Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det nationale ICS og DUBU superbrugerseminar 13

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det nationale ICS og DUBU superbrugerseminar 13"— Præsentationens transcript:

1 Det nationale ICS og DUBU superbrugerseminar 13
Det nationale ICS og DUBU superbrugerseminar 13. november 2014 Hotel Nyborg Strand

2 Du vil på workshoppen: • Få inspiration til, hvordan man kan arbejde i processen fra udækkede behov til konkrete og målbare mål i handleplanen. • Få viden om, hvordan man kan involvere barnet, familien og netværket i denne proces. • Få idéer til, hvordan man i arbejdet med familien kan finde eksempler eller episoder, hvor forældrene undtagelsesvis dækker de udækkede behov.

3 Øvelse – 3 runder a 1 minut. Find en makker og fortæl kort (maks. 1 minut) hvad du forstår ved udækkede behov. Når du har fortalt lytter du til hvad din makker forstår ved udækkede behov. Tænk over hvordan du nu forstår udækkede behov og find herefter en ny makker. Fortæl din nye makker hvad du nu forstår ved udækkede behov og lyt til makkerens forståelse.

4 Øvelse – 3 runder a 1 minut. Find en makker og fortæl kort (maks. 1 minut) hvad inddragelse betyder i arbejdet med familien. Når du har fortalt lytter du til hvad din makker forstår ved inddragelse. Tænk over hvordan du nu forstår ved inddragelse og find herefter en ny makker. Fortæl din nye makker hvad du nu forstår ved inddragelse og lyt til makkerens forståelse.

5 Niveauer for inddragelse Per Schultz Jørgensen
Medindflydelse At være informant Medbestemmelse At være medspiller Selvbestemmelse At være aktør

6 ICS håndbogen I beskrivelsen af barnets udviklingsmæssige behov tages udgangspunkt i forældrenes udsagn, herefter følger barnets egne udtalelser, efterfulgt af andres udsagn og sagsbehandlerens observationer. Det giver mulighed for at identificere barnets ressourcer og problemer.

7 ICS håndbogen Under arbejdet med barnets udviklingsmæssige behov (trekantens venstre domæne) fremkommer barnets ressourcer og problemer. Formålet med trekantens højre domæne er at belyse forældrenes kompetencer til at møde barnets behov på områderne sundhedsforhold, skoleforhold og læring, udvikling og adfærd, fritidsforhold og venskaber samt familieforhold -familierelationer. Når barnets problemer og behov bliver sat i forhold til forældrenes kompetencer ses det om forældrene dækker barnets behov eller ej. Dermed findes ud af, om barnet har udækkede behov.

8 Undersøge hvornår problemet er mindre eller slet ikke til stede
Undtagelser Undersøge hvornår problemet er mindre eller slet ikke til stede Tale om hvad der sker på disse tidspunkter i stedet for problemet Finde og bygge på de styrker og succeser der ligger i undtagelserne.

9 Undtagelser Er der tidspunkter, hvor du ikke har det problem?
Hvornår var problemet mindre – måske helt væk? Hvad gør du anderledes, når problemet ikke er der? Kan du komme i tanke om en konkret situation eller periode, hvor det gik godt? Hvad skete der? Hvad gjorde du som virkede godt? Hvordan gjorde du? Hvor fik du idéen fra? Hvad sagde dig, at du skulle gå frem på den måde?

10 Udækkede behov Sagsbehandler vurderer, at Per først og fremmest har et udækket behov for stabile relationer til sine forældre. Dette fordi forældrenes relation er præget af vold og at far i perioder drikker og tager stoffer.     Sagsbehandler vurderer, at Per har et udækket behov for at hans forældre beskytter ham følelsesmæssigt for bekymringer og ansvar omkring hjemmets konflikter og fars misbrug.

11 Giv et bud på hvad I må se ske for at kunne sige at Per får dækket sine behov
Sæt jer alene i 2 min med et A 4 papir Beskriv hvad du må se ske for at kunne sige at Per får dækket sine behov

12 Sæt jer i 2 min sammen med sidemanden
Del jeres beskrivelse med sidemanden Den ene lytter til den anden fortæller Den der lytter kan evt. Justerer Undlad at gå i diskussion om hvor vidt I har tilstrækkelig information om bekymringerne for det har I ikke

13 Lad os høre bud Vi hører forskellige bud fra salen

14 Vores bud fra udækkede behov til mål
Pers forældre skal beskrive i hvilke konkrete situationer, der opstår skænderier og kunne fortælle, hvad de hver især har brug for at forandre og gøre anderledes, så de bliver i stand til at løse deres konflikter uden at råbe og slå. Per skal opleve at samværet med forældrene er trygt og godt og se at forældrene kan løse konflikter på en måde der er tryg for Per. Forældrene skal sørge for at Per ikke ser, eller er sammen med sin far, når faren er påvirket af stoffer og alkohol. Per skal ALTID være sammen med en ædru og clean voksen, som han er tryg ved.

15 Fra HVAD mål til HVORDAN mål
Pers forældre skal beskrive i hvilke konkrete situationer, der opstår skænderier og kunne fortælle, hvad de hver især har brug for at forandre og gøre anderledes, så de bliver i stand til at løse deres konflikter uden at råbe og slå. Forestil jer at I er i stand til at løse jeres konflikter uden at råbe og slå

16 Fra HVAD mål til HVORDAN mål
Forestil dig at i er i stand til at løse jeres konflikter uden at råbe og slå Hvad vil du se dig selv eller jer gøre anderledes? Hvad mere? Hvad vil du gøre? Hvad vil du mere gøre? Hvornår ved du at det er det rette tidspunkt at gøre noget? Hvad vil jeres børn lægge mærke til? Hvad vil de se jer gøre der er anderledes? Hvilken betydning vil det have for børnene? Hvordan vil du mor/far kunne se det?

17


Download ppt "Det nationale ICS og DUBU superbrugerseminar 13"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google