Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rekruttering til organisationsbestyrelsen Weekendkonference for 6. og 10. kreds Lørdag den 28. september 2013 v/Dorte Hjerrild, BL – Danmarks Almene Boliger.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rekruttering til organisationsbestyrelsen Weekendkonference for 6. og 10. kreds Lørdag den 28. september 2013 v/Dorte Hjerrild, BL – Danmarks Almene Boliger."— Præsentationens transcript:

1 Rekruttering til organisationsbestyrelsen Weekendkonference for 6. og 10. kreds Lørdag den 28. september 2013 v/Dorte Hjerrild, BL – Danmarks Almene Boliger 1

2 2 Hvordan rekrutterer I til jeres bestyrelse?

3 3 Traditionelle rekrutteringsforløb 1.Medlem af afdelingsbestyrelsen i flere år – ”forfremmelse” 2.Afdelingsformænd som fødte medlemmer 3.På opfordring fra bestyrelsen – ”headhunting” 4.Målrettet ønske – uden om afdelingsbestyrelsen og uden opfordring Hvilken fremgangsmåde bruger I typisk?

4 4 Hvad vil I med rekrutteringen? Fylde pladsen ud lettest muligt? Fylde pladsen ud bedst muligt? Rekruttering hænger sammen med den opgave, der skal løses…

5 5 Bestyrelsens opgave Almene boligorganisa- tioner har som formål at stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje samt at give beboerne indflydelse på egne boforhold. Formål

6 6 Ledelsesopgaverne I er boligorganisationens politiske ledelse I skal varetage organisationens interesser Ikke afdelingens Ikke medarbejdernes I skal arbejde med Strategi Hvordan skal jeres boligorganisation udvikle sig? Politikker og retningslinjer Rammer Beslutninger Principielle beslutninger Strategiske beslutninger med stor eller vidtrækkende betydning for organisationen

7 7 Rammer, retningslinjer og mål Eksempler: Mål for boligorganisationens og afdelingernes drift og service Strategi for byggeri og renoveringer Rammer for udlejning og udvikling i beboersammensætningen Strategi for imagepleje og markedsføring af boligerne Retningslinjer for eksterne samarbejder f.eks. fælles opnotering Rammer for god almen ledelse Strategi for udvikling af beboerdemokratiet Udlicitering Insourcing Tage nye administrationsopgaver ind Adm. samarbejde, fusion eller måske ny direktør

8 8 Bestyrelsens samarbejde Faglige diskussioner Kræver indsigt Respekt for forskellig viden og holdninger Kræver sagsorienteret tilgang Udvikling Kræver uenighed Loyalitet Kræver en bestyrelse, der handler som en enhed Kræver at alle er 100% loyale overfor vedtagne beslutninger

9 9 Hvilke kompetencer er vigtige? Strategi Organisation Faglighed – fx økonomi Type

10 10 Rekruttering er en vigtig opgave For at få den bedst mulige bestyrelse For at styrke jeres arbejde For at skabe de bedste resultater For at sikre et godt og konstruktivt samarbejde Derfor er det også vigtigt at tage opgaven seriøst – og at forberede den bedst muligt…

11 11 Målrettet rekruttering via annoncering Afdæk kompetencer og egenskaber i nuværende bestyrelse Både dem I har, og dem I mangler Formuler ønsker til nyt bestyrelsesmedlem Faglighed/interesse/engagement Evner/kvalifikationer Evt. erfaringer Drøft begrundelser for at gå ind i bestyrelsen Lav en annonce Beskriv hvad I søger Beskriv hvad I kan tilbyde Drøft hvordan annoncen skal formidles

12 12 Styrke bestyrelsen via eksternt medlem Eksterne medlemmer kan være Særligt udpegede med interesse og engagement i den almene boligsektor Central person fra det lokal erhvervsliv Central person fra den lokale organisationsverden Og så dem vi kender: Medarbejderrepræsentant Repræsentant fra kommunen

13 13 Styrke rekrutteringen med en mentor En mentor er: Et erfarent bestyrelsesmedlem En slags læremester Mentorens opgave er at: Støtte det nye bestyrelsesmedlem Dele sine erfaringer Give råd, vejledning og feedback Sikre en god indføring Bane vej for det nye bestyrelsesmedlem

14 14 Muligheder Udfordringer Idéer Cafedebat: Fire rekrutteringsværktøjer Headhunting Annoncering Eksternt medlem Mentorordning


Download ppt "Rekruttering til organisationsbestyrelsen Weekendkonference for 6. og 10. kreds Lørdag den 28. september 2013 v/Dorte Hjerrild, BL – Danmarks Almene Boliger."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google