikling – både fra politikere, patienter og fagprofessionelle

6 Fra industrisamfund til videnssamfund
Den offentlige sektor: Fra fagopdelte opgaver adskilt i forskellige sektorer til tværfaglighed, teams, værdibaseret og tværsektorielt Organisationskultur: Fra ønske om ensartethed til mangfoldighed og et ønske om reflektion og andre perspektiver Ledelse: Fra traditionel hierakisk struktur med fokus på drift og opgaver og med styring gennem regler og kontrol til fleksibel flad struktur med medarbejderinddragelse, innovation, strategisk ledelse, styring gennem værdier og mål for udviklingen Ledelsesbegreb: Fra lederen udøver ledelse til flere kan udøve ledelse Lederegenskaber: Fra en dygtig kliniker der fordeler opgaverne til visionær, utraditíonel, inspirerende, kulturskaber og støtte til selvledelse

7 Sundhedsvæsen: Fra behandling genenm et udefra perspektiv, omsorgskultur og behandlerens ansvar til behandling gennem et indefra perspektiv, mestring, empowerment og patientens ansvar Medarbejderforventninger til ansættelsen: Fra stabilitet, forudsigelighed og tryghed til mulighed for udvikling og læringskultur Medarbejderudvikling: Fra monofaglighed, styrke den enkeltes funktioner og udføre afgrænsede opgaver til flerfaglighed, strategisk kompetence- og talentudvikling, selvledelse Den offentlige serviceydelse: Fra serviceydelsen er centreret omkring politiske retningslinier og medarbejdernes arbejdsgange og behov – Systemcentreret service – til serviceydelsen er centreret om borgernes oplevelser og behov – Borgercentreret service

8 Sygeplejefaglige kompetencer i fremtidens psykiatri
Fagidentitet Evne til reflektion og se andre perspektiver Selvstændighed Udvikling, samarbejde og forandring

9 Ledelse på tværs af sektorer
Værdibaseret ledelse Tydelig fælles vision Fælles strategi og retning Udgangspunkt i selvledelse Hvordan bliver man en fælles innovativ ledelse på tværs af 2 organisationer med hver deres kerneopgave?

10 FRA ”DEM” OG ”OS” TIL ”VI”

11 ”MERE AFTEN OM DAGEN”

12 Fælles teoretisk grundlag for selvledelse
Selvledelse er videnssamfundets svar på uddelegering ”Virksomhedens forsatte udvikling afhænger af virksomhedens forsatte evne til at engagere medarbejdere i opgaven og arbejdspladsen”

13 ”Selvledelse er transformation af virksomheden gennem den enkelte medarbejder”
Virksomheden skal skabe resultater i form af tilfredse kunder og effektivitet (effektivitet betyder hensigtsmæssig i.f.t. målet) Medarbejderen får mulighed for at opnå egne mål og en høj arbejdstilfredshed

14 Selvledelse kræver ledelse
Skabe fælles fremadrettede visioner Formidle den organisatoriske kompleksitet i.f.t. medarbejdere – værdier, kerneopgave, mål, rammer, Udvikle det individuelle potentiale hos den enkelte medarbejder Strategisk kompetenceudvikling

15 Arbejdsklima der fremmer selvledelse
Angstfrit læringsklima, mulighed for at øve sig og opbakning uanset udfaldet Kommunikationsmiljø: åbenhed, tillid og involvering Værdsættesle der bunder i ligeværdighed – tydelig klarhed på hvad der udløser anerkendelse og belønning Mulighed for læring/coaching individuelt og i gruppe

16 Refleksion: Hvis du forestiller dig at du er ansat i behandlingspsykiatrien – hvilke opfordringer ser du i det tætte samarbejde med de socialpsykiatriske kollegaer og hjemmesygeplejersker? Og hvis du er ansat i socialpsykiatrien? Og hvis du er ansat i hjememplejen?

17 Akut Døgntilbud som praksiseksempel
Fælles ledelsessupervision fra Midt Lab Fælles temaeftermiddage for alle medarbejdere omkring innovation (og selvledelse?) Fælles faglig undervisning og afklaring af kerneopgaver i R/K Fælles projekt omkring ”Mere aften om dagen” og ”Kultursammenføring på tværs” Fælles sygeplejefaglig vejledning og medarbejdermøder

18 FÆLLES PROJEKT MED BORGEREN I FOKUS
- En samlet fælles indsats fra behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien

19 Reflektion Hvilke kompetencer skal udvikles hos ledere
og hos medarbejdere som grundlag for selvledelse?

20 Ledelseskompetencer Formidle en tydelig vision
Autensitet – evne til at fortælle og lytte Engagement – kan ikke uddeligeres! ”Vil du tænde – må du brænde!” Rollemodel og selvindsigt Feedback og feedforward

21 Medarbejderkompetencer
Selvledelse i.f.t. den ydre verden: Arbejdsopgaver Selvledelse i.f.t. den indre verden: Lede sig selv som person og egne ressourcer At lede og motivere sig selv Anvende den indre drivkraft i samklang med organisationens behov

22 Medarbejderudsagn: ”Jeg er den bedste rejsefælle når jeg er meget bevidst om min egen faglighed, og når jeg har en viden om hvad andres faglighed er, så alle parter kan bringe det bedste ind på rejsen.” ”Jeg er den bedste rejsefælle når jeg kan holde fokus på opgaven.”

23 Borgerudsagn: ”Er den ene ikke tilstede går jeg bare over til den anden” ”Kommune og region er samlet, det giver mig mere støtte” ”Der bliver ikke skelnet til hvad der er dit eller mit, der er vores”

24 Ledelse på tværs af sektorer
Fra systemcentreret service til borgercentreret service Kræver værdibaseret ledelsestilgang Selvledelse som grundlag Både ledelses- og medarbejderkompetencer udvikles i.f.t. ydre og indre selvledelse


Download ppt "”Sammenhængende patientforløb i psykiatrien”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google