Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program Velkomst Digital indskrivning Forårssfo på Holluf Pile Skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program Velkomst Digital indskrivning Forårssfo på Holluf Pile Skole"— Præsentationens transcript:

1 Program Velkomst Digital indskrivning Forårssfo på Holluf Pile Skole
Arbejdet i børnehusene og samarbejdet imellem skolen og institution Holluf Pile/Tingkær Ny skolereform Evt. spørgsmål

2 Digital indskrivning Indskrivningen til skoleåret 2015/16 foregår november 2014, og omhandler indskrivning til skole og til forårssfo. Det betyder, at pladsanvisningen håndterer udmeldelse af børnehaven.

3 Hvordan indskriver du? Du skal skrive dit barn ind på hjemmesiden hvor du logger ind med din NemID eller Digital Signatur. Her finder du en vejledning og video, der illustrerer indskrivningen. Kort fortalt skal du gøre følgende ift. indskrivningen til skole: 1. Gå ind på hjemmesiden 2. Indskriv dit barn i skole ved at følge de nævnte trin. Indskrivning med NemID eller digital signatur For at kunne indskrive dit barn digitalt skal du have NemID eller digital signatur. Dette kan bestilles via: Det er også her, at du skal forhåndstilkendegive, om du ønsker feriepasning til dit barn.

4 Tilmelding til SFO fra august 2015
Tilmelding til skolefritidsordning og forhåndstilkendegivelse på feriepasning Tilmelding til SFO fra august 2015 Du vil have mulighed for at tilmelde dit barn til et SFO-tilbud fra august 2015. Tilmeldingen foregår via den enkelte skole og du vil få nærmere information inden sommerferien. Kontakt os endelig, hvis I oplever problemer – Lone tlf

5 Forårssfo på Holluf pile skole
Formålet med Forårs-sfo er at skabe en glidende overgang fra dagtilbud til skole og give børnene mulighed for at udvikle nye sociale relationer ligesom kendskabet til skolens rammer og personale skal skabe tryghed for det enkelte barn.

6 Samarbejde med børnehusene
Samarbejde med skolen læringscenter Samarbejde med Odense Musikskole SFO afdeling som base Bevægelse i hallen ”Fri for mobberi” Udedag/båldag Ture ud af huset Cykeltræning Den røde tråd til bh. klassen SFO aktiviteter Fri leg Forældremøde vedr. forårs-sfo i februar 2015 Åbent hus for børn og forældre i forårs-sfo i februar 2015

7 Arbejdet i børnehusene
Vi har fokus på: Inklusion, alle har ret til at indgå i et fællesskab Nysgerrighed, som grundsten for at have lyst til at lære Læring igennem leg, vi leger læring ind i hverdagen med fokus på selvhjulpenhed

8 Samarbejde Vi har et tæt og godt samarbejde mellem vores børnehuse og skolerne Husene bruger skolens legeplads Skolen bruger vores børnehuse Møder mellem de voksne fra husene og fra skolen Møder hvor der er særlige behov

9 Ny skolereform

10 Intentionen med folkeskolereformen
Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med mere og bedre undervisning. Eleverne skal på sigt kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse.

11 Målene med reformen Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

12 Skoledagens længde Lektiehjælp og faglig fordybelse – frivillig det første år (indtil næste valg) Hvis lektiehjælp og faglig fordybelse vælges: 0. klasse: 30 timer/uge 1. – 3. klasse: 30 timer/uge 4. – 6. klasse: 33 timer/uge 7. – 9. klasse: 35 timer/uge Hvis lektiehjælp og faglig fordybelse fravælges: 1. – 3. klasse: 28 timer/uge, 4. – 6. klasse: 30 timer/uge, 7. – 9. klasse: 33 timer/uge

13 Hvad skal en længere og varieret skoledag indeholde?
Flere fagfaglige timer (dansk og matematik) - Fordybelsesdage i fagene Nye fag Understøttende undervisning – Hele dage i stedet for pæd. aktivitetstimer Bevægelse Lektietid/studietid med faglig fordybelse Læringsbånd

14 Nye fag Engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. På HPS starter vi op med engelsk i 0. klasse. Indførelse af obligatorisk tysk i 5. klasse og i 6. klasse. Håndværk og design er et nyt fag, som erstatter sløjd og håndarbejde. (Indføres i løbet af de næste to år) Hjemkundskab forandres til madkundskab. Obligatorisk valgfag for klasse

15 Holluf Pile Skole Skema 800 - 830 830 - 930 930 - 1000 1000 - 1100
0. klasse elev Holluf Pile Skole Lærer initialer: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Læringsbånd Fordybelse Bh.kl. Engelsk Bevægebreak Idræt Spisning/Pause Un.uv Kommende dansklærer

16 Holluf Pile Skole Skema 800 - 830 830 - 930 930 - 1000 1000 - 1100
1. klasse elev Holluf Pile Skole Lærer initialer: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Læringsbånd (un. uv) Læringsbånd (dansk) Fordybelse Mat Dansk Bevægebreak Idræt Kristendom Musik Spisning/Pause Engelsk N/T Billedkunst Lektie

17 Evt. spørgsmål I skal altid kontakte os - institution eller skole – vi er her for at sikre en god overgang/god start i forårssfo!

18


Download ppt "Program Velkomst Digital indskrivning Forårssfo på Holluf Pile Skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google